logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Sanace a památková péče

Baumit Sanova – produktová řada
Baumit Sanova – produktová řada

Poškození vnitřních a vnějších omítkových systémů na domech, starších usedlostech či historických budovách bývají často noční můrou majitelů nebo investorů. Na vině jsou, kromě stáří objektu, povětrnostní podmínky. Výsledkem je pronikání vlhkosti do zdiva konstrukce snižující schopnost tepelné izolace domu.

Nepřítelem jsou v tomto případě nejen případné mrazové cykly poškozující omítkové systémy a zdivo, ale také vodorozpustné soli šířící se kapalnou vlhkostí v konstrukci. To vše významným způsobem zkracuje životnost omítkových systémů.

K napadení a následné degradaci omítkových systémů tedy dochází většinou kvůli zvýšené vlhkosti, která je zároveň nositelem vodorozpustných solí. Jejich zdrojem jsou chloridy, sírany a dusičnany, které se dostávají do zeminy např. při zimních posypech a aplikaci chemických hnojiv nebo rozkladem organických hmot a dalších látek. Také příčin zvýšené vlhkosti v daném stavebním objektu může být hned několik. Zanedbaná údržba nebo poškozený systém odvodu dešťové vody ze střešní konstrukce jsou poměrně častou příčinou. „Viníkem“ může být také spodní voda, která vzlíná přes nedostatečně izolované základy objektu nebo podlahovou konstrukci. Destrukční činnost je umocněna nasáváním vlhkosti se solí do zdiva a průnikem na jeho povrch. Tento transport vlhkosti umožňují tzv. kapilární póry ve stavebním materiálu. Voda se tak nakonec na povrchu zdiva odpaří, ale krystaly soli zde ulpí a kvůli následnému výraznému nárůstu svého objemu postupně rozruší omítkovou vrstvu. Tím dochází k různé úrovni zasolení zdiva. Následky této postupné degradace v podobě puchýřkování, vlhkých map s plísní, výkvěty solí, nebo dokonce odlupování zdiva jsou pro omítkový systém fatální a jediným řešením je důkladná sanace objektu.

Baumit Sanova S – sanace interiérových omítek
Baumit Sanova S – sanace interiérových omítek
Baumit WTA – sanace omítky domu
Baumit WTA – sanace omítky domu
Baumit NHL – restaurování interiérových omítek
Baumit NHL – restaurování interiérových omítek

Velmi důležitým předpokladem pro úspěšnou obnovu poškozeného omítkového systému jsou přípravné sanační práce. Je totiž nezbytné nejprve odstranit příčinu zvýšené vlhkosti ve zdivu. Přichází tak na řadu několik možností od specializovaných injektáží přes podříznutí zdi až po vrážení ocelových plechů do nosných základů. U stěn je zase nutné zajištění kvalitní hydroizolace v potřebné výši od země. Společnost Baumit má dlouholeté zkušenosti z oblasti sanací, a proto doporučuje a zároveň nabízí speciální sanační průzkum a analýzu vzorků vlhkého nebo zasoleného zdiva. Odběr jednotlivých vzorků provedený technikem firmy Baumit má zcela přesný postup, který je bezpodmínečně nutné dodržet. Výsledky laboratorní analýzy odebraných vzorků původního zdiva jsou poté základem pro stanovení odpovídajícího sanačního systému. Jeho složení se odvíjí od stupně vlhkosti a míry zasolení. Podle těchto hodnot se volí více či méně výkonné sanační systémy.

Baumit nabízí v současnosti čtyři základní sanační systémy pro vlhké a zasolené zdivo. Pro nejširší oblast použití s ohledem na míru vlhkosti a stupeň zasolení je vhodný systém Baumit SanovaMonoTrass. Jedná se o jednu z nerozšířenějších sanačních omítek s prestižním certifikátem WTA (Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky, z. s.). Její předností je vysoká míra univerzálnosti v použití. Nanáší se v jedné nebo ve dvou vrstvách, avšak vždy na síranuvzdorný sanační cementový přednástřik Baumit SanovaPre. Pokud není omítka SanovaMonoTrass finální vrstvou, lze pokračovat aplikací jedné vrstvy sanační štukové omítky Baumit SanovaFine s finálním vysoce paropropustným nátěrem silikátové barvy Baumit SanovaColor. Jako celek dominuje tento sanační systém u investorů díky svému příznivému poměru ceny a výkonu. Pro vysoký stupeň zasolení a vlhkosti je vhodným řešením systém Baumit SanovaPor (zrnitost 4 mm). Jedná se o velmi výkonnou sanační omítku, která se často používá jako první vrstva před následným použitím omítky Baumit SanovaMonoTrass. Vedle zmíněných profesionálních sanačních systémů nabízí Baumit rovněž dva systémy pro sanaci méně nebo lokálně zasažených objektů, např. u rodinných domů. Jedná se o omítku Baumit Sanova S se zvýšenou mechanickou odolností, která je ideálním řešením např. pro velmi namáhanou oblast soklů. Vedle toho je k dispozici další sanační systémová omítka Baumit Sanova L, která je spíše určena pro interiéry, a to díky vylepšeným tepelněizolačním vlastnostem a vysoké paropropustnosti. Stejně jako u profesionální řady tvoří i v případě zmíněných dvou sanačních omítek ucelený systém kvalitní přednástřik Baumit SanovaPre, případně sanační štuk Baumit SanovaFine doplněný vrchním nátěrem barvy Baumit SanovaColor s možností probarvení v limitovaném počtu odstínů podle vzorníku Baumit Life. Sanační práce mají však svá základní pravidla, která by měla být rozhodně respektována. Jedním z nich je důsledný odvoz původního zasoleného zdiva ze stavby s cílem zamezit opětovné kontaminaci zeminy. Práce by měly probíhat v teplotním rozmezí +5 °C až +30 °C. Mezi časté chyby patří omývání stavebního materiálu, kdy sůl opět proniká zpět do okolí. Při práci se rovněž nedoporučuje kombinovat sanační omítky se sádrou, např. v místech uchycení elektroinstalace. Pro tyto případy je vhodné použit kotvicí maltu Baumit SpeedFix.

Pevnost Komárno před renovací, Slovensko
Pevnost Komárno před renovací, Slovensko
Pevnost Komárno po renovaci, Slovensko
Pevnost Komárno po renovaci, Slovensko
Renovace Panského domu Svätý Jur, Slovensko
Renovace Panského domu Svätý Jur, Slovensko

V případě historických objektů, ale i starších a rozsáhlých zemědělských usedlostí historické hodnoty se přistupuje k sanacím odlišným způsobem, a to zejména v oblasti používaných materiálů. Jedná se o tzv. památkovou péči a zde jsou státními úřady a organizacemi vyžadovány většinou původní stavební postupy i materiály. Například u kamenných staveb a všude tam, kde se vyskytuje opuka, není vhodné používat cementové omítky, a proto se Baumit v této oblasti orientuje na čistě vápenné materiály. Jedním z nich je velmi oblíbená a pro historické objekty lety praxe prověřená čistě vápenná omítka Baumit Klima RK 39, jež se však používá pouze samostatně. Baumit ale i zde preferuje systémové řešení, které nyní představuje nová řada čistě vápenných omítek typu NHL (Natural Hydraulic Lime). Systém spočívá v aplikaci přednástřiku Baumit NHL Pre a nanesení vápenné omítky Baumit NHL MP, která může být i finální vrstvou. V opačném případě lze pokračovat aplikací jemnější štukové vrstvy Baumit NHL Fine nebo čistě hladkou stěrkou Baumit SuperFino doplněnou o sanační nátěr barvy Baumit SanovaColor. Jako doplněk pro stavby je v nabídce této řady také přírodní hydraulické vápno Baumit NHL 3,5 sloužící k přípravě vlastní staveništní malty přímo na stavbě.

Použitím ucelené řady těchto výrobků v systému nabízí Baumit sanaci všech objektů doslova šitou na míru.


Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.

Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.