logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak bezpečná je škola, do které chodí Vaše děti?

Asi každý rodič odpoví, že škola, kam posílá své děti, je celkem bezpečná. Málokdo si ale tuto otázku položí, dokud nedojde k nějakému neštěstí. Jak tedy vypadá bezpečná škola pohledem 2N?

Reklama


V souvislosti s nedávnými tragickými událostmi v tuzemských a zahraničních školách je otázka zabezpečení škol velmi aktuální. 2N se zaměřuje ve spolupráci se školami na poskytnutí systémových řešení, která snižují bezpečnostní riziko či mírní následky tragických událostí.

Již řadu let se zaměřujeme na řešení, která poskytnou studentům, učitelům, školnímu personálu a všem, kteří se v jejich prostorách pohybují, bezpečné prostředí. Naším cílem bylo vyvinout systém, který používá stávající IP infrastrukturu školy, díky čemuž je možné jej nasazovat postupně podle možností škol. Do budoucna je pak možné systém jednoduše rozšiřovat či upravovat o další úrovně zabezpečení s minimálními náklady.

2N<sup></sup>®  Access Unit
2N® Access Unit

Jádro systému tvoří dveřní komunikátory 2N Helios IP, přístupové čtečky 2N® Access Unit, IP reproduktory 2N® SIP Speaker a software 2N® Access commander. Ty spolu s ostatními systémy školy, jako je kamerový nebo telefonní systém, vytvoří jeden unikátní funkční celek.

V pomyslné přední obranné linii je zabezpečení vstupu do škol. Řešení od 2N se skládá z IP interkomů umístěných u vstupních dveří, které jsou vybaveny RFID čtečkami karet, HD kamerami a přímo ovládají dveřní zámky. Interkomy je možné díky IP technologii jednoduše napojit na telefonní a kamerový systém školy díky podpoře ONVIF standartu používaného v kamerových systémech.


Interkom pracuje ve vybraných režimech v závislosti na časovém rozvrhu. Ráno jsou dveře otevřené až do prvního zvonění, pro snadný vstup dětí do škol. Po zvonění přejde interkom do režimu zavřených dveří a každý návštěvník bez RFID karty či spuštěné Bluetooth aplikace 2N® Mobile Key musí zazvonit na personál školy. Návštěvníka je tak možné vizuálně identifikovat a díky napojení na kamerový systém je jeho návštěva zaznamenána.

Pro zajištění informovanosti rodičů o pohybu jejich dětí se systém doplní o příchodové a odchodové čtečky umístěné u několika vchodů školy. Dítě při příchodu a odchodu přiloží RFID kartu, nebo nově i mobilní telefon, a rodič může být informován formou SMS anebo emailem.

Pokud by se stalo, že by ve škole došlo ke krizové situaci, je systém od 2N připraven okamžitě reagovat. Cílem je co nejvíce omezit možnost pohybu útočníka po škole a potenciální hrozbu tak izolovat. Odpovědný personál proto aktivuje tak zvaný lock down, kdy dojde k deaktivaci všech RFID karet a uzamknutí všech dveří, zároveň se spustí hlášení do všech tříd chodeb pomocí IP reproduktorů, které oznámí, že došlo k aktivaci tohoto režimu.

2N<sup>®</sup>  IP Audio
2N® IP Audio

Děti v jednotlivých třídách mohou komunikovat s personálem nebo policií pomocí interkomů ve třídách, které slouží k SOS komunikaci, a je tak možné jim dávat pokyny k přesunu do bezpečné části školy a dále ven z budovy.

Unikátní vlastností sytému je také vazba na kamerový systém, kdy je možné podle obrazu, který vidí operátor na monitoru, hlásit do jednotlivých tříd nebo chodeb v rámci školy, aniž by hlášení slyšeli ostatní, nebo přímo z kamerového systému ovládat dveře prostřednictvím interkomů.


2N Telekomunikace a.s.

Společnost 2N Telekomunikace je světovým leadrem v oblasti IP Interkomů a přístupových systémů. Firma v posledních letech opakovaně vyhrála kategorii Globální exportér v soutěži Exportní cena DHL UniCredit. Vyváží své výrobky do více než 120 zemí světa. V rámci aktivit společnosti jsou nejdůležitějšími trhy Spojené státy americké, Itálie, Německo, Holandsko, Francie či Česká republika. Společnost zaměstnává na dvě stovky pracovníků. V roce 2016 se stala součástí globální společnosti AXIS.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.