logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Rychlá rekonstrukce podlah - provádění plovoucích podlah s podsypem z Liaporu

Představme si, že rekonstruujeme chalupu, starší domek nebo byt. Jedna z důležitých věcí, kterou je skoro vždy nutné udělat, je rekonstrukce podlahy. Možností, jak to provést je jistě několik, ale jedna z nich je velmi rychlá a elegantní. Jedná se o vytvoření nové suché plovoucí podlahy ze sádrokartonových, dřevotřískových nebo cementotřískových desek, pod kterými se pro vyrovnání nerovného podkladu položí vrstva vyrovnávacího podsypu z Liaporu, lehkého keramického kameniva pro stavební aplikace, obecně známého pod názvem „keramzit“.

Více o keramickém kamenivu Liapor >>

Výhody podsypu z Liaporu u suchých plovoucích podlah

  1. Malé zatížení podkladní konstrukce
  2. Dokonalé vyplnění nerovností a vyrovnání podkladu
  3. Zcela suchý a rychlý proces
  4. Výborná tepelná i akustická izolace
  5. Podlaha je ihned pochozí

Video z provádění plovoucích podlah s podsypem z Liaporu

Největší předností podlah s podsypem z Liaporu je jejich jednoduchá a rychlá montáž suchou cestou. Při provádění nejsou nutné žádné přestávky, výrazně se zkracuje doba realizace a navíc je tento typ podlah mnohostranně použitelný pro bytovou výstavbu, novostavby i rekonstrukce. Podsyp z Liaporu, obvykle z jemné frakce do 4 mm, v podlahách dokonale vyrovná případné nerovnosti podkladu, lze ho použít jako výplň nepravidelných prostor, výrazně zvyšuje tepelně izolační vlastnosti podlahy, kročejový útlum a umožňuje například i bezpečné uložení rozvodů topení a elektroinstalací. Díky nízké plošné hmotnosti suché podlahy nadměrně nezatěžují nosné konstrukce stavby a jsou vhodné například pro řešení podlah střešních nástaveb stávajících bytových domů.

Více o přednostech kameniva Liapor >>

Jak postupovat při rekonstrukci podlahy?

Po odstranění staré podlahy včetně starého násypu podklad dobře očistíme. Pokud budeme pokládat podlahu na starý dřevěný strop, je nutné v rámci přípravy důkladně utěsnit případné spáry podkladu, a to buď přelištováním nebo např. montážní pěnou. Před realizací vyrovnávacího podsypu se doporučuje na stávající konstrukci položit separační vrstvu (např. netkanou geotextilii). Suchý podsyp z Liaporu je vhodný aplikovat při nerovnostech podkladu nad 20 mm, výše násypu naopak není v podstatě omezena. Liapor se při ukládání hutní pouze ručně, obvykle pomocí dřevěných latí a hladítka. Na připravené vrstvě suchého podsypu z Liaporu nelze přímo chodit, ale pohyb je možný po provizorním zakrytí dřevěnými nebo polystyrénovými deskami v místě pohybu a manipulace.

Montáž vlastní podlahy

Podlahové desky by měly být vždy kladeny v systému pero/drážka a pokud klademe vícevrstvý systém, musíme dbát na dodržení překrytí spár jednotlivých vrstev.

K zajištění správné funkce plovoucí podlahy musíme oddělit podlahové desky od stěn a ostatních stavebních konstrukcí pomocí dilatačních obvodových pásků, například z minerální vlny. Podlahové desky klademe na připravenou vrstvu vyrovnaného a připraveného podsypu z Liaporu.

Při větší ploše podlahy je vhodné podsyp a podlahu pokládat postupně. Ideálně si vždy připravit plochu podsypu větší o 30 % než bude plocha kladených desek. S pokládkou se obvykle začíná v rohu protilehlé stěny dveří. Hrany desek s perem u stěny se odřežou ruční nebo elektrickou pilkou.

Jednotlivé dílce podlahy klademe za sebou v pruzích, přičemž zbytky desek z jednoho pruhu tvoří začátek pruhu druhého, čímž se zabrání vzniku průběžných spár v jednotlivých řadách a snižuje se na minimum objem prořezů desek. Přesazení spár musí být minimálně 25 cm. V místech prahů dveří je nutné spáru mezi deskami podložit (např. dřevěným profilem).

Dokonalého spojení desek, tuhosti a rovinnosti podlahy zajistíme nanesením lepidla do spar desek a jejich následným prošroubováním dle doporučení výrobce desek.

Na závěr spáry přetmelíme. Podlaha je hotova a na takto připravený podklad lze pokládat jakoukoliv finální nášlapnou vrstvu.

Keramické kamenivo Liapor, keramzit
Stav podlahy před zahájením prací
Keramické kamenivo Liapor, keramzit
Zpracování vrstvy podsypu z Liaporu
Keramické kamenivo Liapor, keramzit
Dokončená vrstva Liaporu před pokládkou podlahových desek

Keramické kamenivo Liapor, keramzit
Spojování podlahových desek – lepení spár
Keramické kamenivo Liapor, keramzit
Dokončená plovoucí podlaha na Liaporu
 

Další stavební aplikace kameniva Liapor >>

Jak a kde koupit keramické kamenivo Liapor

Kontaktujte naše obchodně technické poradce, kteří vám poskytnou veškeré potřebné informace a vytvoří individuální cenové nabídky.

Ing. Libor Pupík
tel.: +420 352 324 435
fax: +420 352 324 499
mob: +420 606 643 550
e-mail: pupik@liapor.cz

Helena Pavlisová
tel.: +420 352 324 441
fax: +420 352 324 499
mob: +420 602 110 656
e-mail: pavlisova@liapor.cz

 

Další informace naleznete na www.liapor.cz.


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.