logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Konference Podlahy 2012: debata nejen o ČSN 74 4505

Druhá polovina září patří již tradičně odborné konferenci Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví. Letošní sedmý ročník se nesl ve znamení aplikace nových norem a přímých zkušeností z každodenní praxe. První den konference se hovořilo převážně o povrchových úpravách a podlahách obytných budov, druhý den o průmyslových podlahách.

Reklama

V rozhovoru potvrdil zástupce organizátora, pražské společnosti Betonconsult, Ing. Petr Tůma, PhD., stávající dramaturgii konference a označil ji za schopnou obstát i do budoucna. „Navazujeme na pozitivní hodnocení předchozích ročníků,“ řekl na úvod.

Jistě bychom našli specifika jednotlivých konferencí. Čím byl pro vás letošní ročník výjimečný?

Myslím si, že se nám podařilo ještě více proniknout do druhého tématu konference, do povrchových úprav ve stavebnictví. Velmi zajímavé byly podle mého soudu zvláště příspěvky, které se týkaly zateplovacích systémů. Hovořilo se o stacionárním i nestacionárním vedení tepla, o metodickém manuálu pro zateplovací systémy. Předmětem dlouhé diskuse byla otázka, jak zateplovat dům na hranici pozemku, zda můžeme zateplovacím systémem zasáhnout na sousední pozemek či nikoli. Otázky se týkaly také nevyhovujících starých zateplení, která se nahrazují novými – zda aplikovat zateplení na zateplení. Z této části konference bych vyzvedl příspěvek inženýra Romana Šubrta a inženýrky Petry Charvátové z budějovické VŠTE a přednášku inženýra Petra Lorence ze společnosti Baumit, který řešil již zmíněnou otázku zateplení na zateplení a nabídl i několik reálných variant. Kromě technických možností se řešily také právní předpoklady zateplovacích systémů, hodně se diskutovalo o průmyslových podlahách – tady stojí určitě za zmínku příspěvek pánů inženýrů Dalibora Petra a Zbyňka Petra z Olomouce, kteří představili polotuhé povrchy průmyslových podlah a zpevněných ploch. Elegantní asfalto-cementové technologie, které spojují přednosti vysokopevnostního betonu a pružného asfaltu, se jeví jako velmi dobré řešení.

Článek o změnách v ČSN 74 4505 Podlahy: společná ustanovení z roku 2012 čtěte zde

V loňském roce se diskutovalo hlavně o ČSN 74 4505, která byla připomínkována i na portálu TZB-info. Nové znění normy bylo vydáno v květnu 2012. Našli bychom některé body, které se vám i nadále jeví jako sporné? Podařilo se prosadit všechny původní návrhy?

Mezi hlavními zdroji připomínkování normy byl portál TZB-info. Chtěl bych za tuto možnost komunikace s odborníky velice poděkovat. Připomínky byly věcné a diskuse byla vedena tak, aby nové znění odráželo aktuální vývoj ve stavebnictví. Cílem nové verze bylo opravit nedostatky normy, které se při jejím používání ukázaly, a aktualizovat ji tak, aby odrážela posun, ke kterému se za poslední čtyři roky dospělo. Týkalo se to hlavně problematiky trhlin v betonových podlahách, charakteristiky viditelného povrchu, dále problematiky rovinnosti, kde nebyly v původním textu důsledně rozlišeny pojmy místní rovinnost a celková rovinnost. Dále byly doplněny odkazy na normy definující požadavky na podlahy do skladových hal s výškovými regálovými sklady obsluhovanými regálovými zakladači a do hal, kde má být umožněno stohování manipulačních jednotek. Řešila se také rozměrová stálost, požadovaná pevnostní třída betonu u průmyslových podlah, pevnost v tahu povrchových vrstev potěru, problematika působení vody a vlhkosti, skluznost, mrazuvzdornost či vlhkost potěru. Konkrétní změny v normě ČSN 74 4505 jsem si dovolil shrnout ve svém příspěvku na konferenci. Nemyslím si ale, že by se jednalo o nějaké sporné body, jak uvádíte, žádná změna nebyla natolik zásadní; bylo nutné spíše celkové doladění normy. V dnešní době je vývoj stavebnictví spíše pozvolný či postupný a žádné revoluční technologie se nekonají. Stavebnictví je velmi konzervativní obor a nemá rádo velké změny. Posun v postupných krůčcích je myslím žádoucí.

Přesto za vámi během konference přicházeli lidé a sdělovali vám své dojmy. Diskutovali jste praktické dopady nového změní normy?

Samozřejmě sbíráme další podněty, vítáme požadavky, které vycházejí z každodenní praxe. Téma normy je široké a ani my ho celé neobsáhneme. Věnujeme se zkoušení materiálů, diagnostice a posuzování vad či poruch na stavbách. Nejsme projektanti ani přímí realizátoři. Vše, co v nové normě dále chybí, ukáže až každodenní praxe. Doba platnosti normy je velmi krátká na přímé hodnocení. Na konferenci se diskutovalo spíše to, co od změn v normě očekávat.

Hovořilo se také o sladění s evropskými normami, například s normami o dovozu materiálů a technologií, o prohlášení o shodě pro stavební výrobky?

Na evropské úrovni norma podobná té naší neexistuje. Vámi zmiňované normy jsou ve většině případů vydávány celoevropskou normalizační organizací CEN a k nám pouze přejímány. ČSN 74 4505, o které hovoříme, nespecifikuje požadavky na materiály, ale na navrhování a provádění podlah. Na evropské normy ani na problematiku prohlášení o shodě letos nedošlo. V této oblasti nás příští rok čekají velké změny, předpokládám, že o nich budeme diskutovat za rok.

Některé příspěvky jste již zmínil, ale našli bychom ještě další z oboru nových technologií či z oblasti průmyslových podlah, které považuje za velmi přínosné a hodné další diskuse?

Nerad bych na někoho zapomněl, ale tradičně bývají velmi přínosné příspěvky od soudních znalců, kteří upozorňují na konkrétní případy. Za všechny snad docent Václav Kupilík a jeho ukázky zatékání do podzemních garáží v Praze, včetně uvedení příčin a charakterů zmíněných poruch. Velmi si cením příspěvků od kolegů ze Slovenska, například od inženýra Juraje Nagyho, který se zabýval rovněž podlahami v podzemních garážích, ale jeho příklady byly ještě více alarmující. Možnosti elegantních řešení pak nabídl inženýr Miroslav Štenko, který popsal příklady využití samonivelačních stěrek, jakožto zálivkových hmot, nebo jako opravných hmot pro šikmé a vertikální plochy. To bylo velmi zajímavé. Ale tak bych mohl pokračovat ještě dále a dále. Cením si všech příspěvků i diskusí k daným problémům.

Jak byste hodnotil letošní konferenci a na co se mohou účastníci těšit v příštím roce?

V současné době, která je pro stavebnictví velmi těžká, zůstal počet účastníků konference stejný jako v předchozím roce. Dramaturgii konference chceme ponechat i nadále stejnou, myslíme si, že se osvědčila. Nechceme slevovat z vysoko nastavené laťky. Od roku 2006 jsme ušli velký kus cesty a rádi bychom byli i nadále prospěšní oboru i lidem, kteří v něm pracují.

Ing. Petr Tůma, Ph.D. je autorizovaný inženýr v oboru zkoušení a diagnostika staveb, je moderátorem konference a jedním ze zástupců organizátora, společnosti BETONCONSULT, s.r.o.

Bližší informace o konferenci http://www.konferencepodlahy.cz/.

Některé z příspěvků nabídneme postupně také čtenářům portálu TZB-info.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.