logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Zdění příček Liapor

Příčky mají být založeny na separační vrstvě, například nepískované lepence s přesahy min. 150 mm a od stropní konstrukce se doporučuje oddělit je poddajnou vrstvou.

Příčky do tloušťky 115 mm se doporučuje zdít po úsecích výšky maximálně 1,25 - 1,75 m za den.

Při provádění tenkých dlouhých konstrukcí (např. příčky délky nad 6 m) doporučujeme vložit do každé druhé vodorovné spáry ve středních dvou čtvrtinách délky stěny pomocnou výztuž pro zdivo z důvodu dotvarování, smršťování a teplotní roztažnosti.

Při vyzdívání přímých příček bez přirozeného zalomení je třeba provádět po 3-4 m kotvení. Při vyzdívání dlouhých přímých příček mezi nosnými stěnami nebo nosnými prvky skeletu je potřeba vložit mezi nosnou konstrukci a příčku deformovatelný materiál po celé výšce příčky. Kotvení příčky je pak zajištěno pomocí ocelových pásků.


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.