logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Rosení plastových oken. Příčiny je třeba rozlišovat

Topná sezona je v plném proudu a často se právě v chladnějších částech roku objeví zvýšená vlhkost v interiéru a také orosená okna. Co však dělat, když kondenzaci najdeme třeba mezi zasklením?

Reklama

Kondenzace na izolačním skle z interiéru
Bývá mylně přičítána špatné kvalitě okna nebo jeho zabudování. Příčina ale vždy souvisí s vysokou vlhkostí v interiéru a její kondenzací na chladnějších předmětech. U moderních plastových oken, která splňují požadavky nejnovějších norem a jsou ve standardním vnitřním prostředí, k povrchové kondenzaci nedochází.

Kondenzace na izolačním skle z exteriéru
Ukazuje na velmi dobré tepelněizolační vlastnosti okna. Venkovní strana skla se neprohřívá a má stejnou teplotu jako venkovní prostředí. Ani v tomto případě se nejedná o závadu, ale o přirozený jev v důsledku proměnlivého počasí.

Kondenzace v meziskelním prostoru
Je poměrně vzácná a ukazuje na vadu izolačního skla. Příčinou může být netěsnost ve spojení skel nebo mechanické poškození. Tuto závadu lze reklamovat, ale pozor na záměnu s kondenzací na vnitřním nebo venkovním povrchu izolačního skla.

Kondenzace ve funkční spáře (prostor mezi křídlem a rámem) 
Může mít více příčin, např. se může tvořit při větrání, kdy vnitřní vlhký vzduch kondenzuje ve funkční spáře, nebo může vznikat při posunutých geometrických parametrech okna (např. svěšení křídla atd.), vliv může mít třeba i poškozené těsnění, chybně umístěné kování nebo špatně provedené napojení okna na ostění. „Řešení tohoto problému je dobré přenechat odborníkům, kteří zjistí přesnou příčinu kondenzace,“ uvádí Radek Pergler, technický a produktový manažer společnosti Deceuninck a dodává: „A následně jsou schopni zjištěnou příčinu odstranit.“

Okenní profily Elegant

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.