logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

„Jednota v rozmanitosti“ je motto meetingu Brno 2017

Festival Meeting Brno Point 2017 by mohl být obyčejný letní festival, jakých je u nás mnoho. Brno jich hostilo nespočet a jejich výjimečnost spočívala spíše v kvalitě nabízeného programu na pódiu, než v samotném scénáři festivalu. Mohlo to tak být i letos, ale není. Naštěstí… Moje podezření, že instalace je rozhodně něco velmi netradičního, získalo jasné obrysy po rozhovoru s jedním z autorů, architektem Ondřejem Chybíkem. O nápady zatím rozhodně nemají v jeho ateliéru nouzi, takže i tato instalace je výjimečná…

Reklama

Vizualizace architektonickovýtvarného řešení
Vizualizace architektonickovýtvarného řešení
Vizualizace architektonickovýtvarného řešení
Vizualizace architektonickovýtvarného řešení

Začnu trochu zeširoka, a to průvodním mottem. Úvahou o kráse se zabýval, mimo jiných učenců, řecký filosof Aristoteles. Jeho citát „Krása je jednotou v rozmanitosti“ má nadčasovou platnost, takže naplňuje svůj obsah v době jeho života, stejně jako dnes. Jednota v rozmanitosti je obsažena v mnohovrstevnatosti „scénáře“ pojetí Moravského náměstí z pohledu času, stejně jako je rozmanitý koncept kulturního programu. Moravské náměstí má pochopitelně obrovský potenciál, genius loci tohoto místa je základem provedení celého záměru.

Půdorys architektonického řešení
Půdorys architektonického řešení
Jednotlivé dobové vrstvy
Jednotlivé dobové vrstvy

Celá instalace letního pavilonu (konstrukce 78 x 39 metrů, do výšky 18,5 metrů, cca 6000 kusů trubek lešení) s pódiem, pivní terasou, venkovní galerií a zázemím vychází z původního půdorysu Německého domu. Tato paralela na období, kdy v aglomeraci města Brna žilo asi 20 % Němců, je jednou z těch mnoha vrstev. Autoři festivalu, architekti Chybík a Krištof touto připomínkou, která je nedílnou součástí historie Brna, nabízejí vstřícný pohled na tuto rozporuplnou část dějin. Zde se objevuje prosté slovo, které vše propojuje – SMÍŘENÍ. Kolumbijský spisovatel a novinář Gabriel García Márquez řekl: „Minuta usmíření vydá za víc než celý život v přátelství.“ Myšlenka smíření je zde na místě více než tušíme. Jednotlivé vrstvy, které se zde „překrývají“, jdou od poloviny 18. století, kdy Moravské náměstí bylo součástí fortifikačního řešení města. Po vybourání hradeb se náměstí stalo součástí zeleného prstence okružní třídy okolo centra. V roce 1891 zde bylo vybudováno centrum brněnských Němců s monumentální sochou císaře Josefa II (1892). Tento tzv. Německý dům byl poničen válkou a následně zbořen. V jeho troskách byli pohřbeni padlí rudoarmějci. Později byl park upraven a byl zde připraven základní kámen pro pomník se sochou T. G. Masaryka, který nikdy nebyl realizován. Následně zde byl vytvořen pěticípý bazén se sousoším Komunisté. Po roce 1990 zůstal pouze osiřelý bazén. Zdá se vám ještě podivný výraz mnohovrstevnatost přehnaný? Tento historický otisk zde neoddiskutovatelně existoval, a každý je zde zastoupen některou z vrstev. Hvězda, jako nátěr na chodníku, připomíná totalitu, betonové jehlany připomínající hroby padlých rudoarmějců, městkou hradbu evokuje část oplocení. Německý dům je zde zastoupen prostorovými konturami lešení. Vícejazyčný svítící nápis na průčelí je naše zmíněné motto. Vše je doplněno informačním systémem o jednotlivých fragmentech své doby. Tohle všechno vyvolává spousty otázek. Na některé otázky odpověď možná znáte, na některé vám odpoví informační tabule. Něco si dohledáte časem ze zvědavosti možná sami. Potom se zde však nabízí otázky, na které si musí odpovědět každý sám, podle svého citu, vědomí a svědomí. Že je tato diskuze více než potřebná, víme všichni. Ovšem ne všichni dokážou překročit svůj stín. Smíření, či usmíření, je veliká výzva a v představách každého vyvolává rozdílné obrazy a pocity. Rozhodně není pošetilé pochopit naše kořeny, uvědomit si naši historickou roli v kontextu doby. Domnívám se, že toto smíření je opravdu jediná možná cesta k té hledané jednotě v rozmanitosti. Od dob monarchie, přes moravské Němce, rudoarmějce, přes období komunismu, jsme se prosmýkli do současné doby. Je to dostatečně rozmanité? Není snad Moravské náměstí živým manifestem naší složité historie? Pokud se vám to zdá málo, zkuste si představit, že se všichni protagonisté dějin Moravského náměstí, v nějaké časové smyčce, potkají zaráz.

Informační sloup
Informační sloup
Informační panel, v průhledu instalace Německého domu
Informační panel, v průhledu instalace Německého domu

Každý ať si tyhle nabízené myšlenky utříbí sám a sám se k nim postaví podle svého rozumu či přesvědčení. No, a pokud celá instalace poslouží jako historický exkurz nebo pouze prostor pro pobavení, ukrácení dlouhé chvíle, pozastavení, pak splnila alespoň část svojí mise. Pokud tato vize zůstane někým nepochopena, doporučuji mu nejprve usmíření se sebou samým. To vše je ovšem zcela dobrovolné…

Letní instalace bude na náměstí hostit řadu kulturních a společenských akcí, počínaje festivalem Meeting Brno přes folklorní, divadelní nebo hudební festival až po slavnosti piva. Podíváte-li se do programu, pochopíte, že nic nebylo ponecháno náhodě. Jednotlivá vystoupení, akce, výstavy, vernisáže, představení, bohoslužby smíření, exkurze, prohlídky, pouť smíření jsou pečlivě vybrány a mají vždy souvislost s nosným tématem. Jméno skvělé brněnské spisovatelky a kurátorky Kateřiny Tučkové (programové ředitelky festivalu Meeting Brno) je zárukou zajímavě namíchaného koktejlu témat. Vyjmenovávat jednotlivá témata, akce a aktéry by bylo nad naše možnosti, proto si můžete dole otevřít soubor s programem festivalu. Opět zde na nás vyčnívá krásné motto „Jednota rozmanitosti“.

Festival Meeting Brno je součástí oslav dvaceti let od podepsání Česko-německé deklarace a tím také Česko-německého kulturního jara 2017. Česko-německé kulturní jaro je přeshraniční iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu Praha, Česko-německého Fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Tato letní akce (od května do října) předchází celkové rekonstrukci náměstí, která je plánována na rok 2018. Autor řešení – ateliér consequence forma s.r.o. – byl vybrán na základě architektonické soutěže, která se uskutečnila v druhé polovině roku 2016. Vzhledem k „nevyužité“ ose (Rašínova ulice) Moravské náměstí a centrum s náměstím Svobody, je plánovaná rekonstrukce více než na místě. Brno i návštěvníci moravské metropole se mají určitě na co těšit.

Podvečerní nostalgie…
Podvečerní nostalgie…
Připomínka hvězdy
Připomínka hvězdy
Pohled z podia na osu Rašínova ulice
Pohled z podia na osu Rašínova ulice

Na konci bych rád vysmekl poklonu autorům realizace letního meetingu, architektům Chybíkovi a Krištofovi, protože instalace tohoto typu si žádá mimo práce architektů i práci historika, scénáristy, výtvarníka, spoustu kontaktů na nezbytné sponzory a spoustu odvahy toto kontroverzní téma vůbec otevřít a smysluplně uchopit. Těchto rolí se zhostili víc než skvěle…

Je to moc, je to málo? To je na každém z nás. Jak říkal jeden moudrý: „Každému jeho nebe“.

Za mě, víc než DOBRÝ!!!

ing. arch. Petr Brandejský

Použité zdroje:
Tisková zpráva - ZDE
Program - ZDE
Fotografie - ing. arch. Petr Brandejský
Fotografie - architektonické studio Chybik+Kristof Architects & Urban Designers

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.