logo TZB-info

Průsaky vody jsou vždy noční můrou! Ale zjišťování jejich příčin být nemusí

Doslova noční můrou všech majitelů budov jsou průsaky vody skrze hydroizolaci do konstrukce budovy. Těžkou hlavu mají poté zhotovitelé stavby a dodavatelé střech, kteří musí vzniklou situaci řešit a poškozené místo co nejrychleji najít.


Netěsnosti v hydroizolacích mohou na střeše vzniknout nedbalou instalací, nedodržením pracovního postupu, případně dojde k neúmyslnému poškození izolační vrstvy střechy ještě před dokončením stavby díky pohybu personálu. I následně mohou díky extrémnímu počasí, špatné konstrukci nebo designu střech vzniknout průsaky.

V dnešní době je velká většina hydroizolačních vrstev plochých střech vyrobena z elektricky nevodivých materiálů, jako je PVC, TPO, EPDM nebo asfaltová lepenka. Pod izolační vrstvou najdeme většinou nějaký vodivý element, jako je ocel nebo beton, a mnoho z nich má termoizolační vodivou vrstvu přímo pod povrchovou membránou.


To umožňuje provést na suché střeše jiskrovou zkoušku dle ČSN EN ISO 19496-1 a použít přístroj Buckleys Dry Roof Pro, který je schopný s absolutní jistotou detekovat netěsné místo, i když pouhým okem není poškození vůbec rozpoznatelné. Netěsnosti jsou často totiž příliš malé na to, aby byly odhaleny pouhým okem, přesto mohou kdykoliv způsobit vážné poškození budovy nebo jejího vybavení.

Přístroje Buckleys spolehlivě a rychle detekují jakékoliv trhliny a perforace povrchu, i když je střecha pod vrstvou vody nebo nelze použít jiskrovou zkoušku. K tomu slouží druhý typ detektoru úniku – Wet Roof Pro k odhalování netěsností ve vlhkých podmínkách.

Oba zmíněné detektory jsou dodávány jako kompletní soupravy, které poskytují uživateli vše potřebné k testování těsnosti.

BUCKLEYS Dry Roof Pro' – přístroj pro detekci mikrotrhlin v suchém

Přístroj Dry Roof Pro slouží k rychlé a spolehlivé kontrole celistvosti nevodivých povrchů, silnějších fólií a povrchů v síle od 0,064 do 25,6 mm. Takzvaná jiskrová zkouška spolehlivě odhalí netěsnosti díky průchodu vysokého napětí trhlinou (až 55 kV) v krytině k uzemněné konstrukci střechy.

Přístroj je přenosný s jednoduchou obsluhou. Mikrotrhliny odhalí akustickým i vizuálním signálem a je celosvětově nejpoužívanějším zařízením tohoto druhu.


BUCKLEYS Wet Roof Pro' – přístroj pro detekci mikrotrhlin za mokra

Wet Roof Pro používá k lokalizaci poruch metodu vektorového mapování zjištění „úniku odporu do země“. Využívá vodivé vlastnosti vody (buď z deště nebo hadice), která poskytuje médium, skrz které může proudit elektrický proud, což uživateli umožňuje určit netěsnosti v povrchu sledováním a vyhodnocováním elektrického odporu. Mikrotrhliny přístroj odhalí postupným navigováním k místu netěsnosti šipkami na displeji a to dle pozice umístěných elektrod vůči trhlině.


Přístroje Buckleys nabízí jednoduchý a snadno použitelný způsob rychlého vyhledání netěsností v jakémkoli okamžiku životnosti konstrukce. Šetří čas, peníze a nervové vypětí zúčastněných stran.

Umíme Vaše starosti vyřešit. Rychle, spolehlivě a efektivně.

www.titan-multiplast.cz nebo ESHOP, kde najdete přístroje testující celistvost povrchů

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.