logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Desigo – řídicí systém pro individuální projekty automatizace budov

Desigo je vlajková loď společnosti Siemens v oblasti řídicích systémů pro individuální projekty automatizace budov a HVAC aplikací. V roce 2021 došlo k radikální změně v přístupu k rozvoji sítě systémových integrátorů, což přináší řadu novinek, které bychom vám rádi představili.

 • Přehodnocení cenové politiky vedlo k výraznému snížení cen v celém portfoliu Desigo, a to o 25 až 60 %.
 • Vybudovali jsme silný tým pro technickou a obchodní podporu systémových integrátorů a projektantů.
 • Zavedli jsme zcela nový koncept bezplatných školení, který je zaměřen na praktickou přípravu programátorů. Cílem je usnadnit účastníkům úspěšnou realizaci jejich prvního projektu.
 • Již druhý rok implementujeme novou generaci MaR regulátorů. Každá konfigurace je nyní cenově výhodnější než předchozí generace. Nové regulátory navíc významně zohledňují požadavky na kybernetickou bezpečnost a konfigurační SW nástroj ABT Site již nevyžaduje inženýrskou licenci, která byla v minulosti nepříjemnou překážkou.

Platformu Desigo můžeme rozdělit do čtyř základních oblastí. Každou lze využít autonomně, přičemž nejlepšího poměru energeticky efektivního provozu a komfortu uživatelů je dosaženo při komplexním nasazení.

 • Desigo PXC
  Portfolio MaR regulátorů a periferních vstupně/výstupních modulů pro regulaci zdrojů tepla, zdrojů chladu, topných/chladicích větví, ohřev teplé vody, regulaci vzduchotechnických jednotek a regulaci dalších primárních HVAC/TZB zařízení.
 • Desigo Room Automation
  Portfolio IRC automatizačních stanic pro individuální regulaci jednotlivých místností. Systém umožňuje nejen regulaci a ovládání technologií vytápění, větrání a chlazení, ale také řízení žaluzií a osvětlení.
 • Desigo Control Point
  Portfolio dotykových panelů s vestavěnými webovými servery pro dohled technologií řízených z MaR rozvaděčů. Tyto webové servery jsou vhodné také pro komplexní dohled MaR a IRC instalací v menších projektech.
 • Desigo CC
  Plnohodnotná BMS/SCADA platforma pro monitorování projektů všech velikostí. Jedná se o server/klient řešení s obrovskými komunikačními možnostmi. Kompaktní verze je dostupná pro dohled nad menšími nebo středně velkými projekty.

Nová generace Desigo PXC regulátorů

Nová generace MaR regulátorů Desigo s označeními PXC4/PXC5/PXC7 je technicky připravena na aktuální i budoucí výzvy v rámci automatizace budov. Přechod na tuto novou generaci regulátorů zaručuje investorům ochranu jejich investice díky dlouhému životnímu cyklu.


Proč zvolit Desigo PXC4/PXC5/PXC7?

 • Otevřené řešení využívající komunikační standardy
  • Základní komunikační platformou pro celý systém Desigo je mezinárodní komunikační standard BACnet/IP. Všechny regulátory jsou certifikovány prostřednictvím BTL (BACnet Testing Laboratories), čímž je zaručena kompatibilita se systémy třetích stran.
  • Podpora nové šifrované verze BACnet Secure Connect zvyšuje bezpečnost komunikace.
  • Regulátory PXC4/PXC5/PXC7 disponují větším množstvím vestavěných komunikačních rozhraní pro integraci, než tomu bylo u předchozí generace.
 • Programovatelné řešení pro všechny požadavky MaR aplikace
  • Rozsáhlá knihovna připravených aplikací s osvědčenými a vyladěnými regulačními algoritmy, které umožňují efektivní řízení systémů budov s ohledem na energetickou efektivitu a uživatelský komfort.
  • Programování pomocí funkčních bloků a možnost přizpůsobení aplikačního programu konkrétním požadavkům poskytuje flexibilitu pro každý projekt.
 • Škálovatelné řešení pro malé i velké projekty
  • Regulátor PXC4 nabízí 16 vestavěných I/O, zatímco PXC7.E400L podporuje připojení až 400 fyzických I/O. Škálovatelnost systému je tedy obrovská a každý MaR rozvaděč lze vybavit odpovídajícím Desigo PXC regulátorem s odpovídajícími limity.
  • Samozřejmostí je možnost vytváření komunikačních sítí využívajících standard BACnet. Jen pro představu, ty největší projekty v ČR obsahují přes devadesát PXC regulátorů. Desigo tedy roste s Vámi a je možné jej postupně rozšiřovat dle toho, jak se daří Vašemu byznysu.
 • Kybernetická bezpečnost
  • Kybernetická bezpečnost je pro společnost Siemens zásadní a klíčové téma, kterému se věnuje enormní úsilí.
  • Nová generace regulátorů PXC4/PXC5/PXC7 nabízí hned několik opatření, které znesnadňují zneužití systému automatizace budovy k útoku na infrastrukturu – využívání podepsaných firmwarů a ochrana proti malwaru, využívání bezpečnostních digitálních certifikátů (X.509), využívání šifrované komunikace HTTPS (TLS 1.3) pro komunikaci s vestavěným webovým serverem a soulad s IEC 62443-4-2 Security Layer 2, tedy se standardem popisujícím požadavky na kybernetickou bezpečnost v průmyslových a řídicích systémech.

Desigo Room Automation a IRC regulace

Opravdu efektivní správy energií lze dosáhnout pouze tehdy, pokud tuto energii dodáváme do míst, kde je aktuálně opravdu potřeba – a naopak ji tam nedodáváme v časech, kdy to potřeba není. Právě k tomu nám slouží IRC regulace, tedy regulace jednotlivých místností – Desigo Room Automation. Instalace takového IRC systému:

 • Sice vyžaduje vyšší investiční náklady, avšak ty se v průběhu času vrátí díky efektivnějšímu provozování budovy.
 • Přináší uživatelům budov násobně vyšší komfort – zajišťuje tepelnou pohodu, dostatečný přísun čerstvého vzduchu nebo optimální světelné podmínky.
 • Je nezbytná pro dosažení požadovaných úrovní certifikace BREEAM nebo LEED a také pro dosažení nejvyšší třídy energetické účinnosti v rámci standardu EN ISO 52120 (dříve EN 15232).

Požadované efektivity je dosahováno instalací čidel teploty, čidel relativní vlhkosti, čidel koncentrace CO2, instalací kombinovaných stropních detektorů přítomnosti a senzorů intenzity osvětlení, využíváním žaluziových akčních členů v kombinaci s meteorologickou stanicí a také instalací digitálně adresovatelných osvětlovacích soustav. To vše v kombinaci s odpovídajícím konceptem provozních režimů řízených časovými plány doplňovaných o informace o aktuální přítomnosti osob v dané místnosti.


Desigo Room Automation a jeho IRC automatizační stanice DXR2 a PXC3 – doplněné o široké portfolio komunikativních periferií KNX PL-Link – všechny uvedené možnosti nabízí. Podobně jako u primární regulace, i tyto automatizační stanice jsou vybaveny širokou knihovnou připravených aplikací pro regulaci fancoilů, radiátorů, podlahového topení, sálavých stropů nebo VAV, a to vše v kombinaci s řízením žaluzií a osvětlení. Přestože není vždy nutné využít veškerou dostupnou funkcionalitu, opět platí, že komplexní řízení umožňuje nejlépe využít synergií mezi všemi zmíněnými technologiemi.


IRC automatizační stanice DXR2

Pojďme se podívat na několik základních faktů o IRC automatizačních stanicích DXR2:

 • DXR2 regulátory jsou v souladu s konceptem „co místnost, to jedna automatizační stanice“.
 • DXR2 regulátory využívají komunikační standard BACnet/IP, případně nově také šifrovaný BACnet Secure Connect (dostupné jsou také verze s komunikací BACnet MS/TP pro projekty, kde je nutné využít stávající kabeláž).
 • DXR2 jsou vybaveny 2portovým Ethernetovým switchem, takže je možná tzv. „daisy-chain“ topologie, tedy je možné udělat linii až dvaceti automatizačních stanic a výrazně tak šetřit na kabeláži.

Dvě unikátní výhody:

 • DXR2 využívají koncept šablon.
 • DXR2 jsou vybaveny komunikačním rozhraní KNX PL-Link.

Koncept šablon automatizačních stanic DXR2 a rozhraní KNX PL-Link

Pro další vysvětlení si představme budovu s opakujícími se segmenty – fancoil, prostorový přístroj, kombinovaný stropní detektor/senzor a žaluziový akční člen. Programátor sáhne do knihovny připravených a osvědčených aplikací a ideálně vybere již připravenou aplikaci, u které je nutné pomocí výběrových políček pouze doladit parametry (typ ventilátoru, typ prostorového přístroje, žádané hodnoty, …). Takto ideálně projekty nicméně neprobíhají, a proto je možné IRC automatizační stanice DXR2 programovat. Programátor si tedy vybere nejbližší možnou připravenou aplikaci, kterou v programovacím editoru upraví a vyladí. To samozřejmě může trvat poměrně hodně času. Nicméně pokud je v budově totožných místností více (i vyšší desítky nebo stovky), je možné z vyladěné aplikace vytvořit šablonu. Tu je možné najedenkrát paralelně nahrát do desítek automatizačních stanic.

Jakoukoliv další změnu – a ty přijdou vždy – je nutné provést pouze jednou v dané šabloně.

Koncept šablon je o to efektivnější, pokud jsou využívány periferie Siemens KNX PL-Link. Tyto periferie umožňují adresaci a konfiguraci přímo v aplikačním programu automatizačních stanic DXR2, což eliminuje potřebu nákladné licence pro SW nástroj ETS. V praxi to znamená to, že v konceptu „co místnost, to IRC automatizační stanice“ často tato automatizační stanice očekává na svém PL-Link rozhraní právě jeden konkrétní typ prostorového přístroje, právě jeden konkrétní typ stropního detektoru/senzoru, a právě jeden konkrétní typ žaluziového akčního členu. Tyto periferie se tedy definují a parametrizují přímo v aplikačním programu automatizačních stanic DXR2 – a při nahrávání DXR2 dojde k automatické adresaci (bez nutnosti mačkat programovací tlačítko, pokud je pod jednou automatizační stanicí jeden přístroj daného typu) a automatické konfiguraci (bez nutnosti využívání ETS). V případech větších budov s desítkami nebo stovkami místností tento koncept přináší extrémní úsporu času při zprovoznění.

Pokud se požadovaná změna týká periferie KNX PL-Link, díky konceptu šablon je možné změnu provést zase pouze jednou. Tento koncept má své následné využití také při údržbě, kdy je možné vadnou periferii jednoduše demontovat, namontovat nový kus – a adresace a konfigurace proběhne do dvou minut opět automaticky.


IRC automatizační stanice PXC3

Automatizační stanice PXC3 jsou na rozdíl od DXR2 určeny pro ovládání skupin místností. Využíváme je v projektech (nebo v částech projektu v kombinaci s DXR2), kde nelze zcela využít výhod opakovatelnosti šablon nebo tam, kde je z nějakého důvodu například vhodnější pracovat s delšími KNX liniemi.

Portfolio PXC3 zahrnuje celkem pět automatizačních stanic, přičemž tři z nich jsou vybaveny komunikačním rozhraním DALI-2. PXC3 jsou tedy vhodné v případech, kdy je ze MaR/IRC systému ovládáno také osvětlení.


Vizualizace

Všechny zmíněné primární regulátory PXC4/PXC5/PXC7 a všechny zmíněné IRC automatizační stanice DXR2/PXC3 využívají pro komunikaci mezi sebou a pro komunikaci do vizualizační nadstavby rozhraní BACnet/IP nebo nově také BACnet Secure Connect.

Díky využívání tohoto komunikačního standardu je možné jejich integrace také do vizualizací třetích stran, které BACnet podporují také. Nicméně využívání Siemens řešení Desigo Control Point nebo Desigo CC přináší řadu výhod, například grafický generátor, který je v souladu s knihovnami aplikací v regulátorech.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.