logo TZB-info

Reklama

Vlnovcová trubka z ušlechtilé nerezové oceli pro rozvod vody a plynu


© Fotolia.com

Ušlechtilá nerezová ocel je vynikající materiál v oborou kapalin vyskytujících se v TZB. S rozsahem provozních teplot od -50 °C do +450 °C lze nerezové vlnovcové trubky v oboru TZB použít prakticky všude. Například pára pohánějící turbíny v atomové elektrárně Temelín nemá teplotu vyšší než 300 °C. Použití teplot nižších než -50 °C by bylo v oboru TZB unikátní.

Reklama

AISI 316L (1.4404) je chromniklmolybdenová ocel vysoce odolná proti koncentrovaným kyselinám jak organickým, tak i anorganickým. Toto je velmi žádaná vlastnost v oboru TZB, neboť výrobky lze bezpečně chemicky čistit od případných usazenin vodního kamene. Je velmi dobře svařitelná a po svařování si zachovává vysokou odolnost proti mezikrystalové korozi. Tato ocel se často používá v chemickém průmyslu, v zařízeních pro styk s mořskou vodou a pro výrobu bazénových doplňků a technologií. V nabídce společnosti Melfin Trade s.r.o. jsou z tohoto materiálu vlnovcové trubky DN12, DN16 a DN20.

AISI 304 (1.4301) je chromniklová ocel, s mírně nižší korozní odolností než AISI 316L (1.4404), ale v oboru TZB, v prostředí běžného typu (voda, slabé alkálie, slabé kyseliny) velmi dobře použitelná. Je svařitelná, ale řemeslník by výrobky z ní měl spojovat pouze mechanicky.

V nabídce společnosti Melfin Trade s.r.o. jsou z tohoto materiálu vlnovcové trubky DN12 , DN16 , DN20 , DN25 a DN32.

Tlaková odolnost výše zmíněných vlnovcových trubek závisí na jejich světlosti. Snižuje ji tvar trubek, tedy příčné vlny, které by se při nadměrném tlaku roztáhly. Lze počítat s provozním tlakem od cca 17 Bar u nejmenší DN12 až po 7,8 Bar u největší DN 32. Pro topenářské aplikace jde o plně vyhovující limity. Pro použití v rozvodu pitné vody by u větších dimenzí mohl ojediněle vzniknout problém, neboť se může vyskytnout i vyšší tlak. Podobně i u nevhodně řešených solárních soustav. Destrukční tlak je však mnohem vyšší.

Použití vlnovcových trubek

  1. Krátké ohebné přípojky z vlnovcových trubek umožňují ve velmi malém prostoru vyřešit spojení mezi dvěma nesouosovými potrubími, potrubím a vývody ze zařízení, kde by bylo nutné použít více různých tvarovek a v řadě případů by se takové propojení v daném místě jinak nedalo realizovat. Typicky při instalaci kotlů, tepelných čerpadel, napojení vzduchotechnických chladicích jednotek atp. Doplňující výhodou přípojek z vlnovcové trubky je snížený přenos hluku. Pro přípojku si řemeslník z návinu trubky kolečkovou řezačkou odřízne potřebnou délku, na trubku nasadí převlečné matice s kroužky a poslední vlnu trubky lisem sklepe do plochy. Pak nasadí ploché těsnění a maticí trubku přitáhne.
  1. Vlnovcové trubky lze použít i ve větší délce. Vzhledem k jejich ohebnosti i pro dodatečně instalované rozvody, které procházejí různě se lomícími prostory, často i bez možnosti přístupu k nim, a to v jednom kuse, bez spojek. Nabízí se použití holé trubky, na kterou se navleče tepelná izolace.    Vlnovkové trubky se používají i pro tepelné solární soustavy. Dobu instalalace urychluje použití předizolované trubky, ideálně dvojité obsahující i dvojvodič pro napojení teplotního čidla u kolektoru. Tyto izolace jsou odolnější vůči vyšší teplotě (až 174 °C) a mohou být vystaveny působení venkovního prostředí.
    V případě použití delších vlnovcových trubek je nutné zohlednit mírně vyšší hydraulický odpor oproti trubkám hladkým, s čímž si však zkušený projektant poradí. Flexibilnost trubek umožňuje jejich instalaci například i skrz nepoužívaný komínový průduch, v jednom kuse od solárního kolektoru až k zásobníku teplé vody.

  2. Vlnovcové trubky jsou velmi vhodné pro výrobu teplosměnných výměníků. Je to dáno jejich zvětšenou povrchovou plochou a v případě dostatečné rychlosti proudící látky i vyšším přestupem tepla následkem turbulentního proudění. V závislosti na DN trubky lze vytvářet válcové trubkovicové vložky do výměníku, které mají vnější průměr například cca 132 mm (DN16), 170 mm (DN20) aj. Tyto, ale i jiné konfigurace výměníků využívají výrobci.
  3. S použitím vlnovcových trubek z ušlechtilé nerezové oceli je spojena nutnost zohlednit vzájemné korozní působení různých kovových materiálů. To se řeší použitím spojovacích převlečných matic, fitinků a dalších prvků z měděné slitiny. Typicky je to nutné pro vytvoření přechodu mezi ušlechtilou nerezovou ocelí a ocelí černou, ocelovou litinou, čistou mědí.
    Výhodou spojenou s využitím vlnovcových trubek je i příslušenství usnadňujících realizaci konkrétních aplikací, například dilatanční spojky pro napojení solárních kolektorů, držák pro solární předizolovanou dvoutrubku aj.Pro stálé odběratele poskytuje společnost Melfin Trade s.r.o. výrazné slevy oproti cenám na e-shopu a velkou rychlost dodání do 1 až 2 pracovních dnů, neboť vše je skladem.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.