logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kotlíkové dotace pro celou Českou republiku budou ještě letos

V rámci Operačního programu Životní prostředí je připraveno 9 miliard korun, které uspokojí žadatele pro výměnu zhruba 80 tisíc kotlů v celé České republice. 17. dubna 2015 to přislíbil ministr životního prostředí Richard Brabec při návštěvě Moravskoslezského kraje.

Ministerstvo životního prostředí aktuálně dokončuje podmínky pro čerpání dotací na výměnu kotlů a jedná se všemi kraji. Plán na nové kotlíkové dotace počítá s výměnami nevyhovujících kotlů na tuhá paliva plošně po celé ČR a náklady budou hrazeny z evropských fondů. Kraje budou dotace pouze administrovat. První výzvy pro podávání žádostí jsou přislíbeny již letos.

Dotace na nový kotel se bude pohybovat v rozmezí 60 až 85 % uznatelných nákladů. Nejvyšší podporu získají obyvatelé v regionech s nejhorší kvalitou ovzduší a zvláště zvýhodněné budou obnovitelné zdroje energie - kotle na biomasu, tedy automatické kotle na pelety nebo dřevozplynovací kotle na kusové dřevo s ručním přikládáním. Tyto zdroje však musejí splňovat parametry tzv. Ekodesignu. Tyto parametry jsou částečně shodné s nejvyšší 5. emisní třídou kotlů.

MŽP bude dále nabízet speciální program, který umožní dofinancovat zbytek ceny nového zdroje prostřednictvím zvýhodněné půjčky nebo skrze prostředky z městských a obecních rozpočtů. Bude však záležet na krajích, jaké budou finální dotační podmínky a co všechno v rámci nastavení programu umožní.

O původní kotlíkové dotace, které byly v minulosti z poloviny financované z prostředků MŽP a z druhé poloviny z prostředků krajů, byl obrovský zájem. Za 3 roky podali zájemci v 5 krajích, kde byly výzvy vyhlášeny, celkem 9813 žádostí. Většina žádostí se týkala nízkoemisních kotlů na tuhá paliva.

V rámci strategie MŽP pro zlepšování kvality ovzduší také ministr Richard Brabec na pracovní skupině představil návrh novely zákona o ovzduší, která zavede možnost úřední kontroly domácích kotlů přímo v domácnostech. Novelu předloží MŽP na vládu v létě letošního roku. Od roku 2022 totiž nebude možné podle zákona provozovat v domácnostech kotle 1. a 2. emisní třídy. Nový devítimiliardový projekt tak představuje jedinečnou šanci, jak se připravit na novou legislativu a zároveň zlepšit životní prostředí v regionech.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.