logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Střecha jako zdroj energie hlavním tématem veletrhu Střechy Praha

24. ročník odborného veletrhu Střechy Praha se bude konat v termínu 9.–11. 2. 2023 na výstavišti v Praze Letňanech, v souběhu s veletrhy Solar Praha, Řemeslo Praha a Festivalem dřeva a nářadí. Přihlaste se k účasti do 20. 10. 2022 a získejte zajímavé výhody!

Veletrh je nejvýznamnější přehlídkou výrobků, materiálů a technologií z oblasti staveb a renovací střech ve střední Evropě a spolu se souběžnými akcemi představuje jedinečnou akci v oboru střech a úsporného bydlení. Dlouhodobě vykazuje vynikající návštěvnost odborné i laické veřejnosti a účastní se jej nejvýznamnější výrobci a dodavatelé z oboru. Při odeslání přihlášky do 20. 10. 2022 mohou vystavovatelé využít zajímavé výhody.
Témata veletrhu

Jedním z hlavních témat veletrhu je pojetí střechy jako zdroje energie. Většina výrobců a dodavatelů střešních systémů zareagovala velice pružně na novou situaci a zvýšenou poptávku po fotovoltaice a nabízí inovativní řešení v podobě energeticky stále více účinnějších solárních systémů, včetně panelů plně integrovaných do krytiny, solárních střešních tašek a další řešení se zachováním estetického a architektonického konceptu budovy. Další produktové novinky a technologie představí renomovaní výrobci a dodavatelé z oblasti udržitelného stavění a řešení energetické soběstačnosti. Z řad vystavovatelů se jich již nemálo hlásí k principům odpovědného podnikání, které mají mimo jiné za cíl zvyšovat podíl ekologických stavebních materiálů.
Poradenství a bohatý program

V přípravě je rozsáhlý doprovodný program se škálou přednášek, praktických ukázek a bezplatného poradenství, které bude nově posíleno o další odborníky na úspory energií, alternativní zdroje energie a dotační programy. Novinkou bude Fotovoltaické fórum, které se krom inovací v oboru bude věnovat i novinkám v legislativě, například chystané novele energetického zákona, která snižuje administrativní zátěž zájemcům o malé solární elektrárny. Novela zvyšuje limit na 50 kW, od kterého je potřebná licence pro výrobu elektřiny od Energetického regulačního úřadu. Nově nebude potřeba ani měsíční vykazování výkonu. Navíc pro stavby malých obnovitelných zdrojů do 50 kW (dnes do 20 kW) již nebude potřeba ani stavební povolení ani ohlášení stavby.
Buďte u toho!

Soubor veletrhů Střechy-Solar-Řemeslo Praha 2023 nabízí pro firmy ideální příležitost získat nové zákazníky, představit produktovou nabídku širokému publiku se zájmem o střechy, stavbu a úsporné bydlení, setkat se s odborníky tváří v tvář a diskutovat trendy v oboru.

www.strechy-praha.cz 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.