logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Zadržování dešťové vody jedním z témat veletrhu Střechy Praha 2022

23. ročník veletrhu Střechy Praha, který proběhne 3. – 5. 3. 2022 na výstavišti v Praze Letňanech, nabídne mnoho novinek a aktuálních témat. Jedním z nich je zadržování a využití dešťové vody.

Zásoby surové vody se neustále zmenšují a je potřeba řešit problém zdrojů této vody, možnosti jejího zachycení v místě spadu a následnou akumulaci. Střecha je ideálním prostorem k zachytávání srážkové vody a veletrh se tématu bude intenzivně věnovat.

Řešení pro šetrné hospodaření s vodou jsou v dnešní době tedy již nezbytnou záležitostí. Proto se mění legislativa, zavádí se definice užitkové vody, zavádí se povinnost u všech novostaveb zadržovat dešťovou vodu nebo umožnit její zasakování a probíhají další změny v zákonech upravující pravidla pro nakládání se srážkovou vodou. Stavebníci musí tedy zajistit vsakování na povrchu, odpar či akumulaci a využití jako užitkové vody v budově. Pouze v případě, že se prokáže nerealizovatelnost takového řešení, může být povolen regulovaný odtok dešťové vody z pozemku.

Na veletrhu se dozvíte, jaká existují efektivní řešení zadržování dešťové vody pro budoucí použití, co je to „užitková voda“ a jaké parametry musí splňovat například pro zalévání nebo splachování, pro koho je určen dotační program Dešťovka a jaké dokumenty jsou potřeba při podání žádosti.

Nová pravidla budou platit i v rámci vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Zvýhodní budovy se zelenými střechami, které zamezují odtoku vody do kanalizace. Problematikou dešťové vody a zelených střech se bude zabývat i Fórum „Modrozelená infrastruktura“, které druhý veletržní den pořádá Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

www.strechy-praha.cz

Více informací


Střechy Praha s.r.o.
logo Střechy Praha s.r.o.

Pořadatel souboru veletrhů - Střechy Praha (materiály a služby pro stavbu a renovaci střech), Solar Praha (obnovitelné zdroje a úspory energií), Řemeslo Praha (řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků) a Festivalu dřeva a nářadí.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.