logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Soutěž Fasáda roku 2019 zná své vítěze

Vítězové jednotlivých kategorií soutěže Fasáda roku 2019
Vítězové jednotlivých kategorií soutěže Fasáda roku 2019

Moderní Cubex Centrum Praha se dnes stalo místem slavnostního vyhlášení výsledků již osmnáctého ročníku soutěže Fasáda roku. Tuto prestižní odbornou soutěž, zaměřenou v několika kategoriích na zdařilá díla realizovaných zateplených či sanovaných objektů, architektonicky výjimečné, se zajímavou texturou, inovativní či jinak neobvyklé svým zpracováním, vyhlásila již tradičně společnost Baumit spol. s r.o.

Do soutěže Fasáda roku 2019 bylo přihlášeno 201 staveb realizovaných v letech 2017 a 2018 v České republice. Podmínkou účasti bylo použití výrobků společnosti Baumit. Veřejná soutěž byla vyhlášena v pěti základních kategoriích a jednotlivé přihlášené realizace staveb posuzovala sedmičlenná odborná porota, které předsedal prof. Ing. arch. Michal Kohout. Jejími dalšími členy byli Ing. arch. Richard Černý, Ing. arch. David Chmelař, Ing. arch. Martin Chválek, MBA, Ing. Milan Špulák, Ing. Jiří Svoboda a Ing. arch. Jiří Harant.

Z prvního základního kola soutěže zvolila zmíněná porota v každé kategorii tři nejlepší realizace, které byly nominovány do druhého finálové kola. Z něj nakonec vzešly vítězné stavby v každé kategorii, které byly dnes večer slavnostně vyhlášeny.

Vítězné realizace staveb v soutěži Fasáda roku 2019

(detailní hodnocení v závěru tiskové informace)

Kategorie Novostavba rodinného domu:
Rodinný dům se šikmou střechou „na druhou“, Struhařov u Mnichovic

Kategorie Novostavba bytového domu:
Residence Castle view, Praha 4 – Kavčí hory

Kategorie Novostavba nebytového domu:
Administrativní budova EUROVIA CS a.s., Praha – Krč

Kategorie Rekonstrukce historického objektu:
Palác opata žďárského kláštera, Brno, Zelný trh

Kategorie Revitalizace, sanace, renovace:
Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích

Vítězná díla v jednotlivých soutěžních kategoriích byla oceněna soškou Fasádea a finanční odměnou ve výši 25 000 Kč.

Během odpoledne byly součastí akce tři odborné workshopy zabývající se aktuálními tématy a trendy v oboru stavebnictví a architektury. Slavnostním večerem provázel Ing. arch. Karel Kladívko a k příjemné atmosféře přispělo i vystoupení zpěvačky Anety Langerové.

Generální ředitel společnosti Baumit Ing. Pavel Med (vpravo) a moderátor Ing. arch Karel Kladívko
Generální ředitel společnosti Baumit Ing. Pavel Med (vpravo) a moderátor Ing. arch Karel Kladívko
Atmosféra slavnostního večera
Atmosféra slavnostního večera

DETAILNÍ HODNOCENÍ VÍTĚZNÝCH STAVEB

Kategorie Novostavba rodinného domu:

Rodinný dům se šikmou střechou „na druhou“, Struhařov u Mnichovic

Zhotovitel:Marek Cibulka
Projektant:Stempel Tesař architekti s.r.o.
Investor:soukromá osoba

Odůvodnění poroty: Novostavba rodinného domu je osazená do svahu a zastřešená sedlovou střechou se spádem mírně převyšující 45 stupňů. Nápadité hmotové řešení objektu a členění jednotlivých fasád i vhodně zvolený odstín vytváří jednoduchými prostředky celkově příznivý dojem. Porota ocenila kultivované a nápadité řešení spojené s důrazem na detail i kvalitu provedení.

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - RD se šikmou střechou Struhařov
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - RD se šikmou střechou Struhařov

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - RD se šikmou střechou Struhařov

Kategorie Novostavba bytového domu:

Residence Castle view, Na Hřebenech 1204/7, Praha 4 – Kavčí hory

Zhotovitel:STAV-ING s.r.o.
Projektant:ma3 projekty s.r.o.
Investor:ED Group a.s.

Odůvodnění poroty: Soubor bodových bytových domů zaujal porotu svojí střídmou, uměřenou architekturou založenou na dobrých proporcích a kvalitním řemeslném detailu spojených do nevtíravě elegantního celku. Na fasádách se střídají hladké povrchy vytvořené kombinací podkladu z točené omítky CreativeTop Fine a zakletovaného povrchu Creative Silk s tmavšími jemně vroubkovanými povrchy vytvořenými zubovým hladítkem aplikovaným na omítkovinu CreativTop Pearl.

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - Residence Castle View Praha
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - Residence Castle View Praha

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - Residence Castle View Praha

Kategorie Novostavba nebytového domu:

Administrativní budova EUROVIA CS a.s., U Michelského lesa, Praha – Krč

Zhotovitel:STAV-ING s.r.o.
Projektant:AED project, a.s.
Investor:EUROVIA CS, a.s.

Odůvodnění poroty: Porota ocenila zvládnuté hmotové členění, které činí z velkého stavebního objemu stavbu přirozeného lidského měřítka. Přesto, že se jedná o třípodlažní objekt, ustupující přízemí a diagonálně natočené druhé patro způsobují, že administrativní budova působí vstřícným až domácím dojmem. Čistý kultivovaný dojem ze stavby zdůrazňují „funkcionalistická" pásová okna v kombinaci s jemnozrnou kletovanou omítkou Baumit CreativTop Silk. Vlastnosti omítkové směsi dávají vyniknout objemové hře a zdařile tak podtrhují moderní výraz domu.

NOVOSTAVBA NEBYTOVÉHO OBJEKTU - AB EUROVIA CS
NOVOSTAVBA NEBYTOVÉHO OBJEKTU - AB EUROVIA CS

NOVOSTAVBA NEBYTOVÉHO OBJEKTU - AB EUROVIA CS

Kategorie Rekonstrukce historického objektu

Palác opata žďárského kláštera, Zelný trh 10, Brno

Zhotovitel:PSK Group, spol. s r.o.
Projektant:atelier dwg s.r.o.
Investor:soukromý investor

Odůvodnění poroty: Barokní Palác opata žďárského kláštera na brněnském Zelném trhu ožil novým životem. Projekční a realizační tým dokázal skloubit požadavky současné legislativy a limity památkové péče s atraktivním soudobým využitím. Fasády, rekonstruované do vzhledu z doby barokní přestavby paláce v 18. století, dokládají výborně odvedenou práci architekta, dodavatele stavby i výrobce použitých materiálů. Vnější povrchy svým provedením věrně odpovídají dobovému vzhledu. Fasády vnitřního nádvoří, kde se setkává historické provedení povrchů a pavlačí se soudobou vertikální zahradou a prvky z masivního skla, vytvářejí neopakovatelnou atmosféru nádvoří paláce.

REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO OBJEKTU - Palác opata žďárského Brno
REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO OBJEKTU - Palác opata žďárského Brno

REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO OBJEKTU - Palác opata žďárského Brno

Kategorie Revitalizace, sanace, renovace

Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích, ul. Pražská 16

Zhotovitel:KyraStav spol. s r.o.
Projektant:Atelier bod architekti s.r.o.
Investor:obec Máslovice

Odůvodnění poroty: Zatímco v ostatních kategoriích se porota rychle shodla na vítězných realizacích uhrančivá střídmost „Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích“ se nakonec prosadila až po delší diskusi týkající se především pojetí samotné kategorie a její vymezení oproti kategorii Rekonstrukce historického objektu. Jedná se o příkladnou renovaci nevýrazného historického objektu ve veřejném prostoru. Autoři dokázali citlivou úpravou fasád v architektonicky čistém provedení s důrazem na kvalitní detail povýšit řešený objekt na mimořádně kvalitní dílo přinášející místu novou kvalitu i charakter.

REVITALIZACE, SANACE, RENOVACE - Rekonstrukce hospody Máslovice
REVITALIZACE, SANACE, RENOVACE - Rekonstrukce hospody Máslovice

REVITALIZACE, SANACE, RENOVACE - Rekonstrukce hospody Máslovice

Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.

Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.