logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Systém pro vzdálenou správu sítě IQRF od RehiveTech

Aktivní vzdálená správa sítě IQRF je možná pomocí klientského software od společnosti RehiveTech. Software se instaluje na linuxové gateway a umožňuje nejen monitoring sítě, ale i její správu.

Reklama


Ve světě existuje množství komunikačních technologií a protokolů, se kterými je možné podpořit koncept tzv. Internetu věcí (Internet of Things - IoT). Na jedné straně se používají bezdrátové senzorické sítě, ke kterým je možno zařadit technologie jakými jsou Wi-Fi, Bluetooth, IQRF, ZigBee, Z-Wave, LoRa a jiné. Některé z těchto technologií dokonce umožňují, aby jednotlivé prvky senzorické sítě komunikovaly navzájem mezi sebou, např. IQRF, např. za účelem zvýšení robustnosti a dostupnosti jednotlivých prvků sítě. Tyto prvky jsou dále připojené skrze centrální bod, tzv. gateway, do sítě Internetu. A to právě proto, aby data prvku senzorické sítě byla dostupná dle potřeby odkudkoliv. Do Internetu se pak tyto gateway připojí již běžně známými technologiemi, jakými je kabelový Ethernet, Wi-Fi a nebo 3/4G sítě s využitím modemu.

Takto vytvořené IoT řešení, např. pro Smart City projekty (řízení veřejného osvětlení, regulace parkování, monitoring odpadu apod.), může být nasazováno na lokality, kam je po samotné instalaci následný fyzický přístup často komplikovaný (stožáry veřejného osvětlení nebo vzdálená oblast) a tedy i finančně náročný. Nutnost dalších případných zásahů do IoT systému za účelem servisu, aktualizací, přenastavení apod. je potřeba minimalizovat anebo řešit vzdáleně z operátorského stanoviště provozovatele daného IoT řešení.

Za účelem vzdáleného monitorování existují technologie a služby, které převážně dokáží řešit pouze základní monitorování (tj. informace typu funguje/nefunguje nebo sledovaná hodnota je nad/pod předem nastaveným limitem). Například uveďme technologii SNMP (Simple Network Management Protocol). Řešení tohoto typu je ovšem pro operátory komplexních systémů nedostačující, protože v případě složitějších problémů jsou stále odkázaní na fyzický přístup. Řešením tohoto omezení je zmíněná vzdálená správa. To znamená umožnění operátorům (například na základě výstupu pokročilejšího monitoringu) aktivně a zejména na dálku zasáhnout.


Jedním ze systémů pro vzdálenou správu je management systém brněnské společnosti RehiveTech, která je spin-off společností Vysokého Učení Technického v Brně. Systém spočívá v instalaci tzv. klientské části software na gateway založenou na Linuxovém systému. Instalace probíhá pomocí předem připraveného instalačního balíčku. Takto upravená gateway pak dle konkrétních nastavení reportuje potřebné údaje do back-endu v cloudu a umožňuje tak nejen monitorovat ji samotnou, ale navíc i prvky bezdrátové senzorické sítě, které jsou na ni napojeny. Aktuálně je z bezdrátových senzorických sítí podporovaná například technologie IQRF české společnosti MICRORISC. Navíc, dle požadavků samotných operátorů IoT řešení, RehiveTech management systém umožňuje aktivně spravovat gateway a také k ní připojené prvky. Operátorům toto řešení umožňuje řešit většinu nutných provozních zásahů vzdáleně a to pomocí přehledného webového rozhraní dostupného pro jakýkoliv typ zařízení (počítač, tablet nebo smartphone). A to nejen pro jedinou gateway, ale i pro definované skupiny (např. v případě nutnosti aktualizace vícero zařízení současně).

Komunikace klientské části software RehiveTech management systému s cloudovým back-endem je zabezpečená state-of-the-art šifrováním vzájemného spojení. Další bezpečnostní prvky zahrnují nutnost přihlášení do systému, možnost nastavení různých úrovní oprávnění, zaznamenávání jednotlivých operátorských zásahů s historií a v neposlední řadě možnost využití další úrovně kryptování nastavení či aktualizací spravované gateway. Při návrhu a následné implementaci systému byl také brán v potaz koncept tzv. "security-by-design". I proto v RehiveTech management systému není vůbec umožněno dostat se k samotným uživatelským datům daného IoT řešení (např. k intenzitě osvětlení veřejného osvětlení v dané lokalitě apod.).


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.