logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Blue.sprint je značkou digitálního plánování Xella

BIM koncept Blue.sprint je inovativní řešení, které usnadňuje práci všem účastníkům investičního procesu díky využití digitalizace a technologie BIM.

Koncept v sobě zahrnuje pomoc investorům a developerům při optimalizaci výběru materiálu, konzultace pro projektanty, přípravu digitální databáze produktů a bezproblémové objednávkové a dodavatelské řetězce díky řízení a monitorování dodávek na čas. Výhodou všech těchto služeb je, že na sebe navazují v celém cyklu projektu: od fáze plánování přes výrobu, dodávku a realizaci až po udržitelnost a provoz. Díky tomu společnost Xella poskytuje svým partnerům a zákazníkům nejen nákladově nejefektivnější, ale také nejspolehlivější a ekologické řešení.


Digitální výměna dat nabízí zúčastněným stranám kompatibilní přenos informací v průběhu celého projektu. Výhodou je aktuálnost, protože každý účastník procesu pracuje v aktuální verzi projektu, a tak nedochází ke ztrátě dat. Kolizím a chybám lze předejít a odhalit již při tvorbě 3D modelu. Kromě toho, informace o změnách a úpravách nemusí být dodatečně přikládány, protože mohou být vloženy přímo do modelu. 3D model, na rozdíl od tištěné dokumentace, není nutné tisknout do fyzické podoby výkresů. Jednou z výhod je i optimalizace materiálu – Xella poskytuje prostřednictvím konceptu blue.sprint poradenství ohledně výběru materiálu a jeho alternativ tak, aby byly splněny technické a ekonomické požadavky stavby (statika, stavební fyzika, rentabilita apod.). Výměna informací navíc probíhá v reálném čase a účastníci tak mají vždy okamžitý přístup k aktuálním datům bez nutnosti čekání na jejich sdílení.

Díky BIM datům, které jsou sdruženy se všemi subjekty, Xella zajistí výrobu na míru a přizpůsobí logistiku potřebám stavby. Výsledkem je optimalizovaný stavební proces, zkrácení doby výstavby, úspora pracovníků a materiálu vedoucí k vyšší ziskovosti projektu. Partnerstvím získá investor:

  • úsporu materiálu a eliminaci chyb díky digitálnímu plánování,
  • optimalizaci stavebních procesů a zkrácení doby výstavby,
  • úsporu pracovníků a minimalizaci fyzické námahy,
  • větší podlahovou plochu.

Společnost Xella je od listopadu 2020 členem českého spolku czBIM

Společnost Xella se jako řádný člen aktivně zapojí do práce spolku Odborná rada pro BIM, z. s. (czBIM). Tento krok je součástí vize a poslání společnosti Xella, která usiluje o vytváření a poskytování moderních způsobů řešení a partnerství v celém cyklu stavby.

Společnost Xella bude v rámci členství klást důraz na popularizaci užívání metodiky projektování BIM a společnými silami chce pomoci systémově implementovat BIM do veřejného i soukromého sektoru. Propojení společných cílů tak přinese nejen kvalitu, ale zvýší i prestiž českého stavebnictví. Z praktického hlediska se Xella bude podílet na standardizaci a připomínkování legislativy v oblasti digitalizace a BIM v České republice. Společnost se svým členstvím také zavazuje k zapojení do vzdělávání a aktivní prezentace na akcích a eventech (akademická půda, odborná veřejnost, výzkum aj.).Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.