logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Xella reaguje na potřeby trhu inovací stavebních materiálů, technologií a digitalizací procesů Xella blue.sprint

Společnost Xella je nadnárodním výrobcem stavebních materiálů a jedním z pilířů její činnosti je i systematické zkoumání trhu, jeho potřeb, potenciálu či bariér. V České republice a na Slovensku aktuálně vidí Ing. arch. Zdeněk Podlaha, BIM manager Xella CZ&SK a Martin Mihál, vedoucí technického oddělení Xella CZ&SK, šest základních bodů, které je třeba ve stavebnictví řešit.

Sami zaměstnavatelé z řad stavebních firem si uvědomují vážný nedostatek pracovních sil a hledají možnosti, jak tuto problematiku vyřešit. Společným cílem všech aktérů je zrychlení výstavby. Velmi aktuální a společensky diskutované je také téma digitalizacekvality staveb. Developeři v oblasti bytové výstavby velmi dobře ví, že tepelně-izolační parametry a akustika objektů jsou čím dál více důležitější také pro jejich zákazníky z řad široké veřejnosti. Investoři a realizační firmy v České republice i na Slovensku hledají i řešení, jak zvýšit efektivitu celého procesu návrhu a výstavby. Samozřejmostí je také čím dál rostoucí význam ekologie, zdravého prostředí a trvale udržitelného rozvoje – na všechny tyto aspekty má současné stavebnictví velký vliv a na tento celospolečenský závazek musí adekvátně reagovat.
Velkoformátové a prefabrikované stavební prvky jsou odpovědí společnosti Xella na potřeby trhu

Díky dlouholetým zkušenostech nejen ze zahraničí, ale také z vlastní výroby a výstavby na českém a slovenském trhu, začala Xella vyrábět inovativní produkty, které jsou odpovědí na nedostatek pracovních sil i na volání po snížení pracnosti, zvýšení kvality a současně zvýšení efektivity výstavby. V roce 2019 se již realizovaly první stavby, kde jsou nové výrobky a pracovní postupy aplikovány.“ vysvětluje Martin Mihál.Součástí tohoto inovačního programu jsou velkoformátové tvárnice pro vnější obvodové stěny Ytong Jumbo, které vyzdí v jednom kroku sedmkrát větší plochu, a navíc snižují nároky na personál – při práci s nimi stačí dva pracovníci. Velkoformátové vápenopískové tvárnice Silka Tempo mají podobné složení jako Ytong, ale svou únosností až 20 MPa se podobají betonu. Použití těchto velkoformátových tvárnic krátí čas zdění až o šedesát procent a snižuje fyzickou náročnost pro pracovníky. Nejhospodárnější řešení vnitřních nenosných a dělicích stěn nabízí příčkové GHT panely Ytong, které jsou součástí velkoformátového sortimentu společnosti Xella. Tyto panely jsou konstrukčně vyztužené a vyrábí se na míru podle výšky podlaží, přičemž maximální výška je 2,9 m.

Novinkou roku 2021 je významné zvýšení prefabrikace a tím je použití nosných stěnových panelů Ytong SWE. Výhodou použití panelů je rozhodně jejich rychlost. V pracovní četě se dvěma montážníky a jedním jeřábníkem (obsluha velkého jeřábu) lze za pracovní den vyzdít až 135 m2 stěny.

Koncept služeb Xella blue.sprint je inovativní řešení, které usnadňuje práci všem účastníkům investičního procesu díky využití digitalizace a technologie BIM

Koncept Xella blue.sprint v sobě zahrnuje pomoc investorům a developerům při optimalizaci výběru materiálu, konzultace pro projektanty, přípravu digitální databáze produktů a bezproblémové objednávkové a dodavatelské řetězce díky řízení a monitorování dodávek na čas. Výhodou všech těchto služeb je, že na sebe navazují v celém cyklu projektu: od fáze plánování, přes výrobu, dodávku a realizaci až po udržitelnost a provoz. Díky tomu společnost Xella poskytuje svým partnerům a zákazníkům nejen nákladově nejefektivnější, ale také nejspolehlivější a ekologické řešení.


Digitální výměna dat nabízí zúčastněným stranám kompatibilní přenos informací v průběhu celého projektu. Výhodou je aktuálnost, protože každý účastník procesu pracuje v aktuální verzi projektu, a tak nedochází ke ztrátě dat. Využitím 3D BIM modelů v přípravné fázi lze identifikovat případné kolize a nedostatky návrhu. Na základě podkladů účastníků projektu poskytuje Xella poradenství nejen k použití typů materiálů a jeho alternativ, ale i k předpokladům splnění technických a ekonomických aspektů stavby. Součástí služeb je i optimalizace statiky, například posouzení realizovatelnosti, posouzení a návrh skladeb konstrukcí z tepelně-technického a akustického hlediska nebo návrh postupů a posouzení realizovatelnosti s použitím velkoformátových prvků. Návrh je zákazníkovi sdělen formou BIM modelu s využitím on-line prezentace. Výměna informací navíc probíhá v reálném čase a účastníci tak mají vždy okamžitý přístup k aktuálním datům bez nutnosti čekání na jejich sdílení.

Díky BIM datům, které jsou sdruženy se všemi subjekty, Xella zajistí výrobu na míru a přizpůsobí logistiku potřebám stavby. Výsledkem je optimalizovaný stavební proces, zkrácení doby výstavby, úspora pracovníků a materiálu vedoucí k vyšší ziskovosti projektu. Partnerstvím získá investor:

  • úsporu materiálu a eliminaci chyb díky digitálnímu plánování,
  • optimalizaci stavebních procesů a zkrácení doby výstavby,
  • úsporu pracovníků a minimalizaci fyzické námahy,
  • větší podlahovou plochu.

Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.