logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Pohled společnosti Xella na výstavbu rodinných domů po změně legislativy

Pórobetonové tvárnice Ytong jsou i letos ideálním stavebním materiálem pro rodinné domy se sníženým množstvím spotřebované primární neobnovitelné energie. Prokázaly to podrobné výpočty, které společnost Xella prezentovala na loňském Xella Dialogu.

Analýza reagovala na změny, které nastaly po lednu 2022 a které mají na novostavby zásadnější dopady, než počáteční zavedení budov s téměř nulovou spotřebou (nZEB) v roce 2020.

Nároky jsou výrazně vyšší, ale pórobetonové tvárnice Ytong je umí zvládnout

Rodinný dům, který má plnit nové požadavky, by měl optimálně kombinovat a vybalancovat úsporný architektonicko-stavební koncept, efektivní technologie a v případě potřeby také využít vhodné obnovitelné zdroje. Z pohledu výrobce stavebních materiálů pro hrubou stavbu, jako je společnost Xella, je zřejmé, že větší smysl než naddimenzovaná tloušťka stěny (bez či se zateplením) má instalace řízeného větrání s rekuperací tepla nebo fotovoltaiky.

Při výpočtech jsme srovnávali vzorový dvoupodlažní dům a bungalov a analyzovali jsme jeho parametry při jednovrstvovém obvodovém zdivu z tepelněizolačních tvárnic Ytong Lambd YQ v tloušťkách 375, 450 a 500 mm. Zajímalo nás také, jaké výsledky přinese použití tradiční zateplené konstrukce, využívající pórobetonové tvárnice Ytong Standard (375 mm) a Ytong Univerzal (300 mm), doplněné o 150 nebo 200 mm silnou vrstvu EPS,“ Ing. Martin Mihál, vedoucí technické podpory Xella CZ/SK.
Obojí řešení je energeticky velmi úsporné

Z analýzy vyplývá, že u novostavby splňují požadavky na limit spotřebované primární neobnovitelné energie od 1. 1. 2022 domy vytápěné kotlem na pelety, tepelným čerpadlem nebo kotlem na zemní plyn. Z hlediska materiálu pro hrubou stavbu odpovídaly požadavkům normy všechny stěny s tvárnicemi Ytong. Jejich průměrný součinitel prostupu tepla se lišil: u zdiva, kombinujícího pórobetonové tvárnice Ytong Univerzal 300 mm a 250 mm vrstvu polystyrenu dosáhla hodnota součinitel Uem = 0,109 W/m2.K, ale velmi nízkou hodnotu (Uem = 0,162 W/m2.K) nabízí jednovrstvové stěny z inovaných tvárnic Ytong Lambda YQ 500 mm PDK. „Obojí řešení – jednovrstvové stěny i tvárnice se zateplením – je tedy energeticky velmi úsporné a záleží na preferencích investora, které z nich zvolí. Z našeho pohledu jsou jednovrstvové konstrukce výhodnější, jsou odolnější, zrychlují a zlevňují stavbu a mají i další výhody, ale stavebníci preferující zateplení a pórobetonové tvárnice Ytong získají na druhé straně ještě o něco energeticky úspornější dům,“ doplňuje Ing. Martin Mihál.


Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.