logo TZB-info

Reklama

60 % ocelových konstrukcí je podle Bureau Veritas v havarijním stavu

© AdobeStock
© AdobeStock

Příčinou havarijního stavu ocelových konstrukcí bývají vady z doby výstavby, chybné užívání, kolize s konstrukcí, zásahy do statiky a chybná nebo žádná údržba.

Reklama

Informace zazněly na akci Snídaně s Miloslavou Pošvářovou a experty, kterou pořádala společnost Bureau Veritas, přední mezinárodní korporace poskytující komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostřední a společenské odpovědnosti, poradenství a facility managementu.

Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D., na akci vystoupila jako přední český expert na kvalitu a posuzování ocelových konstrukcí a dopravních staveb. Podle Pošvářové je stav ocelových konstrukcí tristní, protože majitelé hal si nejsou vědomi povinnosti údržby a oprav ocelových konstrukcí a jejich omezené životnosti.

Součástí projektu ocelových konstrukcí plán jejich údržby

Projektanti nových hal často neví, pro jaký účel bude hala sloužit. Z toho důvodu může být konstrukce nevyhovující z hlediska např. dynamického namáhání nebo chemických a korozních vlivů. Jako častý nešvar Pošvářová označila fakt, že ocelové konstrukce jsou často zcela zakryté, a tedy v rozporu s přepisy není umožněna jejich kontrola. Na vazníky a trapézové plechy se dodatečně zavěšují lávky, podpůrné konstrukce pro TZB, a to často bez jakéhokoliv posouzení.

Upozornila, že do roku 1989 byly povinné kontroly ocelových konstrukcí podle norem, které dosud platí. Po revoluci konstrukce často přešly do rukou zahraničních vlastníků a dokumentace se poztrácely. Přitom pořízení nové dokumentace může stát až miliony korun

Ukázka využití dronu pro průzkum konstrukcí na Snídani s Miloslavou Pošvářovou, pořádala společnost Bureau Veritas, drony: SIT Plzeň

Součástí návrhu ocelových konstrukcí podle norem je i plán údržby a inspekcí po celou dobu živostnosti konstrukce. Normy, které s problematikou souvisí, jsou ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce, ČSN 73 2603 - Ocelové mostní konstrukce - Doplňující specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky z roku 2011 (Miloslava Pošvářová je autorkou normy) a ČSN 73 2604 - Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb z roku 2012.

S průzkumy ocelových konstrukcí pomáhají drony

Z důvodu časté nepřístupnosti ocelových konstrukcí se k jejich prvotní kontrole a identifikaci rizikových míst často využívají drony. Prezentace jejich možností firmou SIT Plzeň byla rovněž na programu snídaně. Ve videu je ukázka využití dronu pro stísněné interiérové prostory. Dron je opatřen ochranou klecí, která jej chrání před poškozením a zřícením při kolizi s konstrukcí. Dron je vybaven výkonnou kamerou s účinnou stabilizací obrazu a přisvícením. Dron navíc disponuje GPS modulem pro označení polohy pořízených záznamů. Společnost také vyvíjí aplikace pro zpracovávání a vyhodnocování záznamů z dronu.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.