logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Češi vytáhli do boje proti vysokým cenám: soláry loni pokryly desetitisíce střech, trh rostl o 366 procent. Solární asociace vydává kodex kvality instalačních společností

Foto ©vencav - Fotolia.com

Razantní zvýšení účtů za energie, nejistota plynoucí z pokračující ruské agrese na Ukrajině, snaha o částečnou energetickou soběstačnost a boj s klimatickou změnou – to jsou hlavní důvody strmě rostoucí obliby fotovoltaiky v České republice. Co do počtu střešních elektráren na rodinných domech byl loňský rok jednoznačně rekordní.

Zprovozněno jich bylo téměř 34 tisíc o výkonu 289 megawatt, což představuje nárůst o 366 procent. Náklady na elektřinu se snaží snižovat také firmy; data z podpůrných programů dokazují, že i tento segment zažil bezprecedentní růst. Současný solární boom ale naráží na zásadní limit, kterým je nedostatek instalačních firem a otázky kolem kvality jejich práce. I proto Solární asociace zveřejňuje kodex kvality instalačních společností.

V roce 2022 bylo připojeno celkem 33 760 solárních elektráren o celkovém výkonu 288,8 megawatt-peak (MWp). Oproti roku 2021, kdy bylo postaveno 9 321 elektráren s výkonem 62 MWp, to představuje nárůst o 262 % co do počtu a o 366 % co do výkonu elektráren. Nejvíc elektráren bylo připojeno ve Středočeském kraji (6 079), nejméně naopak v Karlovarském kraji (682). I loni byly tahounem malé FVE s výkonem do 10 kWp, tedy primárně domácí instalace. Bylo jich připojeno 32 909 s celkovým výkonem 237,3 MWp.

Významně posílil i segment firemních instalací a poprvé po mnoho letech se v Česku stavěly i velké projekty nad 1 MWp. To odráží i průměrná velikost elektráren, která vzrostla z 6,6 kWp na 8,6 kWp. „Máme za sebou skutečně rekordní rok s nárůstem, který bude pokračovat i letos,“ říká výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář a dodává: „V letošním roce se postaví obrovské množství firemních elektráren z Národního plánu obnovy.“ O dotace doposud požádalo víc než 6 000 firem.

Zásadní rozdíl je viditelný v akumulaci: zatímco firmy dokážou mnohdy většinu své vyrobené elektřiny okamžitě spotřebovat, domácnosti si ji naopak potřebují uložit na později. Proto je dnes baterie součástí 9 z 10 nových domácích FVE, u větších elektráren to bylo však pouze 41 %. „Stovky megawatthodin v bateriích u domácích fotovoltaik jsou skvělou zprávou pro bezpečné fungování elektrizační soustavy. Již od letošního roku však začnou přibývat stovky megawattů velkých obnovitelných zdrojů, ke kterým kvůli chybějící legislativě a zbytečným omezením pravidel veřejné podpory nebude vznikat dostatečné množství úložišť energie. A to může znamenat do budoucna velký problém, před kterým již mnoho let jako sektor varujeme. Je potřeba, aby vláda společně s podporou rozvoje OZE odstranila i všechny překážky pro rozvoj akumulace energie,“ říká Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace a ředitel Asociace pro akumulace energie AKU-BAT CZ.

Rekordní byl rok i pro Solární asociaci, která zaznamenala nevídaný nárůst počtu nových členů ze segmentu instalačních firem. Hlad po rychlé montáži velkého množství výkonově malých zdrojů ale přináší očekávatelný problém, a to nedostatek kvalifikovaných montérů a ověřených instalačních firem. „Počet dotazů na vhodné řešení elektrárny a spolehlivého dodavatele byl loni enormní. Vypracovali jsme proto osmadvacetibodové zásady pro výstavbu střešních FVE, jejichž splnění ze strany instalační firmy by mělo každému zájemci o solární elektrárnu garantovat dostatečné informace, kvalitně provedený projekt, bezproblémovou montáž a bezpečný provoz zařízení. Na našich stránkách bude zveřejněn seznam našich členských firem, které se tento kodex kvality zavázaly dodržovat,“ představuje důležité vodítko pro výběr dodavatele Jan Krčmář.

Česko zrychluje, okolním zemím však zdaleka nestačí

Zatímco u nás počítáme nové fotovoltaické zdroje v nižších stovkách megawatt, u našich jižních sousedů bylo postaveno více než 1 000 MW a v Polsku dokonce 4 900 MW. Celkový výkon velkého množství malých střešních elektráren není dostatečný. Znatelný nárůst podílu bezemisní elektřiny a snížení cen energie zajistí především velké zdroje. S využitím modernizačního fondu se již začínají budovat pozemní elektrárny nad 1 MW, brzy bychom se mohli dočkat i prvních agrivoltaických projektů, kombinujících zemědělskou produkci s výrobou elektřiny ze slunce. Jejich vzniku do nynějška bránily administrativní i legislativní překážky, o jejichž odstranění se Solární asociace dlouhodobě zasazuje.

Letos snad konečně najdou využití i střechy bytových domů. Probíhající úpravy legislativy jednak odstraňují nutnost získání licence pro zdroje mezi 10 a 50 kW výkonu a dále zjednodušují způsob připojení jednotlivých domácností ke společné elektrárně a zároveň k distribuční síti. To jsou dlouho vyhlížené nutné změny, které rozšíří fotovoltaiku do tohoto segmentu“, uvádí k výhledu na rok 2023 Jan Krčmář a pokračuje: „nastupujícím trendem je sdílení a komunitní energetika. Příklady ze zahraničí dokazují, že jde o funkční model, ať už jde právě o bytová družstva, obecní solární elektrárny, nebo třeba fotovoltaiku jako součást lokální distribuční sítě ve větších průmyslových areálech.“

Nepružná legislativa však není jedinou překážkou rozšiřování fotovoltaiky. „Se vznikem velkého množství decentralizovaných zdrojů je třeba posilovat přenosovou soustavu, protože výstavba obnovitelných zdrojů energie se stává v současné situaci konečně energetickou prioritou,“ uzavírá Jan Krčmář.

Česká fotovoltaika 2022 v číslech

Počet nových elektráren v ks 33 760
Celkový výkon nových elektráren v MWp 288,8 MWp
Celkový nový výkon akumulace v MWh 360,2 MWh
Počet FVE do 10 kWp 32 909
Počet FVE nad 10 kWp 851
Průměrná velikost FVE v kWp 8,6 kWp
Podíl akumulace u střešních 91 %
Nárůst oproti 2021 v ks o 262,2 %
Nárůst oproti 2021 v MWp o 365,8 %

Nové FVE podle kraje

Hlavní město Praha 861 ks 6,5 MWp
Středočeský kraj 6 079 ks 50,5 MWp
Plzeňský kraj 2 022 ks 16,4 MWp
Ústecký kraj 1 683 ks 15,1 MWp
Liberecký kraj 972 ks 9 MWp
Karlovarský kraj 682 ks 6,3 MWp
Královéhradecký kraj 1 940 ks 16,4 MWp
Pardubický kraj 1 860 ks 13,7 MWp
Olomoucký kraj 2 067 ks 19,2 MWp
Moravskoslezský kraj 3 668 ks 29,3 MWp
Kraj Vysočina 2 109 ks 19,6 MWp
Zlínský kraj 2 446 ks 22,3 MWp
Jihočeský kraj 2 555 ks 24,1 MWp
Jihomoravský kraj 4 816 ks 40,4 MWp

Zásady pro instalaci a servis fotovoltaických elektráren

Verze: Prosinec 2022

 1. Zavazujeme se zaslat zájemci o FVE reakci na poptávku do 1 týdne od obdržení poptávky a indikativní nabídku do 10 pracovních dnů (u FVE bez stavebního povolení).
 2. Nenabízíme zákazníkovi řešení s maximální výší dotace, ale s maximálním přínosem pro něj.
 3. I přesto, že nás k tomu nezavazují podmínky dotačních programů, hodnotíme potenciál vlastní spotřeby a přetoků elektřiny a potenciál výrobny pro případné budoucí zapojení do komunitního sdílení energií. Kriticky zhodnotíme návratnost investice do FVE.
 4. Při navrhování akumulace optimalizujeme synergické efekty akumulace neelektrické (teplá voda, vytápění atp.) a bateriového systému. Preferujeme zájem zákazníka o efektivitu celkového energetického řešení.
 5. Vysvětlíme zákazníkovi, jaké informace a součinnost od něj budeme požadovat a informujeme jej o dalším postupu (např. smlouvě o připojení, apod).
 6. Vysvětlíme zákazníkovi navrhované technické řešení, zejm. s ohledem na měření po fázích.
 7. Pravdivě zákazníka informuje o možnostech odstoupení od smlouvy o dílo a poskytnutých zárukách.
 8. Po zákazníkovi nikdy nepožadujeme zaplatit plnou cenu díla předem.
 9. Při podpisu smlouvy o dílo zákazníkovi potvrdíme, že jsme pojištěni z odpovědnosti za škodu a na vyžádání mu předložíme k nahlédnutí pojistnou smlouvu.
 10. Po podpisu smlouvy o dílo požadujeme úhradu zálohy ve výši max. 60 % z ceny díla.
 11. Projektovou dokumentaci vypracujeme nejpozději do 60 dnů od připsání první zálohy, vyjma případů, kdy zahájení projektové přípravy zdrží čekání na smlouvu o připojení. O prodloužení lhůty zákazníka prokazatelně informujeme.
 12. Upozorníme zákazníka, že vyřízení dotace může trvat několik měsíců.
 13. Před samotnou realizací (nikoli nezbytně před podpisem smlouvy o dílo) provedeme u zákazníka místní šetření a případně flexibilně a transparentně upravíme projekt.
 14. Zavazujeme se nezahájit realizaci FVE dříve, než bude podepsaná smlouva o připojení (či dle dohody smluvních stran).
 15. Při dodání komponent a nástupu našich pracovníků požadujeme úhradu zálohy min. 50 % a max 70 % z ceny díla (tak, aby záloha pokryla alespoň cenu za komponenty).
 16. Na vyžádání předložíme zákazníkovi reference dokončených projektů.
 17. Zákazníka transparentně informujeme o zatížení střechy instalací FV panelů a způsobu ukotvení, a v případě pochybností doporučíme zákazníkovi prověření stavu či statiky střechy odbornou stavební firmou.
 18. Připojení FVE povedeme dle podmínek příslušného provozovatele distribuční soustavy, zákazníka upozorňujeme na náklady nutné pro úpravu OM a snažíme se je transparentně prezentovat, nejlépe již v nabídce, nejpozději před uzavřením smlouvy po obhlídce místa plnění.
 19. Instalaci provedeme v souladu s požárními a dalšími předpisy a dle doporučení příruček Solární asociace, v případě pochybností vždy konzultujeme s odborníkem na danou oblast.
 20. Cena uvedená ve smlouvě o dílo je vždy za dodávku kompletní FVE s přihlédnutím ke specifikovanému rozsahu díla, neúčtujeme zákazníkovi žádné další poplatky (vyjma vícenákladů vyhrazených ve smlouvě o dílo).
 21. Při předání díla zákazníkovi dostatečně vysvětlíme funkcionalitu a ovládání instalované FVE. Zákazníka prokazatelně proškolíme (u FVE nad 100 kWp předáme místní provozní předpis, u menších systémů stručný návod k obsluze) a také předáme veškerou dokumentaci k dílu dle ČSN EN 62446-1. Předávaná projektová dokumentace je vždy dokumentací skutečného provedení stavby.
 22. Při předání díla se zákazníkem sepíšeme předávací protokol, který obsahuje zejména vady a nedostatky, seznam dokumentace a revizní zprávu s doporučením pravidelných revizí a servisu.
 23. Po předání díla vystavíme zákazníkovi konečnou fakturu. V případě nedodělků (které budou uvedené v předávacím protokolu) umožníme zákazníkovi zadržet max 5 % z ceny díla.
 24. Předáním díla naše komunikace se zákazníkem nekončí. Na telefonické nebo písemné podněty zákazníka reagujeme nejpozději do pěti dnů.
 25. Zavazujeme se zákazníkovi poskytovat záruční servis, za zákazníka vyřídíme i záruky poskytované výrobci komponent, nikoli pouze záruky poskytnuté námi jako zhotovitelem.
 26. Nabídneme zákazníkovi placené servisní služby (nejlépe v souladu s ČSN EN IEC 62446-2). V případě, že služby tohoto typu neposkytujeme, předáme kontakt na smluvního servisního partnera.
 27. Na vyžádání Solární asociace poskytneme vzorové smlouvy, nabídky a další podklady a souhlasíme, že může dojít k návštěvě náhodně vybraného realizovaného projektu ze strany Solární asociace (se souhlasem zákazníka).
 28. V případě, že Solární asociace obdrží stížnost ze strany nespokojeného zákazníka, vyjádříme se k ní jako zhotovitel do pěti dnů od obdržení výzvy ze strany Solární asociace a budeme stížnost ve spolupráci se Solární asociací aktivně a bezodkladně řešit.

Solární asociace, spolek
logo Solární asociace, spolek

Solární asociace je největší profesní sdružení podnikatelů v solární energetice a dalších příznivců fotovoltaiky, které si zakládá především na transparentnosti a profesionalitě.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.