logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Výzva středoškolákům – jak na zdravé bydlení?

Společnost VELUX, organizátor soutěže pro studenty středních průmyslových škol stavebních, vyhlašuje již 15. ročník oblíbené soutěže. Letos po patnácté budou mít studenti středních průmyslových škol stavebních možnost navrhnout stavby, kde denní světlo a celková kvalita vnitřního prostředí hraje hlavní roli. Vítězové jednotlivých kategorií se tak stanou „králi“ této zajímavé disciplíny architektury.

Reklama

Při příležitosti 15. výročí dostala soutěž i novou vizuální identitu. Soutěž se zaměřuje na projekty domů, kde denní světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do objektu střechou prostřednictvím výrobků VELUX. Současně je nutné, aby se soutěžící zaměřili na takové řešení, které je energeticky efektivní a zabezpečí trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání.

15. ročník studentské soutěže KING OF DAYLIGHT - podrobné informace, termíny, kategorie

Vítězové 14. ročníku (ročník 2018) byli vyhlášeni ve vile Stiassni v Brně. V hlavních kategoriích získali nejvíce ocenění studenti ze Střední průmyslové školy stavební v Opavě. Odborná porota hodnotila projekty v kategoriích Rodinný dům a Freestyle – jakýkoliv typ stavby. Co do celkového počtu ocenění se dařilo také studentům ze Střední průmyslové školy stavební v Brně. Kromě druhého místa v kategorii Freestyle získali i dvě ceny odborné poroty.

Vysoká kvalita středoškolských prací, množství práce, které studenti na projektech odvedou, i typicky studentský nadhled a nové podněty jsou pro nás příslibem do budoucnosti. Řada studentů opravdu cíleně pracuje s denním světlem, ať už z pohledu jeho množství, ale i s atmosférou, kterou umí navodit,“ uvedla Klára Bukolská, hlavní architekt společnosti VELUX Česká republika.

Řada zajímavých projektů se sešla i v kategorii Freestyle, kde se studenti zaměřili například na rekonstrukce chátrajících staveb v jejich okolí, oživení prázdných prostranství ve městě nebo stavby pro trávení volného času. Těší mě, že studenti nepřehlíží nedostatky ve svém okolí a snaží se zlepšovat prostor, ve kterém se pohybují,“ dodala.
Porota 14. ročníku soutěže byla zastoupena těmito odborníky:

  • Ing. arch. Jan Kratochvíl, VUT Brno, Fakulta architektury, zakladatel portálu archiweb.cz
  • Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D, ČVUT Praha, Ústav stavitelství
  • Ing. arch. Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX

Život pod střechou 2018

Vítězové v kategorii Rodinný dům:

1. místo – Matyáš Černík, SPŠ stavební Opava
2. místo – Tomáš Derka, SPŠ stavební Opava
3. místo – Jakub Žák, SPŠ stavební České Budějovice
Odměna poroty – Kateřina Špilháčková, SPŠ stavební Opava
Odměna poroty – Marek Výboh, SPŠ stavební Brno

Vítězové v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby:

1. místo – Karolína Kabelková, SPŠ stavební Třebíč
2. místo – Matěj Šafr, SPŠ stavební Brno
3. místo – Jan Sameljak, SPŠ stavební Hradec Králové
Odměna poroty – Iva Vašáková, SPŠ stavební Brno
Odměna poroty – Ondřej Lokos, SPŠ stavební Havířov

Kategorie 1
Rodinný dům

1. místo

RODINNÝ DŮM JUCHEL

Matyáš Černík, SPŠ stavební Opava, vedoucí projektu: Ing. arch. Tomáš Fischer

Komentář autora projektu: Mým záměrem bylo vytvořit pohodlný nízkoenergetický ekologický rodinný dům pro 4 až 5 osob s pohodlným přístupem do obytných prostor a zároveň s vhodným rozdělením obytných místností do příslušných podlaží tak, aby byl pobyt v objektu co nejpříjemnější. Taktéž bylo mým záměrem efektivně využít denního světla pro zdravý pobyt osob v objektu. Na střechách jsem pracoval se zelení a fotovoltaickými panely.

Rodinný dům Juchel
Rodinný dům Juchel
Rodinný dům Juchel

Hodnocení odborné poroty: Oproti ostatním návrhům byl projekt Matyáše Černíka velkorysý, co se rozsahu týče. Pro studenty je velkou výzvou zvládnout velký dům bez zásadních chyb. Svým rozsahem práce zaujala porotu už na začátku, má velmi dobrou dispozici a ta se propisuje i navenek. Porota kladně hodnotila oddělení společenské části od ložnic a výrazovou čistotu. Student v projektu také řešil základní parametry udržitelné architektury, ať už v materiálovém řešení, využití zeleně na střechách i práci s obnovitelnými zdroji energie. Jde o velmi komplexně pojatý a zvládnutý projekt.

2. místo

RD LUCAS

Tomáš Derka, SPŠ stavební Opava, vedoucí projektu: Ing. arch. Tomáš Fischer

Komentář autora projektu: Mým cílem bylo navrhnout jednoduchou dispozici, aby jednoduše vypadala navenek. Což se povedlo. Objekt rodinného domu je navržen jako dvoupodlažní samostatně stojící novostavba. Z hlediska hmotového řešení se objekt skládá ze dvou hranolů, kterou jsou vůči sobě otočeny o 90 stupňů.

RD Lucas
RD Lucas
RD Lucas
RD Lucas

Hodnocení odborné poroty: U této práce jsme ocenili velmi jednoduché hmotové řešení a rozvržení prostoru. Dům komunikuje s okolím. Není to uzavřený svět, dívá se na všechny strany, je to lehká čistá architektura. Oceňujeme také střídmé materiálové řešení a čisté dispozice.

3. místo

RODINNÝ DŮM VISION-E

Jakub Žák, SPŠ stavební České Budějovice, vedoucí projektu: Ing. arch. Jiří Mysliveček

Komentář autora projektu: Hlavním záměrem bylo vytvořit čistý dům, který ukáže, že i solární panely mohou na rodinném domě vypadat dobře.

Rodinný dům Vision-E
Rodinný dům Vision-E
Rodinný dům Vision-E

Hodnocení odborné poroty: Jedná se o řešení, které střídá jednoduché hmoty. Má klasický archetypální tvar. Projekt nás zaujal propojením dvou hmot, využitím prostoru a čistou dispozicí.

Odměna poroty

HOUSE IN HOUSE

Kateřina Špilháčková, SPŠ stavební Opava, vedoucí projektu Ing. arch. Tomáš Fischer

Komentář autorky projektu: Mým hlavním cílem bylo vytvořit rodinný dům s jednoduchým půdorysem, který bude splňovat konstrukční i architektonické požadavky. Celý objekt se skládá ze dvou částí, z nichž menší část je jednopodlažní a větší dvoupodlažní. Pro zajištění dostatku světla jsou místnosti bez podhledů a použita jsou střešní okna.

House in house
House in house
House in house
House in house

Hodnocení odborné poroty: U všech hodnocených rodinných domů jsme sledovali fungování dispozice – jestli je praktická, nemá zbytečné nebo málo využitelné prostory. U tohoto projektu nás zaujal jednoduchý elementární tvar a funkční dispozice v domě. Jedná se pěknou a vyzrálou práci.

Odměna poroty

RODINNÝ DŮM “42“

Marek Výboh, SPŠ stavební Brno, vedoucí projektu: Ing. Ondřej Lyčka

Komentář autora projektu: Celý dům stojí na pouhých 42 metrech čtverečních zastavěné plochy. Projekt má za úkol dokázat, že i v těch nejužších prolukách, které ve městech nově vznikají, lze postavit plnohodnotný zděný dům.

Rodinný dům 42
Rodinný dům 42
Rodinný dům 42

Hodnocení odborné poroty: Ocenili jsme, že si soutěžící vybral řadový rodinný dům. U těchto domů je totiž obtížnější pracovat se světlem. Student se s touto obtížnou situací velmi dobře vyrovnal. Zaujala nás jak práce se světlem, tak i vnitřní dispozice a práce s prostorem.

Kategorie 2
Freestyle

1. místo

STU.DO.VNA

Karolína Kabelková, SPŠ stavební Třebíč, vedoucí projektu: Ing. arch. Pavlína Drbálková

Komentář autorky projektu: Projekt ukazuje možné využití prázdné parcely uprostřed Třebíče. Jedná se o nevyužité místo, které dnes připomíná spíše parkoviště. V blízkosti jsou školy, autobusové nádraží a místo má rozhodně větší potenciál než jen prostor pro parkování pojízdné prodejny s pečivem. Ve městě navíc chybí studovna, kterou by mohli využívat nejen studenti, ale i všichni občané města.

STU.DO.VNA
STU.DO.VNA
STU.DO.VNA

Hodnocení odborné poroty: Na této práci jsme ocenili vyzrálost, a to nejen stavební, ale i architektonickou. Přestože se návrh může zdát opravdu jednoduchý, je zajímavý dynamikou jednotlivých prostorů, jejich využití i v použitých jednoduchých materiálech. Je vidět různé střídání v osvětlení a větrání prostorů. Autorka si dala záležet i na podrobnostech, což dokazuje například práce s logem na fasádě.

2. místo

BYTOVÝ DŮM LUCIE

Matěj Šafr, SPŠ stavební Brno, vedoucí projektu: Ing. Jana Leischnerová

Komentář autora projektu: Zvolil jsem si projekt bytového komplexu, který se skládá ze čtyř bytových domů. Součástí projektu jsou také podzemní garáže s vegetační střechou a parkem mezi bytovými domy. V projektu využívám tepelná čerpadla a moderní pasivní chlazení.

Bytový dům Lucie
Bytový dům Lucie
Bytový dům Lucie

Hodnocení odborné poroty: Projekt nás zaujal vyzrálostí a čistotou. Bytový dům má pěkně řešené dispozice a autor se nebál pracovat se světlem ve vnitřních částech dispozic. U projektu se potkává výtvarná složka s praktickou.

3. místo

“KOR“ HRADEC KRÁLOVÉ – ADAPTACE NA DŮM HOTELOVÉHO TYPU

Jan Sameljak, SPŠ stavební Hradec Králové, vedoucí projektu: Ing. Iva Buriánová

Komentář autora projektu: Paneláky se mně v podstatě nelíbily, proto jsem přemýšlel, jak to změnit. Rozhodl jsem se připravit projekt rekonstrukce chátrající budovy Krajské odborové rady v Hradci Králové na dům hotelového typu. Železobetonovou konstrukci jsem doplnil terasami, které jsou podepřeny sloupy. Světlo do prostoru jídelny a garáže jsme přivedl pomocí světlíků VELUX.

KOR Hradec Králové - Adaptace na dům hotelového typu
KOR Hradec Králové - Adaptace na dům hotelového typu
KOR Hradec Králové - Adaptace na dům hotelového typu

Hodnocení odborné poroty: Ocenili jsme volbu zadání, protože rekonstrukce je svým způsobem náročnější než novostavba. 95 % našeho stavebního fondu stojí, ne vždy je ve vyhovujícím stavu, proto zhostit se už na střední škole dobrým způsobem rekonstrukce je určitě velkou výzvou. Předložený projekt stávající socialistickou budovu oživuje, byly přidány obytné terasy a navržené změny vedou k celkovému zlepšení životního komfortu bydlení.

Odměna poroty

NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM

Iva Vašáková, SPŠ stavební Brno, vedoucí projektu: Ing. Jana Leischnerová

Komentář autorky projektu: Cílem nízkoprahového centra je umožnit dětem kvalitně trávit svůj volný čas s přáteli. Budova je inspirována vzhledem stodol. Objekt je situován ve středu městské části Brno-Řečkovice. Přilehlý park poskytuje dostatečný prostor pro venkovní aktivity.

Nízkoprahové centrum
Nízkoprahové centrum
Nízkoprahové centrum
Nízkoprahové centrum

Hodnocení odborné poroty: Ocenili jsme jednoduchý archetypální tvar budovy, práci s hmotou, prosvětlení různými způsoby a různé výšky prostorů. Dispozice zcela odpovídá potřebám využití objektu.

Odměna poroty

RETIREMENT HOME

Ondřej Lokos, SPŠ stavební Havířov, vedoucí projektu: Ing. Jana Průšová

Komentář autora projektu: Rozhodl jsem se navrhnout bydlení pro seniory, které je v současné době velmi žádanou záležitostí a aktuálním tématem. Domov pro seniory jsem navrhnul v komplexu tří samostatných bezbariérových budov. První podlaží je vyčleněno pro imobilní seniory. Ve druhém nadzemním podlaží jsou pokoje s terasami a společenská místnost.

Retirement home
Retirement home
Retirement home
Retirement home

Hodnocení odborné poroty: Projekt nás zaujal volbou zadání a prací s terénem. Ocenili jsme osazení do daného místa. Tento návrh rozhodně patří do kategorie Freestyle, kde je možnost zkusit si navrhnou stavbu, která nepředstavuje běžný stavební standard.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.