logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Ukázkové školní zařízení pro více než 3 000 dětí vyrostlo v Lucembursku

Moderní a funkční architektura s hliníkovými okenními a fasádními profily Schüco

Každý architektonický projekt s sebou nese zajímavou a mnohdy neopakovatelnou výzvu, často však také neovlivnitelná specifika a omezující kritéria. Záleží pak na realizačním týmu, jak se s daným zadáním vypořádá. Ne zcela lehká, avšak milá úloha čekala i na tvůrce školního kampusu pro více než 3 000 dětí různého věku a stupňů vzdělání. Výstavby školy European School II, situované v příměstské části Lucemburku (Mamer/Bartringen), se zhostili architekti Michel Petit z Lucemburska a Johannes Schilling z Německa. Projekt s lehkým, svěžím designem propojuje rozsáhlý komplex šesti budov, vytvářejících útulné, bezpečné i zábavné prostory ke vzdělávání a trávení volného času. Přispívá k tomu koncept založený na maximálním přístupu přirozeného světla do celého objektu, čehož bylo dosaženo využitím velkoformátových okenních a fasádních systémů značky Schüco.

Kreativní variace v rámci formálního rámce

Srdce moderního architektonického řešení tvoří šest školních budov, rozmístěných kolem centrální zahrady. Ta je přístupná přes nádvoří, chodníky a kryté prostory. Vzhledem k pestrosti věkových skupin a s nimi souvisejících stupňů vzdělání bylo zapotřebí vyhovět jejich odlišným potřebám a představám, zároveň však zachovat jednotný ráz celého komplexu. Architekti proto v rámci šesti budov vytvořili pro jednotlivé skupiny žáků (od batolat v jeslích či dětiček ve školce až po středoškoláky) individuální, jasné a nezávislé zázemí s učebnami i venkovními plochami. Každá skupina, respektive školní komunita, tak má vlastní individualizované vnitřní i venkovní prostory. Ač toto řešení na první pohled zcela neodpovídá základní myšlence projektu, tedy sjednotit komplex budov a vytvořit útulné a bezpečné prostředí pro vzdělávání dětí, opak je pravdou. Architekti zvolili vzdušné a otevřené kompoziční řešení jednotného designu, které má svá prostorová i intuitivní vymezení, avšak bez izolovaných oblastí a hmatatelných překážek. Pro všechny, kteří kampus navštíví, žáky a učitele nevyjímaje, tak prostory díky promyšlené architektuře působí soudržně jako celek. Součástí objektu je administrativní zázemí, konferenční prostory pro 350 osob, pět tělocvičen, cvičebna gymnastiky a dva bazény.

Tvůrci projektu tuto architektonickou formu přirovnávají k hudbě, konkrétné vážné hudbě v podání Johanna Sebastiana Bacha. Variace v rámci jednotného konceptu je zřejmá v provedení interiérů, ale také u fasád jednotlivých budov. Opakujícími se a zároveň sjednocujícími prvky jsou zejména velké otevřené plochy, zpracování shodných materiálů, systémů i funkcí anebo obdélníková geometrie maximálně třípatrových budov.

Harmonická hra barev

Hliněná hnědá barva fasády s cihlově červeným betonovým obkladem komplex dokonale propojuje s okolní krajinou. Teplý dojem, kterým objekt působí na okolí, je podpořen tmavou barvou střechy, okenních rámů i kovovými povrchy. Vnitřky budov vytvářejí příjemnou atmosféru skrze jemné, decentní odstíny, kontrastující s nápaditým konceptem impozantních barevných skel. K úplné dokonalosti pak přispívá velké množství denního světla, které má volný přístup skrze velká okna a prosklenou fasádu.

Moderní tepelně izolované okenní a fasádní systémy Schüco

„K získání prosvětleného a útulného interiéru bylo zapotřebí nainstalovat kolem 12 000 m2 vysoce tepelně izolovaných fasádních a okenních prvků z hliníku,“ přibližuje projekt Yves Kemp, generální ředitel firmy Sermelux Aluminium SA. Kromě tohoto lucemburského dodavatele byla značka Schüco v projektu zastoupena také partnerskou firmou NR Metallbau GmbH z Německa. Dle slov dodavatele představovala největší technologickou výzvu instalace 852 kusů okenních křídel se skrytým mechatronickým kováním TipTronic. To přináší benefit v podobě automatizovaného ovládání oken včetně řízeného větrání. Integrace do centrálního řídicího systému objektu je zajištěna pomocí Schüco BUS systému. Budova splňuje přísné podmínky energetické regulace budov v Lucembursku, hodnoty součinitele prostupu tepla jsou u fasády menší než 0,7 W(m2K).

Společnost NR Metallbau do projektu dodala 224 fasádních dílů. Použit byl systém Schüco FW 60+.SI, doplněný o okenní křídla s kováním TipTronic AWS 75.SI. Také tato automatizovaná křídla jsou v rámci centrálně řízeného objektu propojena prostřednictvím BUS systému firmy Schüco. Všechny okenní jednotky jsou vybaveny trojitým zasklením, z části s integrovanými barevnými foliemi Vanceva Color. Takto zvolená konfigurace dosahuje výborných tepelně izolačních výsledků – hodnota Ucw je 0,85 W(m2K) (hodnota Ug = 0,60 W(m2K)). Díky zasklení s nízkou tepelnou vodivostí distančního rámečku skla má ukazatel Ψ vynikající hodnotu 0,05 W/mK.

Sumarizující a doplňující informace

Půdorysná plocha:86 670 m2
Kapacita místností:346 100 m3
Architekti:Michel Petit, Lucemburk / Lucembursko, Schilling Architekten Kolín nad Rýnem / Německo
Dodavatelé:Sermelux SA, Kehlen (Lucembursko) a NR Metallbau GmbH, Straelen (Německo)
Použitá technologie u oken a fasády:cca 20 000 m2 hliníkového fasádního systému Schüco FW 60+.SI, cca 550 ks manuálně ovládaných okenních křídel ze systému Schüco AWS 75.SI, cca 1 350 okenních křídel s mechatronickým ovládáním Schüco AWS 75.SI TipTronic, křídla Schüco AWS 57 RO RWA (zařízení na odvod kouře a tepla) a kontrolní jednotky Schüco RWA, dále systémy pro napojení profilů do centrálního ovládacího systému budovy Schüco BUS systems.
Rozpočet stavby:cca 237 milionů eur
Harmonogram:2009/2012

FOTO dokumentace

Obr. 01: Vnitřní prostory lucemburské školy European School II charakterizuje množství denního světla, jemné světlé barvy a čisté struktury.
Obr. 01: Vnitřní prostory lucemburské školy European School II charakterizuje množství denního světla, jemné světlé barvy a čisté struktury.
Obr. 02: Učebny vytvářejí příjemnou atmosféru ke vzdělávání. Prostory jsou díky dobré tepelné izolaci velkoformátových otvorových výplní, vybavených automatizovaným větráním a stíněním, prosvětlené a vzdušné. Přechody mezi interiérem a exteriérem jemně překlenují velkorysé pohledy do otevřených prostranství, nádvoří se zelení i okolní krajiny.
Obr. 02: Učebny vytvářejí příjemnou atmosféru ke vzdělávání. Prostory jsou díky dobré tepelné izolaci velkoformátových otvorových výplní, vybavených automatizovaným větráním a stíněním, prosvětlené a vzdušné. Přechody mezi interiérem a exteriérem jemně překlenují velkorysé pohledy do otevřených prostranství, nádvoří se zelení i okolní krajiny.

Obr. 03: Četné přístřešky jsou opatřeny membránami, které chrání proti dešti i UV záření.
Obr. 03: Četné přístřešky jsou opatřeny membránami, které chrání proti dešti i UV záření.
Obr. 04: Stěny vnitřních dvorů a společenských místností jako aula nebo menza tvoří hliníkové konstrukce ze systému Schüco FW 60+.SI.
Obr. 04: Stěny vnitřních dvorů a společenských místností jako aula nebo menza tvoří hliníkové konstrukce ze systému Schüco FW 60+.SI.

Obr. 05: Světlé interiéry zvýrazňuje pečlivě volený koncept barevných skel.
Obr. 05: Světlé interiéry zvýrazňuje pečlivě volený koncept barevných skel.
Obr. 06: Jedno z atrií mezi budovami. Každou okenní výplň tvoří dvě automatizovaná křídla se skrytým rámem Schüco AWS 75.SI TipTronic, kombinovaná s úzkým manuálně otevíratelným křídlem Schüco AWS 75.SI.
Obr. 06: Jedno z atrií mezi budovami. Každou okenní výplň tvoří dvě automatizovaná křídla se skrytým rámem Schüco AWS 75.SI TipTronic, kombinovaná s úzkým manuálně otevíratelným křídlem Schüco AWS 75.SI.

„Velká okna a prosklené fasády hrají významnou roli z pohledu designu i funkčnosti. Zpříjemňují atmosféru interiéru, do kterého nejenže přivádějí světlo a zvýrazňují jeho barevný koncept, ale díky automatizovaným systémům a vynikajícím hodnotám tepelné izolace rovněž významně přispívají k celkovému vnitřnímu klimatu budovy,“ dodává architekt Michel Petit.„Velká okna a prosklené fasády hrají významnou roli z pohledu designu i funkčnosti. Zpříjemňují atmosféru interiéru, do kterého nejenže přivádějí světlo a zvýrazňují jeho barevný koncept, ale díky automatizovaným systémům a vynikajícím hodnotám tepelné izolace rovněž významně přispívají k celkovému vnitřnímu klimatu budovy,“ dodává architekt Michel Petit.

Zdroj: Schüco CZ s.r.o.

Pro více informací o systémech značky Schüco navštivte www.schueco.cz.

O společnosti Schüco

Společně s celosvětovou sítí partnerů, architektů, projektantů a investorů vytváří firma Schüco International KG udržitelné opláštění objektů, a to ve vzájemné harmonii lidských potřeb, přírody a technologií. Přičemž vysoké požadavky na design, komfort a bezpečnost jsou dosahovány skrze energeticky efektivní řešení, vedoucí ke snižováním emisí CO2 a šetření přírodních zdrojů. Prostřednictvím svých tří divizí – kovových konstrukcí, plastů a New Energies – společnost dodává na míru šité produkty pro novou výstavbu i modernizace, vždy přizpůsobené individuálním požadavkům zákazníků i klimatickým podmínkám. Schüco je spolu s 5 000 zaměstnanci a 12 000 partnerskými firmami aktivní v 78 zemích světa. Výše obratu v roce 2012 dosáhla hodnoty 1,8 miliardy eur. Kompletní informace naleznete na www.schueco.cz.

Systémová řešení pro okna, dveře, fasády a solární produkty


Schüco International KG
logo Schüco International KG

Společnost Schüco International KG nabízí systémy pro okna, dveře a fasády, které splňují vysoké požadavky na design, komfort a bezpečnost. Zároveň díky energetické efektivitě redukují emise CO2 a přispívají tak k šetření přírodních zdrojů.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.