logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Sedmý běh intenzivního vzdělávacího semináře TZB-info

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

V termínu 2. – 4. 10. 2017 s následně pak 9. – 10. 10. 2017 se v Aquapalace Hotel Prague uskutečnil již sedmý běh vzdělávacího odborného semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Odborným garantem vzdělávání byla opět Česká pobočka mezinárodní asociace facility manažerů IFMA CZ. Pořadatelem semináře je odborný portál TZB-info.

Reklama

Novinkou sedmého běhu bylo zařazení přednášky na téma Nová legislativa na ochranu osobních údajů – GDPR, lektora Mgr. Alexandera Klimeše, Advokátní kancelář Klimeš & Černý. U přednášky lektorky Ing. Renaty Strakové ze společnosti Entech group a TZB-info jsme šli více do hloubky daného tématu Energetická náročnost budov. Součástí sedmého běhu byla také zajímavá exkurze do technického zázemí Aquaparku Čestlice.

Účastníky opakovaně označili jako nejzajímavější přednášku lektora Ing. Jana Schwarzera, Ph.D. ze společnosti SaS Projekt na téma Vnitřní prostředí, větrání a povinné kontroly, lektora Jana Taláška ze společnosti Atalian na téma Práce s daty pro pasport objektů a aktuálně také nově zařazenou přednášku lektora Mgr. Alexandera Klimeše, Advokátní kancelář Klimeš & Černý, na téma Nová legislativa na ochranu osobních údajů - GDPR.

Zajímavé na uskutečněném běhu bylo, že se zde opakovaně účastí více klientů než poskytovatelů FM služeb. Konkrétně bylo v sedmém běhu složení 14/1, tedy z patnácti účastníků byl pouze jeden z poskytovatelské společnosti. Je to jistě cenný impulz a informace, že vzdělávání zajímá nejen FM poskytovatele, ale také vlastníky objektů či jejich interní facility managery.
Vzdělávání bylo rozděleno do 5ti odborných oblastí:

  • Facility management, úvod a legislativa (Základy facility managementu - standardizace dle ČSN EN 15221, Systém řízení dokumentů a záznamů ve Facility managementu, Benchmarking v České republice a Pohled klienta na poskytované FM služby) - lektoři oblasti byli Petra Gütterová, Brabouk Consulting a členka dozorčí rady IFMA CZ, Ing. Ondřej Antoš, EASY FM, Ing. Aleš Choutka, Alstanet a Ing. Zdeněk Čežík, konzultant.
  • BOZP a PO / Energetická náročnost budov (BOZP a PO ve vztahu k FM, Rozsah povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při zajišťování/poskytování služeb v oblasti Facility Managementuj a Kontroly kotlů jako nástroj k úsporám, povinné kontroly, Energetická náročnost budov - co vše je v průkazu budovy) – lektoři oblasti byli Jindřich Bumba, SSI Technologies a Ing. Renata Straková, Entech group, TZB-info.
  • Právní poradna (Nový občanský zákoník a facility management, Nová legislativa na ochranu osobních údajů - GDPR) – lektorem oblasti byl Mgr. Alexander Klimeš, Advokátní kancelář Klimeš & Černý.
  • Správa budov / Poplachové systémy / EXKURZE (Vnitřní prostředí, větrání, povinné kontroly, Facility manager a poplachové systémy) – lektoři oblasti byli Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., SaS Projekt, TZB-info a Michal Randa, Johnson Controls International a TZB-info.
  • Práce s daty ve facility managementu / Bezpečné užívání budov (Práce s daty pro pasport objektů – stavby, plochy, technická zařízení, technologie, inventář a Zabezpečení podmínek bezbariérového užívání při správě budov) – lektoři oblasti byli Jan Talášek, manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o. a Ing. Renata Zdařilová, VŠB-TU Ostrava

Po ukončení semináře získali absolventi certifikát, který potvrzoval úspěšné složení písemného testu v rozsahu školených oblastí.

Mezi absolventy byli zástupci společností jako Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka a.s., Penny Market s.r.o., HILASE Centre - Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., NET4GAS, s. r. o., Revmatologický ústav, Prague Port, s.r.o., Česká lékárna holding a.s., KEIKO s.r.o., Masarykova univerzita, Atalian CZ s.r.o. a ČD-Telematika a.s.
Nabízíme Vám hodnocení účastníků vzdělávacího semináře:

Petr Sochorovský, Facility/Stavební oddělení, Penny Market s.r.o.

Díky za profesionálně zorganizované školení. Začnu hodnocením prostředí. To bylo k pořádání podobných akci vyhovující, i když více osobního prostoru by neuškodilo. Občerstvení a nápoje bych oznámkoval výborně. Skladba přednášek byla volena rozumně, je vidět, že máte v oboru praxi. Některé přednášky pro mě byly více užitečné než jiné, ale chápu že obor facility je hodně široký a nelze se trefit ze 100% do pracovní náplně každému. Přesto mi u některých lektorů připadalo, že spíše než obor facility prezentují vlastní značku. Přesto ještě jednou díky.

Lenka Prošková, Manažer, Hospodářská správa a správa vozového parku, NET4GAS, s.r.o.

Školení bylo dobře organizováno a přednášející školitelé jsou na profesionální úrovni. Utvrdila jsem se ve správnosti činností, které již máme ve společnosti v procesu a uspořádala si myšlenky, jak některé záležitosti zdokonalit. Zároveň jsem poznala kolegy z řad Facility, kteří pracují v jiných společnostech a načerpala nové zkušenosti. Bylo i dostatek času na diskuzi včetně rad, jak řešit konkrétní problémy. Školení bylo pro mne velkým přínosem. Mohu jen doporučit.

Jan Břeň, fyzická osoba

"Tento pětidenní vzdělávací seminář v oblasti facility managementu doporučuji všem, kdo už ve facility podnikají nebo se, jako já, v této oblasti pohybovat teprve chystá. Není drahý a díky jedinečným a špičkovým lektorům získá návštěvník tohoto kurzu především velmi dobré znalosti ohledně nejnovější legislativy týkající se správy nemovitostí, tipy na usnadnění si práce či odpovědi na otázky k problémům, se kterými se posluchač ve své praxi setkává. Na skvělé úrovni je rovněž místní catering. Vždy jsem si moc pochutnal."

Roman Černý, Support Services, Management of Regional SUSE, Komerční banka, a. s.

Odborný seminář – Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, který jsem absolvoval již po druhé, hodnotím opět velice kladně. Každá oblast obsahovala teoretické i praktické informace podané srozumitelnou formou. Vysoká odbornost přednášejících lektorů, vynikající catering a příjemné prostředí dodává celému semináři punc profesionality.

Jakub Šumavský, Facility Manager, HiLASE Centre, Institute of Physics ASCR, v.v.i.

Ze školení jsem měl opravdu dobrý pocit. Místo konání, počet účastníků, odbornost přednášejících i témata byla zcela vyhovující. Občerstvení bych ohodnotil jako lepší nadprůměr. Příjemné bylo i složení kolektivu a neformální jednání. Poučná byla také prohlídka jiného provozu. Napříště bych možná zvolil rozdělení na dny Po, Út, St a další týden Čt, Pá. Jelikož mám pracovní povinnosti, které se opakují každé Út, a tím pádem mám výpadek celých 14 dní. Ještě jednou děkuji za hodnotně strávený čas.

Tomáš Jáchim, technický manažer sítě Dr. Max Lékárna

Uvedené školení bylo pro mne v mnoha oblastech přínosem a získal jsem zde mnoho nových informací a podnětů nejen k mé práci, ale i k orientaci v jiných oborech. Oceňuji přístup k organizaci školení a také možnost v případě potřeby jednotlivé dotazy a připomínky probrat přímo s konkrétním odborníkem. Budu se těšit, že se uvidíme na dalším podobném semináři v roce 2018.

TZB-info děkuje všem absolventům a lektorům sedmého běhu intenzivního vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, který se uskutečnil ve dnech 2. – 4. 10. 2017 a 9. – 10. 10. 2017 v Aquapalace Hotel Prague, Čestlice a věříme, že se brzy opět setkáme při jeho pokračování a to v říjnu příštího roku. Přihlásit se můžete na http://www.tzb-info.cz/facility-management.

V případě zájmu o vzdělávání nás neváhejte kontaktovat paní Petru Gütterovou, odborného garanta oblasti facility management na GSM +420 774 047 370 nebo na e-mailu petra.gutterova@topinfo.cz.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.