logo TZB-info


Odborné recenzované články

Energetika / od 7.3.2016 do 9.10.2017


   1  2  3  4  5   


Analýza termodynamických jevů v potrubních sítích – numerický model teplotního pole v okolí teplárenského potrubí – 2. část

9.10.2017 | Ing. Pavel Sláma


Analýza termodynamických jevů v potrubních sítích – numerický model teplotního pole v okolí teplárenského potrubí – 1. část

2.10.2017 | Ing. Pavel Sláma


Měření tepelných ztrát horkovodů – porovnání jednotlivých metod výpočtu s naměřenými výsledky II.

14.8.2017 | Ing. Pavel Sláma


Měření tepelných ztrát horkovodů – porovnání jednotlivých metod výpočtu s naměřenými výsledky I.

24.7.2017 | Ing. Pavel Sláma


Výzkumná zplyňovací technologie s autotermním generátorem

6.3.2017 | Ing. Václav Peer, Ing. Pavel Friedel, Ing. Jan Skřínský, Ph.D., Ing. Ján Vereš, Ph.D.


Mikrokogenerace z biomasy jako prostředek k úsporám primárních energií a CO2

20.2.2017 | Ing. Jakub Maščuch, Ph.D., Ing. Petr Mydlil


Omezení spalování hnědého uhlí v malých zdrojích tepla ve vládních dokumentech

28.11.2016 | Ing. Zdeněk Lyčka


Nežádoucí látky vznikající při zplyňování

14.11.2016 | Ing. Pavel Friedel, Ing. Václav Peer


Základy fúzní energetiky V. – Výroba elektřiny

19.9.2016 | Ing. Slavomír Entler, doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.


Základy fúzní energetiky IV. – Jaderné komponenty

12.9.2016 | Ing. Slavomír Entler, doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.


Základy fúzní energetiky III. – Reaktorové technologie

22.8.2016 | Ing. Slavomír Entler, doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.


Základy fúzní energetiky II. – Základní fyzika fúzních reaktorů

8.8.2016 | Ing. Slavomír Entler, doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.


Základy fúzní energetiky I. – Historie

25.7.2016 | Ing. Slavomír Entler, doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.


HDO je duch minulosti, smart grid je platforma pro dobu změn

11.7.2016 | Patrick Zandl


Energetické modelování pomocí modelu TIMES-CZ

20.6.2016 | Mgr. Lukáš Rečka


Uhelný byznys: skryté dotace a nesplacené dluhy

23.5.2016 | Mgr. Klára Sutlovičová


Dlouhodobě udržitelné nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem II.

2.5.2016 | Olga Kališová, MSc.


Dlouhodobě udržitelné nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem I.

25.4.2016 | Olga Kališová, MSc.


Energiewende – Německá energetická transformace – II. díl

14.3.2016 | Ing. Milan Šimoník


Externí náklady prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi

7.3.2016 | Ing. Jan Melichar, Ph.D., Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.


   1  2  3  4  5   

 
 ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.