logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Stanovisko ČPS k budoucí politice v oblasti klimatu a energetiky

Veřejná konzultace EK

Evropa může mít prospěch z duálního systému energetických nosičů, který maximálně využívá elektroenergetických a plynárenských sítí, aby dosáhl dekarbonizace nákladově efektivním způsobem. Dosažení dekarbonizace prostřednictvím využití těchto sítí (tzv. sektorová integrace) je vyváženějším, bezpečnějším, levnějším a hospodárnějším řešením než "plná elektrifikace“.

Český plynárenský svaz předkládá své stanovisko v rámci diskuse, kterou zahájila Evropská komise s cílem stanovit strategii pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových plynů.

Při stanovení strategie je nezbytné si uvědomit, že důležité změny na trhu s plynem, jakož i klimaticko-energetická politika EU ve spojení s technologickým rozvojem, vytvářejí ve srovnání s Cestovní mapou 2050 z roku 2011 nové podmínky pro budoucnost.

Český plynárenský svaz je toho názoru, že plyn a plynárenská infrastruktura můžou přispět k dosažení klimaticko-energetických cílů, k plnění cílů v oblasti energetické účinnosti a umožnit další zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu, a to nákladově efektivním způsobem. Rovněž existují technologie, které umožňují dekarbonizaci plynu (CCU / CCS, vodík, syntetický metan, bioplyn). Je potřebné zavést vhodné stimuly k tomu, aby byly tyto technologie uváděny na trh.

Energetická politika by měla umožnit trhu určit, který technologický mix je nejvhodnější pro danou situaci

Přestože je obtížné již teď předpovědět, jak bude vypadat dekarbonizovaný energetický systém v roce 2050, klimaticko-energetická politika by měla umožnit trhu určit, který technologický mix je nejvhodnější pro danou situaci, aby dosažení nízkouhlíkového energetického systému bylo dosaženo optimálním způsobem. Ta by měla rovněž respektovat různé podmínky v členských státech. Jsme přesvědčeni, že jedno řešení pro všechny nebude fungovat. Evropská klimaticko-energetická politika by měla umožnit zachování všech možností a umožnit postupný přechod k nízkouhlíkovému evropského hospodářství tak, aby nedocházelo k uvízlým investicím.

V této souvislosti se domníváme, že Evropa může mít prospěch z duálního systému energetických nosičů, který maximálně využívá elektroenergetických a plynárenských sítí, aby dosáhl dekarbonizace nákladově efektivním způsobem. Dosažení dekarbonizace prostřednictvím využití těchto sítí (tzv. sektorová integrace) je vyváženějším, bezpečnějším, levnějším a hospodárnějším řešením než "plná elektrifikace“.

Mimo to, plynárenská infrastruktura nabízí významný potenciál v oblasti uchovávání energie, jednak prostřednictvím podzemních zásobníků plynu, tak i prostřednictví úschovy elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie ve formě vodíku, syntetického metanu nebo bioplynu.

Role plynárenské infrastruktury výrazně překračuje poptávku z ročního hlediska

Plynárenská infrastruktura hraje klíčovou roli při zajišťování toho, aby poptávka po energii mohla být uspokojena bez ohledu na období, a to i v extrémních klimatických podmínkách nebo dodávkových podmínkách. Je de facto zatím jediným realizovatelným řešením pro potřebu velkých kapacit sezonní akumulace, bez které by se vysoký podíl OZE v systému nemohl uskutečnit.

Závěrem nám za Český plynárenský svaz dovolte shrnout, že plyn a plynárenská infrastruktura se hodí k programu EU v oblasti dekarbonizace, a proto apelujeme na Evropskou komisi, aby uznala a odpovídajícím způsobem i ocenila roli plynu a plynárenské infrastruktury v rámci nastavení strategie pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových plynů v EU. Zároveň apelijeme na EK, aby se svých predikcích uvažovala realisticky s potenciálem tzv. green gas s ohledem na možnosti EU a s důrazem na zemědělskou udržitelnost.

Stanovisko EUROGAS
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.