logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Konference Energetická náročnost budov 2021 již příští týden a prezenčně

konference TZB-info – Energetická náročnost budov 2021

5. ročník konference TZB-info Energetická náročnost budov (středa 1. 12. 2021) je zaměřen na nové požadavky a podmínky energetického hodnocení od ledna 2022. Hovořit budeme o referenčních parametrech, započítání nestandardních zdrojů, chlazení nebo institutu opravných mechanismů ze zákona 406.

Reklama

KONFERENCE ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV
Masarykova kolej, Praha, středa 1. prosince 2021

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI

Konference Energetická náročnost budov 2021 je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem, a do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKA, vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.
Vzdělávací akce byla schválena SEI bodovým ohodnocením 2 body.

PARTNEŘI 2021

Na konferenci se dále prezentují firmy:
Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG, Honeywell spol. s.r.o.

Program konference

I. BLOK

8:30–9:00 Registrace účastníků
9:00–9:15 Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info a ESTAV.cz, ředitelka internetových portálů TZB-info a ESTAV.cz
Zahájení konference a úvod
9:15–9:35 Ing. Miroslav Mareš, Asociace energetických auditorů - energetických specialistů
Opravné mechanismy ze zákona 406/2000 Sb.
Vyhláška 264/2020 Sb. a nové povinnosti od ledna 2022. Co když nelze splnit požadavky na energetickou náročnost ze zákona? Jak prokázat energetickým auditem, že požadavky nelze splnit?
9:35–9:55 Ing. Michal Čejka, Šance pro budovy
Znalost principů referenčních hodnot ve vazbě na splnění požadavků po roce 2022
Jak se změní přístup a práce energetických specialistů? Co a kdy mohou ovlivnit ? Výsledky studie splnění nových požadavků v příkladech.
9:55–10:15 Pavel Šála, SVOBODA SOFTWARE
Konkrétní příklady hodnocení bytové a kancelářské budovy a jejich porovnání s hodnocením v režimu 2022.
10:15–10:35 Ing. Renata Straková, TZB-info a Entech Group, Energetický specialista, Správní rada Asociace energetických auditorů a specialistů
Příklad hodnocení halového objektu s ohledem na nové požadavky od 2022
Odlišnosti, které mají významný vliv na výsledky hodnocení energetické náročnosti budovy, velký objem budovy s vysokým podílem měrných ztrát na větrání, jednoduchý a kompaktní tvar, nízké procento průsvitných konstrukcí, zóny s odlišnou návrhovou vnitřní teplotou. Jak nám budou tyto budovy vycházet po roce 2022?
10:35–10:55 Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Katedra TZB, Fakulta stavební ČVUT Praha
Elektrické sálavé vytápění
Analýzu spotřeby elektrické energie na vytápění trojice vybraných rodinných domů, výzkum UCEEB
10:55–11:30 Panelová diskuse k I. bloku za účasti přednášejících a hostů. Prostor pro vaše dotazy.
Moderuje Ing. Petr Bohuslávek
11:30–12:00 Přestávka

II. BLOK

Dotační tituly - technické podmínky, sledované parametry, informace určené energetickým specialistům. Okrajové podmínky, příjem žádostí, timing kroků pro úlohu energetického specialisty jako konzultanta.

12:00–12:20 Nové podmínky OPŽP
Podpora projektů v oblasti ochrany životního prostředí pokračuje prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí i v dalším programovém období 2021–2027. Program nabídne celkovou podporu cca 61 miliard Kč. Vzhledem k avizovanému neschválení státního rozpočtu a rozpočtu SFŽP ČR na rok 2022 do konce letošního roku bude pravděpodobně pro první měsíce roku 2022 zaveden režim rozpočtového provizoria.
12:20–12:40 Nové podmínky programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Zaměření na odbornou veřejnost - bytové domy a rekonstrukce.
12:40–13:00 Dr. Ing. Čestmír Hrdinka
Finanční nástroje pro financování energeticky úsporných projektů – Národní rozvojová banka, a.s.
Budovy jsou největším spotřebitelem energie v Evropské unii. Často se řeší, co udělat pro to, aby byly nové stavby technologicky moderní a nákladově efektivní. Větší problém ovšem představují budovy již postavené, které jsou ekonomicky nehospodárné a ekologicky nedostačující. Jaké máme finanční možnosti podpory takových projektů a jejich přípravy?
13:00–13:30 Panelová diskuse k II. bloku za účasti zástupce MPO, přednášejících a hostů. Prostor pro vaše dotazy.
V rámci panelové diskuse vystoupí i prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., vedoucí Katedry TZB na Stavebnej fakulte STU v Bratislavě s tématem Skúsenosti s EAB v SR.
Moderuje Ing. Petr Bohuslávek
13:30–13:40 Přestávka

III. BLOK

13:40–14:00 Ing. Zdeněk Lyčka, soudní znalec, TZB-info
Biomasa v energetickém hodnocení budov
Uplatnění v městské zástavbě , limity a možnosti.
14:00–14:20 Ing. Zbyněk Chmela, energetický specialista
Hodnocení polyfunkční budovy zaměřeno na systémy VZT/CHL
Hodnocení systémů VZT s vlhčením/odvlhčením.
14:20–15:20 Panelová diskuse k III. bloku za účasti přednášejících a hostů. Prostor pro vaše dotazy.
Moderuje Ing. Petr Bohuslávek
15:20 Závěr konference

Redakce si vyhrazuje právo na změny v přednáškách a časech.


KONFERENCE ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV
Masarykova kolej, Praha, středa 1. prosince 2021

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.