logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Robotický institut bojuje o své místo

Bez peněz na institucionální financování, tedy na zajištění svého základního chodu, nemůže ve světě ani u nás žádná vědecká instituce dlouhodobě fungovat, říká Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT.

Reklama

Pane profesore, i přímo na ČVUT má váš ústav odpůrce, kteří tvrdí, že CIIRC je příliš drahý, odčerpává peníze fakultám a měl by raději být součástí některé fakulty. Dokonce kvůli tomu – neúspěšně – požadovali odvolání rektora ČVUT Petra Konvalinky. Jak jim odpovídáte?


CIIRC je vysokoškolským ústavem nového typu – ústavem vytvářejícím prostor pro širokou interdisciplinární spolupráci fakult, univerzit i průmyslových institucí. Svým způsobem přináší zásadní změnu, průlom v organizaci výzkumu i vysokoškolského vzdělávání, a to v souladu se světovými trendy. To se mnohým, kteří chtějí rozmělnit integritu naší alma mater, zejména některým děkanům, samozřejmě nelíbí. A je třeba též připomenout, že v pozadí požadavků na odvolání rektora je prostá snaha obsadit naši právě dokončenou budovu.

Ve skutečnosti je to tak, že CIIRC prostředky pro ČVUT přináší, vždyť moderní koncepce ústavu a iniciativa jeho pracovníků umožnila získat jednu miliardu korun mimořádné dotace ze státního rozpočtu pro ČVUT pro stavbu budovy, v níž má CIIRC něco přes polovinu a zbytek získaly další součásti ČVUT, konkrétně elektrotechnická fakulta, rektorát, výpočetní centrum... Samozřejmě podle platných pravidel státního financování část výdajů ve výši asi 190 milionů korun muselo zaplatit ČVUT. Ale přínos pro ČVUT je mnohonásobně vyšší.

Takže technická univerzita na vás neprodělává?

CIIRC prostředky fakultám rozhodně neodčerpává – až doposud jsme nezískali ani korunu z fondu rozvoje výzkumné organizace, tedy ze státem poskytovaných prostředků ve výši 700 milionů korun ročně pro rozvoj ČVUT. To je hodně nepřátelský postup Akademického senátu ČVUT vůči vznikajícímu ústavu. Situace je však důsledkem současného systému řízení českých univerzit, kdy o rozpočtu rozhoduje nikoliv rektor nebo správní rada, ale právě akademické senáty bez vize a odpovědnosti.

Jak je tedy činnost vašeho institutu financována?

Na výzkumnou činnost má náš institut na příštích pět let zajištěno 600 milionů korun, což jsou především účelové prostředky z evropských či národních grantů. V podstatě 70 % peněz získáváme z veřejných prostředků, z grantových agentur mimo ČVUT, a 30 % nám jde přímo z průmyslu. Z ČVUT bohužel nedostáváme prostředky na institucionální financování, přestože už dnes máme výzkumné výkony větší než některé fakulty. Musíme proto žít jenom z peněz určených účelově přímo na konkrétní výzkumné práce. Takhle ale ve světě žádná výzkumná instituce nemůže dlouhodobě fungovat.

Na které výzkumné projekty jste získali nejvíc peněz?


Získali jsme mimo jiné tři projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě Excelentní týmy za téměř 470 milionů korun. Celé České vysoké učení technické získalo pět těchto projektů, z toho tři připadají na náš ústav. Díky nim se tři špičkoví čeští kybernetici vrátí ze světa, aby vedli výzkumné projekty v našem institutu. Řešitelem prvního z těchto projektů, na nějž z evropských peněz půjde 174 miliony korun, je Robert Babuška, který působil ve Francii a Nizozemsku a nyní se v Praze zabývá výzkumem možností robotizace a autonomie robotických systémů pro digitální průmysl. Na projektu se budou podílet také experti z brněnského VUT a plzeňské Západočeské univerzity. Má propojit experty na hardware, řízení, strojové učení i robotické vnímání obrazu. Druhý podpořený tým získal 138 milionů korun na projekt inteligentního strojového vnímání, vidění a učení. Povede jej Josef Šivic, který dnes pracuje ve francouzském ústavu INRIA. A dalších 154 milionů korun podpoří třetí schválený projekt týkající se umělé inteligence a uvažování. Povede jej Josef Urban, který pracoval v nizozemském Nijmegenu, a podílet se na něm budou rovněž partneři z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a ze Západočeské univerzity v Plzni.

Zúčastněné české školy budou mít své laboratoře v pražské budově CIIRC. Na projektech budou spolupracovat rovněž experti a doktorští studenti ze zahraničních ústavů. To by mělo zlepšit možnosti vzájemné inspirace a spolupráce mezi českými a světovými výzkumníky.

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

Narodil se v roce 1952, absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, kde byl později vedoucím katedry kybernetiky. Od roku 2010 působí jako předseda Výzkumné rady Technologické agentury ČR. Ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT je od jeho vzniku v roce 2013. V letech 2011–2015 byl členem vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Středem jeho odborného zájmu je umělá inteligence a její využití v automatickém řízení a systémech pro podporu rozhodování.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.