logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Přeshraniční projekt inteligentních distribučních soustav ACON má letos před sebou plánované investice za 800 milionů korun

Na českém území se za 26 milionů korun rozšíří kapacita rozvodny u obce Tvrdonice a zmodernizuje a postaví dalších 250 chytrých trafostanic. Na Slovensku pak vznikne nová transformovna v Borskom Svätom Jure. V plánu je i další modernizace stávající infrastruktury. Projekt společného zájmu vyjde do konce roku 2024 na více než pět a půl miliardy korun, z nichž polovinu pokryjí dotace z Evropské unie.

Reklama
Projekt ACON – Again COnnected Network – propojuje dvě země s dlouholetou společnou historií. „Rozvoj inteligentních sítí na distribučních územích společností EG.D, dříve E.ON Distribuce, a Západoslovenské distribučné se pozitivně dotkne více než 1,7 milionu zákazníků a městům a obcím umožní širší zapojení chytrých technologií. V rámci evropského regionu pak může být příkladem pro rozvoj chytrých distribučních soustav,“ uvedl David Šafář, člen představenstva EG.D.

Projekt inteligentních distribučních soustav ACON, který vzniká v přeshraniční spolupráci EG.D a Západoslovenské distribučné (ZSD), má před sebou investičně náročný rok. Plánované investice se vyšplhají na téměř 800 milionů korun. V rámci projektu dojde ke zvýšení efektivity distribučních soustav, aby byly schopné dostát požadavkům následujících desetiletí. Inteligentní sítě – Smart Grids – tak budou schopné spolehlivě pracovat i s ohledem na zvyšující se množství elektromobilů, baterií či elektrozařízení, které budou zákazníci do sítě připojovat. Díky inteligentnímu řízení budou soustavy rovněž méně náchylné k výpadkům a přetížením, čímž se ještě více zvýší uživatelský komfort. Projekt zároveň umožní větší zapojení obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav.

Zvýšený uživatelský komfort pocítí v horizontu následujících šesti let na slovenské straně více než 190 tisíc našich zákazníků, zejména v okresech Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Implementace smart prvků umožní lepší monitoring a řízení celé soustavy a přispěje k jednodušší identifikaci potenciálních poruch v síti,“ doplnil Marian Rusko, člen představenstva ZSE, do jejíž skupiny Západoslovenská distribučná patří.

2020: Modernizace 300 trafostanic, chytřejší kabely v zemi

Projekt ACON se dostal na seznam unijních projektů společného zájmu a mohl se tak ucházet o spolufinancování ze strany Evropské unie. V roce 2019 získal dotaci ve výši 92 milionů Eur. Hned ve stejném roce se na českém území podařilo zmodernizovat necelých 70 trafostanic, loni jich bylo už více než 300. V průběhu roku 2020 došlo také k instalaci inteligentních prvků do sítě, aby ji bylo možné lépe v reálném čase ovládat i kontrolovat. Příkladem může být instalace detektorů poruch izolovaných vodičů na Otrokovicku.

V česko-slovenském pohraničí pak došlo k obnovení prvního přeshraničního propojení směrem na slovenskou obec Sidónie. Pokud budeme optimističtí, mohli bychom v letošním roce dokončit také projektování nové linky vysokého napětí mezi obcemi Hodonín na české straně a Holíč na straně slovenské, a v závěru roku by tak mohla být zahájena i samotná výstavba,“ popsal Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D, s tím, že v roce 2020 do modernizace distribuční soustavy na území EG.D investovalo přibližně 280 milionů korun.

Na území Slovenska se v průběhu roku 2020 podařilo úspěšně zrealizovat investice v hodnotě přibližně 81 milionů korun (3,1 milionu Eur). Došlo například k digitalizaci části sítě vysokého napětí souběžně s uložením vzdušného vedení vysokého napětí do země. Tato vedení se nacházela v nedostupném lesním terénu v lokalitách kolem obcí Čachtice, Lubina-Javorina, Dolná Súča, Krásna Ves a Borský Mikuláš, přičemž jejich provoz byl finančně náročný a zároveň výrazně poruchový. „Výstavbou kabelových tras vysokého napětí s optickými sítěmi potřebnými pro přenos údajů ze sítě vzniklo dalších více než pět kilometrů bezporuchového zemního vedení v hodnotě přibližně 700 tisíc Eur. Celkově se takto od začátku projektu vybudovalo už 22,7 kilometru nových kabelových tras,“ uvedl Marian Rusko.

V rámci loňské celkové investice se na slovenském území vybudovalo také nové propojení linky velmi vysokého napětí pro plánovanou stanici v Borskom Svätom Jure a proběhla modernizace infrastruktury v pohraniční oblasti Skalica-Mlynky. Konkrétně šlo o výstavbu nové trafostanice a uložení vzdušného vedení do země. Do té doby byla zmíněná oblast zásobována elektrickou energií z Česka. „Část investic směřovala také do IT řešení chytrých sítí – návrhu, implementace a testování nového systému založeného na potřebě integrovat všechny dostupné informace a řídit provoz celé sítě,“ dodal Marian Rusko.

Dílčí práce na slovenské straně probíhají již od roku 2018. Od té doby se též podařilo vybudovat trojici nových trafostanic a modernizovat jedno z nejporuchovějších vedení do Trenčína a okolních obcí. Téměř osmikilometrový úsek v oblasti Trenčín-Drietoma je po digitalizaci a umístění do země daleko spolehlivější. V průběhu letošní zimy na něm nebyla zaznamenána žádná porucha.

2021: Nová transformovna v Brně i na Slovensku, kilometry digitalizovaných vedení vysokého napětí

Pro rok 2021 jsou na obou stranách hranic v plánu investice v celkové výši více než 800 milionů korun. Na české straně proběhnou projekční práce nové transformovny 110/22 kV v brněnské městské části Brno-sever, která vyjde na 300 milionů korun. „Nová transformovna významně odlehčí těm stávajícím v Husovicích, Medlánkách a v ulici Příkop, z nichž první dvě jmenované jsou na hranici kapacit. Významně ale také přispěje k předpokládanému rozvoji této oblasti a vytvoří i rezervu pro plánovaný rozmach elektromobility v Brně,“ sdělil Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D. V roce 2022 pak podle současných plánů proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.

Největší výzvou pro letošek bude zahájení výstavby optických linek na vysoké napětí a instalace řady dalších chytrých prvků do sítě – například recloserů, které jsou schopné vypínat a zapínat vedení pod zkratem. Jednotlivé spínací prvky budou instalovány do linek vysokého napětí se záměrem zvýšit spolehlivost a bezpečný provoz distribuční soustavy, snížit počet manipulací vypínače v rozvodně 22 kV, zkrátit dobu pro lokalizaci poruchy a tím zmenšit časovou náročnost pro její nutné odstranění.

Významnou investicí v hodnotě 26 milionů korun, která představuje klíčový prvek v rámci spolupráce EG.D a ZSD, bude rozšíření kapacity rozvodny 110/22 kV u obce Tvrdonice. Díky němu bude možné v budoucnu posílit výpomocné dodávky na úrovni 110 kV směrem na distribuční území ZSD a zvyšovat tak spolehlivost sítě. Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele, se samotnou výstavbou se počítá v první polovině letošního roku. Pokračovat se rovněž bude i s modernizací a budováním dalších 250 chytrých trafostanic, instalací detektorů poruch izolovaných vodičů či přípravou dalších investic, z nichž nejvýznamnější bude zmíněná transformovna v Brně.

Slovenská strana poté plánuje začít s výstavbou nové stanice transformovny 110/22 kV v Borskom Svätom Jure. „U dvaadvaceti zděných trafostanic pak postupně dojde ke komplexní modernizaci. Rovněž v letošním roce plánujeme digitalizovat více než 150 kilometrů vedení vysokého napětí. Celkem tyto investice vyjdou na téměř dvacet milionů Eur,“ doplnil Marian Rusko.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.