logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dřevo jako součást stavebních veletrhů

Svoji premiéru si úspěšně odbyl v  rámci 18. ročníku Stavebních veletrhů Brno IBF 2013 také veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno. Návštěvníky byl přijat vlídně, zájem byl velký. Odbornou záštitou nad ním převzala Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD).

Reklama

Svoji premiéru si úspěšně odbyl v rámci 18. ročníku Stavebních veletrhů Brno IBF 2013 také veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno. Návštěvníky byl přijat vlídně, zájem byl velký. Odbornou záštitou nad ním převzala Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), která si brněnský areál vybrala z důvodů, které na setkání s novináři vysvětlil předseda ADMD Ing. arch. Petr Vala. „Veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno je jediným takto zaměřeným veletrhem na Moravě. Navíc vhodná geografická poloha výstaviště nám umožní oslovit pro nás zajímavé regiony – celou Moravu, blízké Slovensko a další okolní země. Z dalších důvodů nesmíme opomenout ani zázemí nejmodernějšího veletržního areálu v ČR, a samozřejmě možnost uspořádat veletrh na jaře, ještě před zahájením stavební sezóny.“ Nutno dodat, že odborná garance ADMD by opravdu měla zajišťovat kvalitu, neboť všichni členové se zavázali k respektování a dodržování požadavků tzv. Dokumentu národní kvality (DNK). Proces prokazování kvality je plně transparentní, ověřování provádí nezávislý certifikační orgán, jímž je Výzkumný a vývojový ústav dřevařský. Po splnění náročných požadavků získávají jednotliví členové certifikát a současně i právo prokazovat se značkou kvality ADMD. Oprávnění prokazovat se touto značkou není trvalé. Certifikační orgán provádí ověřování kvality dřevostaveb kontinuálně.

Odborní garanti a obsah doprovodného programuDoprovodný program veletrhu DSB – Dřevo a stavby Brno v pavilonu P byl podle hodnocení návštěvníků nejen běžnou poradnou pro začínající stavaře, ale i kvalitním odborným seminářem. Každý blok měl svého odborného garanta a svoji parketu zde skutečně našli jak profesionálové, tak také začínající zájemci o dřevostavby. Garantem středeční dopolední akce (24. 4.) byl doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., (UCEEB ČVUT). Odpoledne jej vystřídal Ing. Karel Kruntorád, CSc., (LDF MENDELU). Petr Kuklík v úvodu představil nové Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB ČVUT) a nabídl k zamyšlení témata vícepodlažní budovy na bázi dřeva a dřevobetonové stropy. S projektem AIR House a Solar Decathlon 2013 dále vystoupili Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., a Ing. Pavel Nechanický. Odpoledne patřilo přednášejícím z Mendlovy lesnické a dřevařské fakulty v Brně (LDF MENDELU). Za všechny jmenujme alespoň Ing. Helenu Křenkovou, která představila moderní okna pro dřevostavby; Ing. Jaroslava Rychtáře, který prezentoval konstrukční ochranu dřeva zabudovaného ve stavbách či Ing. Vojtěcha Veselého s jeho typologií masivních dřevostaveb.

Ing. Zbyněk Šrůtek
Ing. Zbyněk Šrůtek

Ve čtvrtek (25. 4.) byl garantem a moderátorem dopoledního programu Ing. Michal Šopík (Vesper Frames). Představil celkem tři přednášející. Jako první vystoupil Ing. Zbyněk Šrůtek ze společnosti Kasper CZ, která patří mezi přední výrobce a dodavatele dřevěných konstrukcí. Firma má (kromě jiného) registrovaný užitný vzor na celodřevěný nosný konstrukční systém pro nízkoenergetické (pasivní) stavby, který využívá dřevěné příhradové prvky se styčníkovými deskami. Princip je dle Šrůtkova výkladu založen na eliminaci tepelných mostů vloženou dřevěnou diagonálou. „Výzkum byl proveden ve vzorovém domě, kde se zkoumal vliv styčníkové desky na prostup tepla a kondenzaci. Kondenzace v konstrukci nenastala ani za extrémních podmínek +24 °C uvnitř (koupelna) a vně −18 °C. Diagonála má rozhodně pozitivní vliv. Konstrukce s izolací 400 mm, provedená technologií zafoukáváním izolačních vláken, je velmi vhodná nejen pro rodinné domy ale taktéž pro budovy halového typu,“ vysvětlil Šrůtek. Zkušenosti demonstroval i na výstavbě víceúčelového sportovního centra, jehož součástí je tenisová hala. Tato stavba byla architektem navržena z vnějšího pohledu se sedlovou střechou, zatímco uvnitř byl z důvodu optimálního zajištění sportovních podmínek prostor řešen s eliptickým podhledem.

„Netradiční architektonický návrh vyžadoval nestandardní technické řešení střešní konstrukce. Montáž dřevěné části se realizovala tak, že na středový ocelový průvlak byly postupně z obou stran přisazovány dřevěné vazníky, které byly montážně spojeny ve třech místech na ose symetrie. Vazníky byly umístěny v osové rozteči 1200 mm,“ dodává inženýr Šrutek a na obrázcích ukazuje stabilizaci celé konstrukce. Je zajištěna soustavou čtyř zavětrovacích polí, kde jsou rovnopasé vazníky umístěny jak při horních, tak i při spodních pasech lomeného vazníku. Přenos vodorovných sil v rovině horních pasů vazníků je zajištěn celoplošným deskovým bedněním z desek OSB 3 navržených na vazbu s lepenými pery a drážkami, které přecházejí nad vnějšími podporami na svislou část vazníku. Stabilita na spodním pase a po vnitřních prvcích příhradového vazníku je zajištěna soustavou zavětrovacích prken (viz). Kvalitu dřevěných konstrukcí firmy Kasper CZ podtrhuje i moderní strojní vybavení firmy (CNC dřevoobráběcí stroje Hundegger) a celá řada mimořádně kvalitních inženýrů a projektantů.


Jan Valíček
Jan Valíček

O strojním vybavení a nutném zaměstnaneckém potenciálu hovořil také další přednášející, Ing. Jaroslav Jiruška ze společnosti Dřevostavby Biskup, který dále rozvinul odbornou debatu směrem k CNC opracování tyčových a plošných prvků a posléze až k robotům ve službách dřevostavitelů. Posledním přednášejícím čtvrtečního dopoledního programu (který se protáhl až do odpoledních hodin) byl Jan Valíček ze společnosti Taros Nova. Nádhernými snímky i doprovodným slovem přesvědčil posluchače o kráse dřevostaveb v městské architektuře a jeho brilantní příspěvek dostala naše redakce k zveřejnění. (Článek vyjde na portálu TZB-info v příštích dnech.)

Odpolední čtvrteční program garantoval Ing. Stanislav Polák z Nadace dřevo pro život, aby se zde postupně představili všichni partneři a ocenění v soutěži Dřevěná stavba roku (DSR 2012).

Páteční a sobotní doprovodný program byl více přizpůsoben laické veřejnosti. Poradenská centra pracovala naplno a přednášející se za pulty více střídali, než v předchozí dny. Vyjmenovat a stihnout všechny akce bylo takřka nemožné. V přednáškách jednoznačně převažovali architekti se svými projekty, např. Freedomky (arch. Marek Štěpán, který byl garantem dopoledního pátečního programu), pasivní dřevostavby, dřevostavby User Friendly (MgA. Pražák). O páteční program se dále odpoledne postarali zástupci ADMD (garant Ing. Blanka Stávková) a Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha (garant Ing. Jitka Beránková) a ptali se uživatelů dřevostaveb, jak se Vám bydlí.

Sobotní doprovodný program měl pouze dopolední část a vystoupil zde kromě jiných také matador českých dřevostaveb ing. Luděk Liška (Europanel), aby nastínil vývoj dřevostaveb a opověděl na dotazy, jak se vlastně takovéto budovy staví. Na videu bylo možné sledovat výstavbu vzorového domu, včetně montáže zemních vrutů, osazení jádra a montáže pláště domu. Po celou dobu bylo pro zájemce o doprovodný program připraveno také poradenské centrum. Na otázky odpovídali odborníci z Asociace dodavatelů montovaných domů a Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.