logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Hrana architektury – 1. díl

Hrana architektury je studentský projekt, jenž si klade za cíl postavit dřevostavbu s minimálními náklady, za využití druhotného použití stavebních výrobků. Projekt Hrana architektury je podpořen částkou 90 000 Kč od nadace ThinkBig O2 a NROS. Studenti si sami uspořádali workshop v Záluží u Spáleného Poříčí, kde stavba o těchto prázdninách pod jejich rukama již začala růst.

Reklama

Na Facebookových stránkách redakce TZB-info i ve zprávách http://stavba.tzb-info.cz/drevostavby/112401-hrana-architektury-chce-postavit-dum-za-100-000-kc jsme již dříve sdíleli profil zajímavého studentského projektu. Jeho cílem je výstavba domu svépomocí – rozsahem větší chaty, na které si mají studenti vysokých škol a dobrovolníci osvojit dovednosti pro praxi. Iniciativa vzešla od studentů druhého ročníku Fakulty architektury ČVUT v Praze, nicméně zapojeni jsou i studenti stavebního inženýrství, elektrotechnických oborů, studenti ČZU, stejně jako pro mediální podporu a komunikaci potřební studenti z oborů žurnalistiky. Zájemci se mohou stále zapojit a přiložit ruku k dílu.

Projekt je podpořen částkou 90 000 Kč od nadace ThinkBig O2 a NROS. Záměrem je minimalizovat náklady bez potřeby hypoték, stavět s využitím přírodních materiálů a druhotné recyklace výrobků. Stavba by měla po dokončení sloužit pod občanským sdružením k pořádání workshopů o ekologii v architektuře, školním ateliérům, kulturním akcím, skupinám tvůrčích a aktivních lidí.

Na darovaném pozemku ve vesnici Záluží u Spáleného Poříčí (nedaleko Rokycan v Západních Čechách) již započala realizace stavby, proto se dnes podíváme na projekt blíže a vy budete moci na TZB-info sledovat jak stavba roste. V prvním díle se budeme věnovat plánování a zahájení realizace, spodní stavbě. V dalších dílech probereme hrubou stavbu a dokončovací práce, v intervalech dle postupu realizace.

Plánování

Obr. 1 – Skica z konzultace
Obr. 1 – Skica z konzultace
Obr. 2 – Vizualizace projektu
Obr. 2 – Vizualizace projektu
Obr. 3 – Architektonické pohledy
Obr. 3 – Architektonické pohledy

Obr. 4 – Základy
Obr. 4 – Základy
Obr. 5 – Řez
Obr. 5 – Řez

Obr. 6 – Půdorys 1. NP
Obr. 6 – Půdorys 1. NP
Obr. 7 – Půdorys 2. NP
Obr. 7 – Půdorys 2. NP

Při projektování domu studenti vycházeli z omezení rozpočtem, ekologické nenáročnosti domu, z orientace ke světovým stranám a okolí – náves klasické české vesnice. Jedná se o dřevostavbu sbíjeného fošnového rámového systému postavenou na betonových patkách o větší hloubce vzhledem k jílovitému podloží (na štěrkovém loži). Na nich stojí vodorovný rám, na který se postaví jednotlivé rámy sbité předem a pevně spojené svorníky. Dům má dřevěný prkenný obklad a jako střešní krytinu pálenou tašku (nejdostupnější materiál) na sedlové střeše, oproti ve vizualizaci předpokládané střeše vegetační. Nejvíce je dům otevřen na jih (tepelné zisky v zimě, v budoucnu by terasa měla mít pergolu pro stínění v létě) a nejméně na sever (z důvodu sousedů a tepelných ztrát – pouze nad dveřmi bude větrání pro možnost přívodu studeného vzduchu v létě). Na východ je otevřen dům ze společné místnosti větším oknem pro komunikaci s návsí a okolím. Na západ okno najdeme pouze v podkroví (noční život, výhled před spaním).

Realizace – spodní stavba

Již z výkresů je jasné, že se studenti rozhodli pro založení na patkách a dřevěném roštu s provětrávanou mezerou. Tento typ založení je vhodný spíše pro terén mírně svažitý. Jeho realizaci však nebrání ani rovina, jen je nutné pamatovat na napojení stavby na terén, jelikož je potřebné, aby byl prostor alespoň průlezný, kontrolovatelný a dobře odvětraný je výška založení poměrně vysoká. Další slabinou je skladba podlahy přízemí, kterou je nutné řešit jako strop nad nezatepleným prostorem a ve skladbě pamatovat i na zvýšenou odpařující se vlhkost ze zeminy. Nicméně pokud jsou tato úskalí dobře vyřešena, lze tento typ založení dřevostaveb výrazně doporučit. Spodní dřevěné části objektu jsou na vzduchu, základy mají malou spotřebu betonu a tvoří nevelký zásah do půdy. To je výhodné především z ekologických důvodů při pamatování na celý životní cyklus stavby. Díky provětrání pod celou stavbou také není třeba řešit radonové riziko.

Tři základové spáry jsou 9 m dlouhé a 1,1 m hluboké. Jako zpevnění základového podloží je spára vysypána a zhutněna štěrkem. Z důvodů špatně nasákavého podloží, bylo nutno vyhloubit strouhy na odtok vody z výkopu. Do tohoto prostoru bylo zrealizováno bednění patek 600 × 600 mm. Důležité je při založení na patkách ohlídat rovinu horních ploch patek nivelačním přístrojem.

Za čtyři týdny se na stavbě vystřídalo již několik dobrovolníků, koho projekt zaujme – chce si zkusit postavit své pomocí dům za minimum peněz (poznat nové lidi i dovednosti), může se stále ozvat na hrana@ksvetu.cz.

Do diskuse pod článkem očekáváme Vaše komentáře, popřípadě nabídku výměny zkušeností s podobným typem stavby.

Obr. 12 – Větší množství betonu je v dnešní době často výhodnější si objednat, nežli míchat na stavbě svépomocí, i vzhledem k jeho kvalitě.
Obr. 12 – Větší množství betonu je v dnešní době často výhodnější si objednat, nežli míchat na stavbě svépomocí, i vzhledem k jeho kvalitě.
Obr. 13 – Důležité je kontrolovat horní rovinu všech patek, pro následné bezproblémové uložení tvarovek a nosného roštu
Obr. 13 – Důležité je kontrolovat horní rovinu všech patek, pro následné bezproblémové uložení tvarovek a nosného roštu
Obr. 14 – Soustava odlitých patek
Obr. 14 – Soustava odlitých patek

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.