logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – příjem žádostí k podpoře byl zahájen

Dnes byl zahájen příjem žádostí o podporu do výzvy  Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM, která byla vyhlášená dne 31. 3. 2023.

Reklama

Cílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 25. 1. 2024.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • Realizace technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí.
  • Pořízení smart metrů s dálkovým ovládáním vybavených komunikační jednotkou pro specifický typ komunikace.
  • Pořízení SIM mobilního operátora, relé boxů pro řízení zátěže, implementace odečtové a datové centrály.

Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha. Projekt nebyl zahájen před 1. 1. 2021. Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se přímo projeví v jiném odvětví než Rozvod elektřiny (35.13).

Kdo může žádat (příjemci podpory):

Velké podniky

  • licencované subjekty podnikající v energetickém odvětví
  • nelicencované subjekty nepodnikající v energetickém odvětví

Žadatel je držitelem licence na distribuci elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v distribučním území, kde bude projekt realizován.

Systém sběru žádostí:

  • průběžný

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 mil. Kč a maximálně do výše 2 mld. Kč.

Míra podpory:

  • 50 % celkových způsobilých výdajů

Další detaily výzvy

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.