logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Trubky nebo stromy? Revize ČSN 73 6005

Podzemní ochranné boxy MEA ECO TreeBox vytváří vodní zásobárnu, umožňují okysličení zeminy a zabraňují jejímu zhutňování od tlaků z vozovky. Lze instalovat i k již stávající výsadbě zeleně. Foto MEA Water Management s.r.o.
Podzemní ochranné boxy MEA ECO TreeBox vytváří vodní zásobárnu, umožňují okysličení zeminy a zabraňují jejímu zhutňování od tlaků z vozovky. Lze instalovat i k již stávající výsadbě zeleně. Foto MEA Water Management s.r.o.

Výsadbu stromů a stromořadí v ulicích komplikují trubky a kabely. S požadavkem výsadbových pásů pro uliční stromořadí v chodnících provozovatelé/majitelé technické infrastruktury zásadně nesouhlasí. Jak dopadne revize normy Prostorové uspořádání sítí technického vybavení?

Reklama

Norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení prochází revizí

V českých městech existuje mnoho projektů na výsadbu stromů a stromořadí, tuto snahu však komplikují trubky a kabely, které jsou pod povrch umísťovány bez celkové koncepce, tudíž zabírají spoustu místa a výsadbu nových stromů tak prakticky znemožňují.

Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) navrhuje výsadbové pásy stromořadí v chodnících

„Někteří správci sítí jsou přesvědčeni, že stromy mohou být vysazovány pouze tam, kde zbylo místo, a že sítě mají vždy přednost. V podstatě za to může jedna jediná norma, kterou nyní máme šanci změnit,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.
Norma ČSN 73 6005, která upravuje prostorové vztahy mezi sítěmi v těchto dnech prochází revizí. Jde proto o unikátní příležitost upravit ji tak, aby zeleň měla své právoplatné místo ve městě.

„Spolu s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími jsme navrhli úpravu, která počítá s prostorem nejen pro technickou, ale také pro zelenou infrastrukturu, kterou v ulicích tvoří především zdravé stromy, a která se v blízké budoucnosti stane stejně důležitou, jako rozvody vody, elektřiny, kanalizace nebo internetu,“ dodává Boháč.

Do návrhu k připomínkování se nakonec podařilo implementovat tolik nutná opatření pro stromy. Pokud by se podařilo návrh schválit v navržené formě bez škrtání, tak by to znamenalo velký krok pro obyvatele měst ČR 21. století. Oceňujeme vstřícnost České agentury pro standardizaci (ČAS), která se snaží akceptovat i potřeby dalších zájmových skupin ve veřejném prostranství. Věříme, že se podaří návrh na úpravu normy schválit, protože jen tak umožníme stromům najít důstojné místo k žití ve městě.


Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) navrhuje výsadbové pásy stromořadí v chodnících, foto IPR

Provozovatelé a majitelé technické infrastruktury nesouhlasí

"S požadavkem výsadbových pásů pro uliční stromořadí v chodnících provozovatelé/majitelé technické infrastruktury zásadně nesouhlasí, neboť by tím byly významně zhoršeny stávající podmínky pro umisťování některých inženýrských sítí, především plynovodů," uvádí například Český plynárenský svaz.

Příklady z praxe

Uliční stromořadí Praha 2

Uliční stromořadí na území městské části Praha 2 jsou ve správě odboru městské zeleně Magistrátu hl. města Prahy nebo ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy. V roce 1995 zahájil magistrát systematickou obnovu uličních stromořadí.

V Praze 2 byla nejvýraznější obnova stromořadí ulic Ječná, Mánesova, Záhřebská a Rašínovo nábřeží. Zahradnické i související stavební úpravy zahrnují vždy vyhloubení 5-ti kubíkové jámy, doplnění novou zeminou, instalování zavlažovacích a provzdušňovacích sond, nových rabátek a velkých stromových mříží, které kořeny i kmeny dřevin chrání před jejich poškozením. Je zajišťována pravidelná údržba stromů včetně zálivky, intenzivní zejména v prvních třech letech.


Vlevo Anglická ulice a vpravo Lužická ulice včetně nového osvětlení, foto web Praha 2

Pravidla uspořádání chodníku v dokumentu IPR Praha
Optimální spon (vzdálenost mezi stromy) uličního stromořadí je 6—20 metrů. V případě větších vzdáleností se již ztrácí souvislost stromořadí. V ose stromořadí lze umístit další uliční vybavení, zpravidla v násobcích délky parkovacích stání. Při umístění restaurační předzahrádky v linii stromořadí je možné na chodníku zachovat volný pás pro průchod podél fasády.

"Dosadba" stromořadí na Palackého náměstí v Hořicích

Součástí rekonstrukce chodníku bylo i obnovení stromořadí z kulových javorů, které již bylo ve zcela torzálním stavu. Bylo vysazeno 6 kusů kulových javorů, které doplnily původní liniovou zeleň v daném místě, následovalo zasypání humózní zeminou a na vrch kačírkem. Vše bylo dokončeno začátkem června.


"Dosadba" stromořadí na Palackého náměstí v Hořicích, foto web Hořic

Ochranné boxy MEA pro kořeny stromů ve městech

Stromy a křoviny potřebují životní prostor pro kořenový systém a trvalé zavlažování. V případě ucelených parkových či sadových ploch je řešení snadnější než u zeleně vysázené v ulicích, na náměstích, parkovištích atd.

Řešením pro udržení a rozšíření zeleně i v nevyhovujícím prostoru je jejich výsadba novou technologií pomocí ochranných vysokokapacitních boxů. Jednou z novinek je systém podzemních ochranných boxů MEA ECO TreeBox. Technologie se může instalovat i k již stávající výsadbě zeleně. Vysokokapacitní boxy jsou navržené tak, aby mohly absorbovat velké množství zeminy a poskytovaly kořenům dostatek okysličení.
Nový impulz pro stávající kořenový systém může vnést také provzdušnění či nový způsob zavlažování. Skloubením propustného povrchu a plochých systémových prvků MEA/Enregis X-Box může dodat kořenům potřebné okysličení a vodu. Tento systém se dá instalovat pod chodníkem nebo cyklostezkou k už stávajícímu stromořadí.


Podzemní ochranné boxy MEA ECO TreeBox vytváří vodní zásobárnu, umožňují okysličení zeminy a zabraňují jejímu zhutňování od tlaků z vozovky. Lze instalovat i k již stávající výsadbě zeleně. Foto MEA Water Management s.r.o.Podzemní ochranné boxy MEA ECO TreeBox vytváří vodní zásobárnu, umožňují okysličení zeminy a zabraňují jejímu zhutňování od tlaků z vozovky. Lze instalovat i k již stávající výsadbě zeleně. Foto MEA Water Management s.r.o.

Vsakování dešťové vody ze znečištěných zpevněných ploch ropnými látkami může být vyřešeno dočištěním filtračním substrátem Biocalith MR. Tento substrát biologicky zneškodní ropné látky a zpětně se dokáže zregenerovat. Podle naměřených hodnot IUT je voda vyčištěna na 88–94 % od solí, ropných látek a těžkých kovů bez snížení hydraulických schopností.


Zdroje: Tisková zpráva IPR a weby Prahy 2 a Hořic.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.