logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Uzavřeli jste smlouvu na dodávku energií a máte ještě lepší nabídku. Jak postupovat?

Energošmejdi dávají zase o sobě vědět. Společnosti v EP Energy Trading snížily cenu elektřiny a plynu. Nejvýhodnější oficiální nabídky na trhu. Doporučené ceny k jednání. Co když si svoji volbu rozmyslíte a smlouvu máte již podepsanou? Jak společnost ED.G instaluje chytré elektroměry?

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Energošmejdi vystrkují zase růžky

Ještě před začátkem krize energošmejdi lákali zákazníky na skvělé akční ceny, které ovšem platily jen několik týdnů a pro další období byl uváděn odkaz na běžný ceník takových dodavatelů, tedy na ceny, které byly na horní hranici srovnání. Nachytaný zákazník po převodu měl pouze ceny takto vysoké. Mám dojem, že historie se začíná opakovat, i když trochu jiným způsobem.

Společnosti ELGAS Energy a Lidová energie zveřejnily ve stejný den ceníky, které jsou cenově a platností naprosto totožné. Platnost ceníků je pouze do konce roku. Pro další období je uváděn standardní ceník s vysokou nadstropovou cenou. Je pravděpodobné, že tito „obchodníci“ nalákají méně informované zákazníky na podstropové ceny a v novém roce jim ceny zvednou. Zákazníci přitom nemohou odstoupit, protože ceny jsou definované v prvním ceníku.

EP Energy Trading a Dobrá energie jsou společnosti se společným vlastníkem a při vydávání ceníků postupují jednotně. Před pár měsíci tito dodavatelé odstoupili z předních pozic ve srovnání na mnohem vyšší ceny. Nyní se obchodníci zase snaží nabídnout zákazníkům lepší ceny, než které nabízeli v předchozích verzích ceníků. V nabídce dodavatelů jsou produkty s fixní cenou na 12 nebo na 24 měsíců, fixní cena na 24 měsíců je vyšší. Dodavatelé mají v obchodních podmínkách, že mohou jednostranně zvýšit cenu, myslím si však, že když se nestane nic mimořádného jako před rokem, tak tento paragraf obchodních podmínek dodavatelé nevyužijí.

Pražská plynárenská upravila ceník pro seniory a zdravotně postižené tím, že snížila stálý plat na 99 Kč/MWh bez DPH.

Tabulka s přehledem novinek za uplynulý týden
Tabulka s přehledem novinek za uplynulý týden

Nejvýhodnější produkty na trhu

Následující tabulka obsahuje nejvýhodnější oficiální nabídky na našem energetickém trhu pro domácnosti. Cenově nejvýhodnější se pořád jeví produkty s fixní cenou na měsíc, kde cenu komodity určují ceny na burze, ceny kontraktů na následující měsíc. S koncem roku a s koncem mimořádných opatření je nutné počít s tím, že tento produkt již dále nebude nabízen a že zákazníci přejdou na spotový trh. Ceny na spotovém trhu jsou proti burze PXE mírně nižší a vzájemně souvisí, mají stejný cenový vývoj jako ceny na burze.

Problémem pro toto doporučení je to, že obchodníci nabízející fixní produkt na měsíc mají jiné příplatky u spotového ceníku, to znamená, že nyní nejvýhodnější nabídky již po Novém roce nemusí být nejvýhodnější. Proto od příštího vydání článku budu zohledňovat i postavení ve srovnání spotových nabídek.

Jinak tabulka je takřka stejná, většina nabídek jsou nabídky s fixní cenou. U plynu je více nabídek bez fixace ceny, a to kvůli mimořádně nízké cenové nabídce od Pražské plynárenské.

Pokud by tyto ceny zájemcům nestačily, pak se musí obrátit na komerční srovnávače, kde se někdy vyskytne ještě výhodnější podpultová nabídka od dodavatele, který zrovna potřebuje obrátit trend ve vývoji počtu zákazníků a dá extra výhodnou nabídku. To se děje nyní a zákazníci toho mohou využít.

Tabulka s oficiálními nabídkami, které jsou pro zákazníky nejvýhodnější
Tabulka s oficiálními nabídkami, které jsou pro zákazníky nejvýhodnější

Doporučené ceny pro sjednání nových dodávek pro domácnosti

Elektřinu sjednejte pod 3 800 Kč/MWh pro svícení a pro topení pod 3 950 Kč/MWh vysoký i nízký tarif, bez DPH.

Plyn by neměl být dražší než 1 600 Kč/MWh bez DPH. Vše při maximální ceně stálého platu 130 Kč/měsíc bez DPH.

Problémy, které mohou nastat při změně dodavatele (z diskuze)

Stává se, že podle našeho doporučení si zákazník vybere a když má začít dodávka, tak jej osloví jeho předcházející dodavatel s nabídkou o něco málo nižší s tím, aby se vrátil. Aby toho nebylo málo, tak se mu na internetu začnou nabízet reklamní spoty na služby komerčních srovnávačů energií. Když tyto služby využije, tak mu možná přijde ještě výhodnější super nabídka a zákazník by si nejradši zvolil tuto nabídku, ale neví, zda může ještě dodavatele změnit.

Zákazníci se ptají, zda nabídka od takových srovnávačů (zprostředkovatelů) není podvod a kdo garantuje dodávku energií a ceny, které si sjedná. Komerční srovnávače smluvně nabízí produkty zákazníkům od dodavatelů, s kterými mají smlouvy a kteří jsou většinou nejsilnějšími na trhu. Někdy se stává, že dodavatel nutně potřebuje získat nové zákazníky a k tomu mu poslouží komerční srovnávače, domluví se spolu a srovnávač pak nabízí ceny komodit ještě nižší, než jsou oficiální ceny na trhu.

Zákazník pak uzavírá smlouvu s dodavatelem, má jeho ceník a obchodní podmínky. Vše ostatní v průběhu dodávek řeší s dodavatelem, zprostředkovatel již nehraje roli. Je ale vysoce pravděpodobné, že ke konci závazku se zprostředkovatel ozve a nabídne klientovi nové výhodné podmínky. Komerční srovnávače nemají nic společného s energošmejdy a lze jim plně důvěřovat.

Podle energetického zákona může zákazník vypovědět smlouvu v případě, že předchozí smlouvu uzavřel distančním způsobem, ne v kanceláři dodavatele nebo v kamenné pobočce, viz energetický zákon:

§ 11b

(1) Spotřebitel je oprávněn bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, kdykoliv do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Doporučuji, aby administrativu za zákazníka, který ještě změní své předcházející rozhodnutí, zařídil dodavatel nebo zprostředkovatel z komerčních srovnávačů.

Ceny na burzách v ČR

Ceny na burzách v ČR se prakticky neměnily, mírně narostly ceny měsíčních kontraktů a rostou i ceny na spotovém trhu operátora trhu již několik týdnů po sobě. Také rozdíly v cenách elektřiny o víkendech nejsou tak výrazné jako před tím. Průměrné spotové ceny za 12 měsíců výrazně klesají a brzy budou patřit k nejlevnějším na trhu.

Nyní je průměrná spotová cena elektřiny pro svícení, domácností bez poplatků dodavatelů a bez DPH za 12 měsíců 3 664 Kč/MWh, za poslední měsíc 2 704 Kč/MWh. U plynu pro topení při spotřebě 20 MWh/rok je roční cena 1 854 Kč/MWh a za poslední měsíc 867 Kč/MWh.

Přehled cen na burzách v ČR
Přehled cen na burzách v ČR
Vývoj cen na spotovém trhu operátora trhu (ceny v EUR/MWh)
Vývoj cen na spotovém trhu operátora trhu (ceny v EUR/MWh)

Od příštího léta musí distributoři začít s instalací chytrých elektroměrů do sítě. EG.D jich má už přes 33 000

Energetický svět se mění. Přibývá obnovitelných zdrojů energie a dochází k čím dál tím větší decentralizaci energetiky. Klíčovou roli do budoucna hraje robustní a moderní distribuční síť a jejím důležitým prvkem jsou chytré elektroměry. Podle zákona musí už od července příštího roku distribuční společnosti začít osazovat všechna odběrná místa se spotřebou nad 6 MWh ročně chytrým měřidlem. Distribuční společnost EG.D, která je součástí skupiny E.ON v České republice, se na tuto situaci připravuje dlouhodobě a do sítě už v rámci pilotních projektů nainstalovala v několika lokalitách zhruba 33 000 chytrých elektroměrů.

V energetice aktuálně vidíme velké změny směrem k její decentralizaci. Tradiční toky energie od konvenčních zdrojů ke spotřebitelům se mění. Lidé už nejsou pouze konzumenti, ale jsou také producenti. Do sítě se zapojuje obrovské množství obnovitelných zdrojů a díky nově schválené legislativě budou lidé moci od příštího roku energii nejen přijímat a vyrábět, ale také sdílet. Základem tohoto nového energetického světa je i nadále distribuční síť a naše poslání je stále ji spolehlivě řídit. Abychom toho byli schopni, potřebujeme detailní a rychlé informace o tom, co se v síti děje a klíčové tak jsou chytré technologie, které už do sítě dlouhodobě instalujeme a každý rok jde na jejich implementaci značná část investičních prostředků,“ vysvětluje David Šafář, člen představenstva společnosti EG.D.

Společnost EG.D začala s implementací chytrých elektroměrů do sítě už na podzim 2020 v několika vybraných lokalitách, kde už nyní funguje přes 33 000 chytrých elektroměrů. Jednou z lokalit, kde už chytré elektroměry jsou ve velkém množství, je třeba Písecko. V jižních Čechách je další podobnou lokalitou Blatensko a třetí významnou oblastí je pak Pacovsko na pomezí Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Ukázkou využití chytrých elektroměrů je pak projekt první chytré vesnice v České republice ve Starovicích na jižní Moravě. I tam EG.D osadila chytré elektroměry do nově budované části, aby je následně rozšířila do celé obce a vybavila jimi 500 odběrných míst.

EG.D osadí chytrými elektroměry přes půl milionu zákazníků

Vyhláška určuje pro distribuční společnosti, aby od 1. července nadcházejícího roku začaly osazovat chytrými elektroměry všechna odběrná místa se spotřebou nad 6 MWh ročně. „My jsme se rozhodli, že půjdeme ještě nad rámec této povinnosti a plánujeme osadit chytrým měřením všechna dvoutarifní odběrná místa, což aktuálně činí vyměnit elektroměr u zhruba 560 000 odběratelů,“ konstatuje Tomáš Samuel, projektový manažer EG.D zodpovědný právě za projekt roll outu chytrého měření. S prvními výměnami by chtěla EG.D začít už během jara příštího roku. Hotovo by mělo být do konce roku 2027. „Na roll out chytrého měření se připravujeme už řadu let a jsme nachystaní tak, abychom ho zvládli,“ dodává Tomáš Samuel.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.