logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Pražská plynárenská s novými cenami plynu mění pořadí nejvýhodnějších nabídek

Foto © by-studio, Fotolia.com

Neobvyklé množství nových ceníků za elektřinu a plyn. Ceny snižovaly Pražská plynárenská, Pražská energetika, Armex Energy, ČEZ Prodej. Pražská energetika měnila také ceny produktů pro stávající zákazníky. Není fix jako fix, čtenář objevil fígl dodavatele, napodoboval Bohemii Energy, ale chtěl se zajistit. Nákup plynu v EU stále klesá a klesat ještě bude, a to i přes vypnutí jaderných elektráren v Německu.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Minulý týden byl o poznání živější než týdny předchozí. Objevilo se mnoho aktualizovaných ceníků u nebývalého počtu obchodníků. Až mi to přišlo, že jsou Vánoce, kdy také obchodníci mění hromadně ceníky. Tento pohyb na trhu není však náhodný, obchodníci očekávají, že se blíží druhé výročí začátku krize, výročí ukončení činnosti Bohemie Energy a v souvislosti s ukončením činnosti tohoto dodavatele množství nových situací vynucených smluv, které právě v následujících týdnech budou končit. Také několik obchodníků nutně potřebuje změnit trend v úbytku zákazníka a chtějí tento trend zvrátit cenami.

Nejvíce zahýbaly trhem nové ceníky plynu od Pražské plynárenské a Pražské energetiky, hodně ceníků aktualizoval Armex, rozpačitě na mne působí zlevnění na poslední chvíli ohlášené společností ČEZ. Nové ceny elektřiny ale neprolomily nejnižší nabídky, naše doporučující tabulka pro elektřinu na svícení a ani pro topení zůstaly nedotčeny. ARMEX ENERGY sice od 1. 9. mírně zlevnil, ale kvůli dřívějšímu razantnějšímu zdražení rozhodně nebude terčem zájmu zákazníků, kteří hledají nejlevnější cenu.

Mezi nejlevnější nabídky na trhu rovněž nebudou patřit nové produkty společnosti ČEZ, který navíc zvýšil cenu stálého platu u nových ceníků ze 117 na 128 Kč/měsíc. Naopak je dobré, že nově má v cenících elektřiny rozdílné ceny mezi vysokým a nízkým tarifem. Od našeho největšího obchodníka nikdo nemůže očekávat, že v době, kdy nepanuje energetická krize, bude tím nejlevnějším dodavatelem na trhu. Kdyby se tak stalo, tak by to alternativní dodavatelé mohli rovnou zabalit.

Naopak u plynu Pražská plynárenská vlétla všemi svými produkty mezi ty nejlevnější na trhu a stane se jistě atraktivní volbou pro mnoho zákazníků s končící fixací. Milým překvapením pro mne jsou dvě nabídky tohoto obchodníka, jedna je s fixací ceny na dva roky, což obchodník oficiálně dlouho nenabízel a druhá nabídka je určena pro zákazníky seniory nebo zdravotně postižené s cenou plynu 1 449 Kč/MWh (bez DPH) a se smlouvou na dobu neurčitou.

Obchodníci ARMEX ENERGY a ČEZ Prodej snížili cenu u svých produktů s postupně klesající cenou a se závazkem na tři roky, ČEZ Prodej má ještě dvouletou variantu. Doporučuji zákazníkům si spočítat průměrnou cenu za tři roky, zda to pro ně je ten nejvýhodnější produkt. Obchodníci totiž mají tendenci zdůrazňovat skvělou cenu poslední rok a mnohem horší ceny pro předchozí období nezmiňují.

Společnost Eneka, která jako první přišla ke konci roku 2022 s produktem, který je po dobu kalendářního měsíce fixní a řídí se podle cen na následující měsíc na burze, má zase novou inovaci. Důvodem nového produktu mohou být obavy zákazníků, že v zimě bude málo plynu a že bude drahý. Dodavatel nově nabízí plyn za fixní cenu pro období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 s tím, že po uplynutí tohoto krátkého zimního závazku, zákazník bude převeden na fixní produkt na měsíc.

V tabulce s novinkami jsou nově jen dva produkty s fixní cenou na měsíc. Nabídek bylo sice víc, ale chtěl jsem čtenáře především seznámit s novými atraktivními cenami klasických produktů. Ceny fixních ceníků na měsíc jsou nově podstatně vyšší, než byly předcházející měsíce. Je to tím, že ceny jsou stanovené pro pět posledních obchodních dní v měsíci, na které zrovna připadlo období vyšších cen na burze. Datum 1. 9. znamenal jejich pokles.

Tab. 1: Přehled vybraných nových ceníků na trhu s elektřinou minulý týden, stav k 1. 9. 2023
Tab. 1: Přehled vybraných nových ceníků na trhu s elektřinou minulý týden, stav k 1. 9. 2023
Tab. 2: Přehled vybraných nových ceníků na trhu s plynem minulý týden, stav k 1. 9. 2023
Tab. 2: Přehled vybraných nových ceníků na trhu s plynem minulý týden, stav k 1. 9. 2023
Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu pro domácnosti, stav k 1. 9. 2023
Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu pro domácnosti, stav k 1. 9. 2023

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu pro domácnosti

Zatímco nové ceníky neudělaly nic s nejvýhodnějšími cenami elektřiny, v případě plynu se mezi nejlepšími objevily atraktivní ceny plynu s různě vysokými cenami komodity.

Doporučení ceny za energie ke sjednání

I přes výrazný zásah do pořadí díky novým ceníkům Pražské plynárenské u plynu jsem doporučené ceny proti minulému týdnu neměnil.

Když je stálý plat stanoven na přibližně 100 Kč/měsíc bez DPH, tak nově uzavřené smlouvy na dodávku elektřiny v jednotarifu by neměly být za výše než 3 800 Kč/MWh bez DPH. U distribučních tarifů pro topení by měly být ceny pod 4 000 Kč/MWh bez DPH.

Ceny plynu by v nových smlouvách měly být za méně než 1 600 Kč/MWh s tím, že stálý plat je nejvýše 130 Kč/měsíc.

Z diskuze o cenách energií:

Diskutující se ptal, zda je možno považovat za fixní cenu u nabídky, která je doplněna obchodními podmínkami, kde je uvedeno:

Obchodník je oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit PSDP a/nebo Ceník a změnit cenu za dodávku Plynu při technických, provozních, obchodních (především při zvýšení velkoobchodních cen, při změně spotových cen, nebo při změně devizového kurzu) nebo organizačních změnách na straně Obchodníka nebo na straně trhu s plynem a dále z důvodu legislativních změn.“

V takovém případě bych ceny v nabídkách nepovažoval za fixní, myslím, že to je ještě horší varianta, než jsou nabídky s flexibilní cenou. Jednání takového dodavatele není fér vůči poctivým konkurentům, protože cena u ceníků dodavatele byla velmi nízká, což by si bez tohoto zajištění jiný obchodník nemohl dovolit. Bohužel jsem v doporučení tuto výjimku opomněl brát v úvahu a obchodník byl uváděn v doporučující tabulce po několik týdnů, za což se omlouvám. Když se na to tak dívám, tak to je vlastně pokus o inovaci postupu Bohemia Energy.

Věřím, že v době klesajících cen plynu dodavatel nepřistoupí ke zdražení.

Evropská unie odebírá stále méně zemního plynu

Podle zprávy Fóra zemí vyvážejících plyn (GECF) se poptávka po plynu v zemích Evropské unie v první polovině letošního roku snížila o 10,6 %. To představuje pokles o 21 mld. m3. Důvody tak radikálního snížení spotřeby jsou jak v průmyslu, tak v domácnostech. Snížení spotřeby pomohla také mírná zima.

Pro rok 2023 předpokládá GECF další pokles poptávky po plynu v průmyslovém sektoru v rozmezí 8 až 10 % ve srovnání s rokem 2022.

Ceny na burze

U cen na následující měsíce došlo ve srovnání s předchozím týdnem k mírnému růstu, naopak u časově vzdálenějších kontraktů jsou zase ceny nižší. Nižší jsou i na spotovém trhu Operátora trhu.

Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR, stav k 1. 9. 2023
Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR, stav k 1. 9. 2023
Tab. 5: Přehled spotových cen na trhu Operátora trhu v jednotlivých měsících za 12 posledních měsíců
Tab. 5: Přehled spotových cen na trhu Operátora trhu v jednotlivých měsících za posledních 12 měsíců
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.