logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

MND v srpnu 2023 zveřejnily velmi atraktivní nabídku elektřiny a plynu

Foto © Aldeca Productions, stock.adobe.com

Atraktivní nabídka Moravských naftových dolů (MND) platí pro nové i pro stávající zákazníky. Fixní cena elektřiny a plynu na září roste. Jak dlouho před vypršením smlouvy je třeba zaslat oznámení dodavateli? Podívejte se na doporučené ceny elektřiny a plynu pro nové smlouvy. Víte, za kolik nakupuje elektřinu státní správa na kladenské burze?

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Moravské naftové doly (MND) zveřejnily opět nové, levnější nabídky pro domácnosti s názvem Ceník Léto 25. Tentokrát se jedná o nabídku fixní ceny elektřiny nebo plynu až do poloviny roku 2025. Proti předcházejícím ceníkům sáhl obchodník ještě k většímu snížení cen, takže nové ceny mohou být pro zákazníky velmi atraktivní. Zvláštností je fixní cena spojená se smlouvou na dobu neurčitou. Pro zákazníky to ale nemá žádný význam, protože i přes tento typ smlouvy, zákazník bez placení sankcí nemůže opustit dodavatele před splněním závazku. Obchodník myslí i na své stávající zákazníky a tak tento produkt je určen i pro ně, pro ty, kterým skončil závazek nebo jsou bez závazku. MND se zaručují, že smlouvu nejsou oprávněni vypovědět, což někteří dodavatelé v době nejvyšší krize dělali u nízkých fixních cen z doby před energetickou krizí.

Obchodník Lama Energy aktualizoval produkt Garant Měsíc na září. Jedná se o fixní nabídku podle měsíčních kontraktů na pražské burze PXE, na následující měsíc. Základem výpočtu u Lamy je cena elektřiny nebo plynu na příští měsíc 20. dne aktuálního měsíce, pokud se jedná o pracovní den. Proti srpnu stojí elektřina a plyn výrazně výš, protože došlo ke zdražení kontraktů na burze v době odečtu ceny.

Tab. 1: Přehled nových ceníků vydaných dodavateli uplynulý týden, stav k 25. 8. 2023
Tab. 1: Přehled nových ceníků vydaných dodavateli uplynulý týden, stav k 25. 8. 2023

Jak dlouho před zahájením dodávky plynu je potřeba podepsat smlouvu s novým dodavatelem?

Jedná se o poměrně častou a aktuální otázku, protože v současné době mnohým zákazníkům končí období fixních smluv s výrazně nízkou cenou elektřiny nebo plynu z období před začátkem energetické krize. Jsou na místě obavy, že když zákazník nebude nic dělat, tak dostane prolongační ceník, který je určen pouze pro stávající zákazníky a na rozdíl od ceníků pro nové zákazníky s mnohem vyššími cenami (i když jsou pod stropem).

Proto bych doporučoval podívat se na poslední vyúčtování a tam na třetí straně si přečíst termín konce závazku, který zavazuje zákazníka odebírat energie za sjednané ceny. Začít starat se o dodávky energií na příští období je potřeba asi tak měsíc a půl před koncem. Důležité je, aby stávající dodavatel obdržel do 20 dní před koncem závazku oznámení, že zákazník s ním nehodlá prodloužit smlouvu.

V případě, že zjistíte, že 20denní lhůta se přiblížila, tak je třeba ihned zaslat oznámení stávajícímu dodavateli, že nehodláte s ním prodloužit stávající smlouvu. Lze tuto povinnost přenechat i novému dodavateli, kterého si vyberete, ale v tom případě musí být čas mezi koncem smlouvy a oslovením nového dodavatele delší, minimálně měsíc a půl. Je to z důvodu, že nový dodavatel nemusí stihnout zaslat oznámení ve stanovené lhůtě.

Po zaslání oznámení již odběratel nemusí čekat na vyjádření stávajícího dodavatele a může se soustředit na výběr nového dodavatele.

Protože náklady na energie jsou pro většinu domácností velkou položkou, tak se vyplatí trochu spekulovat. Asi bych zkusil zaslat oznámení o neprodloužení smlouvy stávajícímu dodavateli dostatečně v předstihu a před volbou nového dodavatele očekávat reakci stávajícího dodavatele. Určitě retenční oddělení vymyslí přijatelnou cenu i pro vás a nebudete muset nic měnit. Možná to půjde i bez oznámení, jen tak že se budete telefonicky nebo písemně informovat o cenách v prodloužení. Jinak nový dodavatel by měl nového zákazníka stihnout zaregistrovat do deseti dní od podpisu smlouvy.

Když zákazník chce změnit dodavatele a dělá to včas (měsíc a půl před koncem), tak stačí podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem. Na tomto místě bych chtěl upozornit na povinnost plnit závazky spojené s uzavřením smlouvy. Velmi by se zákazníkovi prodražilo, kdyby si po podpisu smlouvy rozmyslel změnu dodavatele a chtěl se vrátit k původnímu nebo přejít k ještě jinému dodavateli. Jedná se u většiny dodavatelů o přestupek, který je spojený s tisícovými sankcemi.

Doporučené ceny elektřiny a plynu pro týden od 28. 8. 2023

V následující tabulce jsou doporučené nabídky a jsou srovnány podle nákladů při určité spotřebě. Když je stálý plat stanoven na přibližně 100 Kč/měsíc bez DPH, tak nově uzavřené smlouvy na dodávku elektřiny v jednotarifu by neměly být za výše než 3 800 Kč/MWh bez DPH. U distribučních tarifů pro topení by měly být ceny pod 4 000 Kč/MWh bez DPH.

Ceny plynu by v nových smlouvách měly být za méně než 1 600 Kč/MWh s tím, že stálý plat je nejvýše 130 Kč/měsíc.

Když by se někomu zdálo, že doporučovaní dodavatelé nejsou ti nejsilnější a nejstabilnější, pak je třeba zvolit nabídku z černého trhu. Podpultová nabídka sice Vám nesníží podstatně cenu, ale zákazník může získat pocit, že má energii od silného a poctivého obchodníka.

Tab. 2: Nejlepší nabídky na trhu, stav k 25. 8. 2023
Tab. 2: Nejlepší nabídky na trhu, stav k 25. 8. 2023

Jaké ceny energií vydražily většinou státní organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 33. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 26 tisíc MWh elektrické energie a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 70 milionů korun.

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou v roce 2024 ve vysokém napětí uzavíraly stejně jako v minulém týdnu s kurzem 3 800 CZK/MWh, v nízkém napětí končily obchodování na ceně 3 797 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2024 končily obchodování ve velkoodběru i maloodběru shodně na ceně 1 500 CZK/MWh.

Je tomu přesně rok, kdy byly na spotovém trhu Operátora trhu nejvyšší ceny v historii

Tento týden je tomu přesně rok, kdy na spotovém trhu Operátora trhu byly zobchodovány nejvyšší ceny v historii zdejšího spotového trhu. Ceny uváděné v tabulce setrvaly jen jeden týden a pak výrazně klesly. Ceny těsně přesahující desetitisícové ceny u elektřiny se pak objevily jen v několika málo dnech.

S těmito vysokými cenami počítá Kalkulátor cen energií TZB-info, u položky ze spotového trhu se vždy jedná o vážený průměr cen za posledních 12 měsíců. Přesto se jedná o velmi konkurenceschopnou cenu ve srovnání s klasickými ceníky.

Tab. 3: Historicky nejvyšší ceny na spotovém trhu Operátora trhu v Kč/MWh bez DPH
Tab. 3: Historicky nejvyšší ceny na spotovém trhu Operátora trhu v Kč/MWh bez DPH

Kdo zvýšil počet zákazníků a kdo zákazníky ztrácí, přehled za červenec 2023

Z dodavatelů, kterým v červenci rostl počet odběrných míst elektřiny si zaslouží jmenovat ČEZ Prodej, E.ON Energie, Pražská plynárenská a TEDOM energie a ČEZ ESCO. V případě plynu jsou nejúspěšnější E.ON Energie, TEDOM energie, EP ENERGY TRADING, ČEZ ESCO, Dobrá energie.

V popředí se nachází i LAMA energy, ale ta zvýšila počty přípojek elektřiny a plynu ukončením činnosti své dcery Gas International a převedením zákazníků.

Na druhé straně tabulky jsou buď někteří dominantní dodavatelé, kteří jsou vždy zdrojem zákazníků anebo dodavatelé, kteří nějak v období po vrcholu krize zapomněli pracovat se zákazníky a snížit jim adekvátně cenu.

Je vidět z červencové tabulky, že fixní cena elektřiny a plynu docela přitahuje nové zákazníky, také roste zájem odběratelů o spotový trh v souvislosti s fotovoltaikou. Narůstá síla nových dodavatelů, kteří před několika lety vůbec v pořadí nefigurovali.

V tabulce je pouze dvacet nejlepších a dvacet nejhorších dodavatelů. Na trhu je jich víc, ale mnoho z nich nevykazuje žádné změny.

Tab. 4: Přehled dvaceti nejúspěšnějších a dvaceti nejméně úspěšných obchodníků podle přírůstku odběrných míst v červenci 2023
Tab. 4: Přehled dvaceti nejúspěšnějších a dvaceti nejméně úspěšných obchodníků podle přírůstku odběrných míst v červenci 2023

Situace na burze v ČR

Ceny plynu a s tím i ceny elektřiny přestaly růst a začaly klesat po oznámení, že již nehrozí stávka v Austrálii, která by ovlivnila obchodování s plynem ve světě. Ke konci minulého týdne však začaly ceny obou komodit zase růst.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.