logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak si ověřit velkoobchodní ceny elektřiny a plynu?

Setkali jste se s nabídkou velkoobchodních cen pro domácnosti a řešíte otázky: jít do toho, nebo ne. A když ano, jak si cenu lze ověřit, aby při vyúčtování nedošlo k nemilému překvapení?

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Dodavatelé během současné energetické krize hromadně začali nabízet produkty, u kterých cena komodity závisí na velkoobchodních cenách, jak spotové ceny často nazývají dodavatelé. Rozhodně se nejedná o to, že by dodavatelé nyní chtěli výrazně snížit zákazníkům platby za elektřinu nebo plyn. Kdyby to chtěli udělat, tak s nabídkami přišli více než před rokem, kdy obdobných nabídek na trhu bylo jen několik a nesetkaly se s výrazným zájmem zákazníků. Zájem zákazníků nebyl ani tehdy, když se například spotové ceny plynu dlouhodobě pohybovaly kolem 100 Kč/MWh a u standardních nabídek běžně byly více jak 700 Kč/MWh bez DPH.

Skutečným důvodem zavádění produktů s cenami podle spotu je sladit prodej s nákupem dodavatelů, aby v každém okamžiku měli dodavatelé svojí předem danou marži, bez rizika špatného nákupu a bez nutnosti disponovat velkým objemem finančních prostředků. Příznivý pro dodavatele je také fakt, že při uzavření smlouvy na dobu určitou a v případě, že dodavatel nezvýší platby za zprostředkování prodeje, zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, i když se ceny elektřiny nebo plynu násobně zvýší.

Co to je spotový trh?

Na spotovém trhu obchodníci prodávají a nakupují elektřinu nebo plyn, které se spotřebují téměř ihned v okamžiku prodeje. Spotový trh je vhodným doplňkem v nákupní strategii odpovědných dodavatelů, slouží jim spolu s dlouhodobějšími dodávkami k pokrytí křivky spotřeby energií dodávaných zákazníkům.

Důležité je, že ceny na spotovém trhu velmi dobře reagují na poměr mezi nabídkou a poptávkou. Když převyšuje poptávka, cena stoupá a naopak. Z toho vyplývá, že spekulace na ceny se zde neuplatní, na spotovém trhu nenajdete spekulanta jako na forwardové burze (nákup energií s dodáním v budoucnu).

Pro účely ceníků dodavatelů se využívá u elektřiny denní trh, kde se obchoduje na 24 hodin následujícího dne. Tedy za den je 24 cen a za rok 24*365 cen (8 760). Plyn se obchoduje na následující den a na každý den je pouze jedna cena, za rok je 1*365 cen.

Kde se obchoduje?

Pro účely ceníků pro domácnosti je největší počet nabídek z cen obchodovaných na spotovém trhu pořádaném Operátorem trhu (OTE). U elektřiny všechny nabídky vychází ze spotu na OTE. V případě plynu také většina ceníků je závislá na spotových cenách OTE, jenom několik prodejců využívá burzu Powernext, ceny jsou k dispozici na stránkách Pražské energetické burzy. S těmito cenami počítali obchodníci ze skupiny Bohemia Energy a nyní bezDodavatele nebo E.ON u ceníku dodavatele poslední instance (DPI). Cenový rozdíl mezi oběma burzami v dlouhodobějším průměru je minimální, pouze několik korun.

Jak s cenami pracuje Kalkulátor?

Kalkulátor cen energií TZB – info (Kalkulátor) počítá s dlouhodobými průměrnými cenami komodit. U většiny ceníků jsou ceny zprůměrovány typovým diagramem dodávek, jedná se o vážený průměr cen. Existuje několik málo ceníků, u u kterých se aritmetický průměr počítá z cenových indexů bez zohlednění výše spotřeby.

Spotové ceny jsou v Kalkulátoru cen energií TZB-info již od roku 2015, v době mírných výkyvů cen se pro účely srovnání nabídek používal průměr za posledních 12 měsíců. Nedávno, v období prudkého růstu, jsme byli nuceni zkrátit průměr na tři poslední měsíce, který lépe ukazuje pohyby cen.

Spotové ceny jsou u nás a i u dodavatelů přepočítány podle diagramu spotřeby TDD, takže třeba v létě vysoká cena plynu pro topení nehraje téměř žádnou roli, naopak v zimě je cena zásadní.

Jak a kde si můžeme ceny ověřit?

Způsob výpočtu A:

Elektřina:

Cena: lze ji najít zde:
https://www.ote-cr.cz/pubweb/attachments/62_162/2021/Rocni_zprava_o_trhu_2021_V0.zip

otevřete sešit DT ČR a údaje o cenách naleznete v sloupci J nazvaném Marginální cena ČR.  Cena je stanovena pro každou hodinu každého dne. Cena je v korunách.

Na výše uvedený odkaz se lze dostat ze stránky: https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/vnitrodenni-trh

Přepočítaný typový diagram dodávek (TDD):
https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-elektriny/prepoctene-tdd

z této stránky se dostanete na hodnoty pomocí odkazu:
https://www.ote-cr.cz/pubweb/attachments/29/2021/Prepoctene_TDD_2021_CZ.zip

Významy jednotlivých typových diagramů dodávek:

Pro maloodběretele:

TDD1 – C01d,C02d, C03d, C62d
TDD2 – C25d,C26d, C27d, C35d
TDD3 – C45d,C46d, C55d, C56d

Pro domácnosti:

TDD4 – D01d, D02d
TDD5 – diagram je rozdělen podle oblastí v ČR D25d, D26d, D27d
TDD6 – D35d
TDD7 – D45d,D56d,D57d
TDD8 – D61d

Vlastní výpočet:

Jedná se o sumu součinů (cena * TDD) za zvolený časový úsek dělený sumou TDD za zvolený časový úsek.

K výsledné ceně je nutné připočíst odměnu pro obchodníka za zprostředkování nákupu, která se pohybuje v rozmezí 0 až 400 Kč/MWh. Velkou roli v celkových nákladech hraje i výše stálého platu, někdy se počítá částka na den, jinde na měsíc.

Výpočet ceny plynu:

Cena:

u OTE:
https://www.ote-cr.cz/pubweb/attachments/62_162/2021/Rocni_zprava_o_trhu_2021_V0_plyn.zip

otevřete sešit VDT, sloupec E, Index OTE v EUR/MWh

Výše uvedený odkaz naleznete na stránce:
https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/plyn/vnitrodenni-trh

Cena u Powernext (PXE Spotová referenční cena):
https://www.pxe.cz/Kurzovni-Listek/Spot/
referenční cena.

Kurz:

Kurz koruny vůči EUR naleznete zde:
https://www.ote-cr.cz/pubweb/attachments/01/2021/Kurzovni_listek_CNB_2021.xls,

který je na této stránce: https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh

TDD – typové diagramy dodávek (přepočtené):

https://www.ote-cr.cz/pubweb/attachments/129/2021/Prepoctene_TDD_plyn_2021_CZ.zip

Výše uvedený odkaz naleznete na stránce:
https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-plynu/prepoctene-tdd

Významy jednotlivých typových diagramů dodávek:

Detailní rozpis využití TDD je zde:
https://www.eru.cz/documents/10540/474077/pr_11_10.pdf/00ec37e6-f0d8-48e8-91a9-b71ef6bbada8

TDD zjednodušeně:

TDD1, roční spotřeba plynu do 7,56 MWh
TDD2, roční spotřeba plynu nad 7,56 MWh vše bez vytápění
TDD3, roční spotřeba plynu nad 7,56 MWh vše s vytápěním
TDD4, roční spotřeba plynu nad 7,56 MWh jen topení

Vlastní výpočet:

Jedná se o sumu součinů (Cena * Kurz * TDD) za zvolený časový úsek dělený sumou TDD za zvolený časový úsek. K ceně je potřeba připočíst další poplatky, které si obchodník účtuje, viz: elektřina.

Způsob B

Elektřina:

Zatím čtyři obchodníci počítají cenu z indexů cen elektřiny (Spot Market Index – Base Load),
https://www.ote-cr.cz/pubweb/attachments/62_162/2021/Rocni_zprava_o_trhu_2021_V0.zip

sešit Index DT, sloupec E, SPOT MARKET BASE LOAD INDEX ČR

Cena je rovna aritmetickému průměru součinu SPOT MARKET BASE LOAD INDEX ČR a Kurzu Kč za zvolené období. Výsledná cena se musí ještě přepočítat podle koeficientů jednotlivých distribučních tarifů. Ty jsou uvedeny v ceníku produktu.

U plynu se vychází z roční zprávy:
https://www.ote-cr.cz/pubweb/attachments/62_162/2021/Rocni_zprava_o_trhu_2021_V0_plyn.zip

sešit VDT, sloupec E Index OTE

Kurz:

Kurz koruny vůči EUR naleznete zde:
https://www.ote-cr.cz/pubweb/attachments/01/2021/Kurzovni_listek_CNB_2021.xls

Cena je rovna aritmetickému průměru součinu Index OTE a Kurzu Kč za zvolené období. Výsledná cena se musí ještě přepočítat podle koeficientů jednotlivých oblastí spotřeby. Ty jsou uvedeny v ceníku produktu.

Podle tohoto způsobu počítá ceny Lama, Český energetický dodavatel, AZ Energies a nově Tedom.

Způsob C

Posledním používaným způsobem je výpočet váženého průměru cen v jednotlivých měsících roku a daného podílu z roční spotřeby spotřeby. V cenících je odkaz, kde příslušné ceny zájemce nalezne.

Tento způsob výpočtu používá Rodinná energie a Františkovy energie.

Proč zkrachovali obchodníci, kteří nakupovali elektřinu na spotovém trhu?

Obchodníci byli nuceni ukončit činnost, protože garantovali zákazníkům stálé ceny po určitou dobu a mysleli si, že energie pro fixní ceny výhodně nakoupí na spotu. Ceny na burze však prudce vzrostly a obchodníci již nebyli schopni nakupovat výrazně dražší suroviny a banky jim nechtěly půjčit peníze. Kdyby obchodníci využívali spotových trhů jedině pro zákazníky se spotovými cenami, žádné potíže by neměli.

V současné době se tiše nabídky ze spotových trhu pokládají za signál těžkostí dodavatele, stává se, že někteří dodavatelé se za spotovou nabídku stydí a moc se s ní na veřejnosti nechlubí.

Pro koho jsou určeny spotové ceníky?

Spotový trh je vhodný pro ty zákazníky, kteří věří, že ceny elektřiny nebo plynu kolísají a až se ceny uklidní, pak budou kupovat energie za nižší ceny, než nakupují ostatní. Spotové ceny jsou výhodné i pro ty, kdo chtějí nadbytečnou elektřinu prodávat za velkoobchodní ceny.

Na co si je u spotových nabídek potřeba dát pozor?

Je třeba si vybírat dodavatele, s kterým lze uzavřít smlouvu na dobu neurčitou nebo lze kdykoliv změnit produkt. Nikdy neuzavírejte u spotových nabídek závazek na dobu určitou. Když by ceny na burze opět rostly, zákazníci by si nemohli zafixovat nižší cenu u jiného dodavatele. Za předčasné ukončení smlouvy jsou sankce.

Nabídky ze spotového trhu sice jsou transparentní, ale největší problém je v propagaci nabídky. Často jsou spotové ceny z období, kdy byly nízké. Spotové ceníky si nejlépe porovnáte v Kalkulátoru.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.