logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Jak přežít Vánoce

Opět po roce se přiblížila doba vánočních svátků a Silvestra. Většina z nás si užívá volných dnů v kruhu své rodiny, rozzářených očí dětí z nadílky dárků od Ježíška. Nad riziky s vánočními svátky spojenými nechceme příliš přemýšlet.

Reklama

Právě v těchto dnech nabývají na významu některá rizika, která během zbytku roku prakticky neznáme. Berte prosím následující řádky jako návod jak úspěšně „přežít“ ty letošní Vánoce…

Zábavní pyrotechnika

Od 4.9. 2015 upravuje oblast pyrotechnických výrobků nově zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Pyrotechnické výrobky se zařazují do kategorií:

 1. F1, kdy tyto představují velmi malé nebezpečí a mají zanedbatelnou úroveň hluku, a které jsou určeny pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov. Věková hranice pro možnost jejího nákupu je 15 let;
 2. F2, zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku, určená pro venkovní použití na omezených plochách, s přístupností od 18 let;
 3. F3 je označena zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví. K nákupu je oprávněna osoba starší 21 let;
 4. kategorie F4 je určena pro použití pouze profesionály, kteří vlastní příslušný průkaz odpalovače ohňostrojů, neboť představuje velké nebezpečí, avšak ani u jejího použití by úroveň hluku neměla poškodit lidské zdraví.

Zábavní pyrotechnika by se vyjma kategorie F1 neměla prodávat ve stáncích a rozhodně by měla být označena písmeny „CE“, kterým výrobce deklaruje, že pyrotechnický výrobek je ve shodě s požadavky stanovenými příslušným právním předpisem, které označování výrobků značkou CE upravuje.

Kromě výrobků kategorie F1 (např. fontány do dortů…) se výrobky vyšších kategorií a výrobky k tomu neurčené neměly zásadně používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.). K odpalování by také nemělo docházet v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních soutěžích. Řada měst a obcí přijala místní vyhlášky upravující používání zábavní pyrotechniky.

Hlavní zásady pro bezpečné používání zábavní pyrotechniky:
 1. výrobky zábavní pyrotechniky nakupujte pouze u prodejců s příslušnou koncesní listinou, opatřené českým návodem s platnou dobou použitelnosti;
 2. u odpalování různých druhů výrobků by měla být přítomna vždy alespoň jedna osoba starší 18 let, která bude dbát na dodržování pravidel bezpečnosti. Nenechávejte děti samostatně odpalovat zábavní pyrotechniku, byť by se jednalo o výrobky, dle vašeho názoru, zcela bezpečné, kdy se „nemůže nic stát“. Dodržujte návod k obsluze;
 3. skladujte zábavní pyrotechniku v suchu a rozhodně ji nenechte navlhnout;
 4. po zapálení stopiny odstupte do vzdálenosti dle návodu k obsluze. Zpravidla je to více než 10 m. Výrobky F2 a F3 neodpalujte nikdy z ruky (např. římské svíce).
 5. při „selhači“, tj. kdy pyrotechnický výrobek nebyl zažehnut (např. kompakt s kulovými pumami) vyčkejte alespoň 10 minut, protože může dojít ke zpožděnému odpálení. Pokud ani do této doby nebude inicializována, tuto neopravujte a rozmočte celý výrobek ve vodě.

Kost v krku

Kosti ze štědrovečerního kapra často skončí uvízlé v ústech nebo na okraji krční dutiny. Podle zkušeností lékařů se rybí kost, až na výjimky, zapíchne v krku. Hlavní zásady:
 • základním pravidlem pro konzumaci ryb je jíst rybu odděleně od přílohy;
 • pokusit se kost odstranit, je-li v ústech vidět;
 • vzít si kousek chleba a pokusit se tak kost dostat do žaludku, kde se rozloží;
 • vykrojit z citronu dužinu a sníst ji. Kyselá dužina kost změkčí;
 • nepanikařit a navštívit lékařskou pohotovost;
 • nevolat linku 155, 112, protože se nejedná o život ohrožující stav.

Požár vánočního stromku a adventních věnců

Z dlouhodobých statistik Hasičského záchranného sboru ČR vyplývá, že v průměru shoří na Štědrý den v celé České republice pouze jediný vánoční stromeček. Statistika samozřejmě nezohledňuje ty případy, kde dojde pouze k zahoření, které rodina zvládne a kdy k takové události HZS nevyjíždí. Nicméně díky používání elektrických svíček, které prakticky vytlačily svíčky klasické, jsou tyto požáry spíše výjimečné.

Podstatně rizikovější se tak stávají adventní věnce, kdy tyto nechybí téměř na žádném stole. Jde totiž o otevřený oheň, kdy teplota plamene má 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastu i textilu. Věnec nebo samostatnou svíčku je nutné umístit na nehořlavou podložku a rozhodně ji nenechávat bez dozoru. Dávejte pozor na děti a určitě svíčku uhaste dříve, než jdete spát. V posledních letech vykazují statistiky cca 10 případů, kdy k požáru způsobeného adventním věncem byl nutný výjezd zásahové jednotky HZS.

Alkoholové opojení

K vánočním svátkům neodmyslitelně patří punč, svařák, vaječný koňak a další typické alkoholové nápoje. Zatímco na Štědrý den se upraví do podoby carského důstojníka jen málokdo, o silvestrovské noci je toto procento podstatně vyšší. Sekt teče v hostinských zařízeních proudem, občas prokládaný něčím tvrdším a u ortodoxních pivařů se i pivo stává nápojem dne. Dětem, téměř bez rozdílu věku se pak dovoluje „cucnout“ nebo alespoň „oblíznout“ špunt. Prostě do Nového roku nechce většina z nás rozhodně vstoupit ve střízlivém stavu.

Je však nutné pít jak se říká „s mírou“, protože v opačném případě si můžeme způsobit vážné zdravotní problémy.

Stádia opilosti dle promilí v krvi:
 • 1-1,5 ‰ – spokojený, sdílný, veselý výraz, živá mimika, výřečnost, smích, rozpustilost, přátelskost, pocit sebejistoty – cítí se lépe, jeho starosti jsou „lehčí“;
 • 1,5-3 ‰ – nekritický, netaktní, křičí, zpívá, nedbá okolí, impulsivní, nenaslouchá ostatním, zčervenání, stoupá tep, pohyby neuspořádané, poráží sklenice, vrávorá, rozdvojené vidění;
 • 3 ‰ a více – únava, ospalost, zvracení, obličej bledne. Opilý může zemřít při zcela banálních situacích, které by za střízliva hravě zvládl (např. může se utopit v kaluži vody…). V nejhorším případě zástava dechu.

Stupně opilosti
 • do 0,5 ‰ – podnapilost
 • 0,5 – 1,0 ‰ – lehký stupeň opilosti
 • 1,0 – 1,5 ‰ – střední stupeň opilosti
 • 1,5 – 2,5 ‰ – těžký stupeň opilosti
 • 2,5 – 3,5 ‰ – otrava až bezvědomí
 • 3,5 – 4,4 ‰ – bezvědomí až smrt
 • >4,5 ‰ – smrtelná otrava

S využitím alkoholické kalkulačky jsme se pokusili pro naše čtenáře sestavit tabulku pro konzumaci 12° piva a srovnat tak stupeň opilosti osmdesátikilogramového muže a šedesátikilogramové ženy. První sloupec tabulky ukazuje počet zkonzumovaných piv. Druhý sloupec ukazuje stupeň opilosti v promile a třetí sloupec pak počet hodin, kdy hladina alkoholu dosáhne úrovně, abychom mohli usednout za volant automobilu, tedy nulovou hodnotu v promile.

Doporučujeme zaměřit se místo kvantity spotřebovaného alkoholu na jeho kvalitu. K štědrovečerní tabuli tak můžete vyzkoušet nepříliš mladá vína odrůd Veltlínské zelené, Rulandské šedé, Chardonnay, pro kořenitější úpravy také třeba Neuburské nebo Ryzlink rýnský. Exotické úpravy dovolí použít také Tramín (popř. plná muškátová vína), kapra na modro doprovodí skvěle i lehké červené víno odrůdy Frankovka nebo Pinot Noir.

Pro kvalitní zážitek z vína je nutné mít toto správně vychlazené. Doporučené teploty pro podávání vína jsou následující:
 • +4 °C vodka
 • +5 °C až +8 °C sekt (šampaňské)
 • +7 °C pivo
 • +10 °C až +12 °C suché víno
 • +10 °C až +14 °C růžové víno
 • +12 °C až +18 °C sladší víno
 • +12 °C až +20 °C červené víno

A co si na závěr roku přát? Ať o případných tragédiích pouze čtete v tisku anebo tyto sledujete v televizi bez toho, že byste vy nebo vaši blízcí hráli v takových pořadech hlavní roli.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.