logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Seminář – Prefabrikované vodohospodářské stavby a jejich technologické vystrojení

Použití prefabrikovaného stavebnicového systému z vodostavebního betonu C35/40 ve vodním hospodářství.

Praktické příklady využití tohoto vodotěsného systému z výstavby vodojemů, vodoměrných šachet, čistíren odpadních vod do velikosti 2000 EO, retenčních nádrží dešťových vod, armaturních šachet a provozních objektů VH infrastruktury (provozní domky, rozvodny nn, trafostanice). Výhody bezesparých litých konstrukcí oproti standardním monolitickým konstrukcím. Omezující podmínky pro jejich využití při návrhu a realizaci ve vodním hospodářství. Návrh a realizace strojně technologického zařízení vodohospodářských staveb, zejména vodojemů a úpraven vody.

 • Termín: úterý 4. 10. 2022 od 9:00–13:30 hod
 • Místo konání: Konferenční centrum GreenPoint, s.r.o., Dvouletky 529/42, Praha 10
 • Vstup je zdarma
 • Seminář je akreditován u ČKAIT a ohodnocen 1 bodem.

Přednášející

 • Ing. Martin Valečka, MV projekt spol. s r.o.
 • Stanislav Vařil a Roman Pos, BETONBAU, s.r.o.
 • Ing. Jiří Matoušek, VODASERVIS s.r.o.
Ing. Martin Valečka, MV projekt spol. s r.o.
Ing. Martin Valečka, MV projekt spol. s r.o.
Ing. Jiří Matoušek, VODASERVIS s.r.o.
Ing. Jiří Matoušek, VODASERVIS s.r.o.
Stanislav Vařil, BETONBAU, s.r.o.
Stanislav Vařil, BETONBAU, s.r.o.

Program

 • 8:30 Prezence
 • 9:00–10:00 Ing. Martin Valečka, MV projekt spol. s r.o.
  Využití prefabrikátů z bezesparého lití ve vodním hospodářství
 • 10:00–11:00 Stanislav Vařil a Roman Pos, BETONBAU, s.r.o.
  Návrh a realizace prefabrikovaných vodojemů, retenčních nádrží, armaturních šachet a ČOV
 • 11:00–11:30 Přestávka
 • 11:30–12:30 Ing. Jiří Matoušek, VODASERVIS s.r.o.
  Strojně-technologické celky úpraven pitných vod pro obce, firmy a domácností
 • 12:30–13:30 Dobrovolná exkurze ve výrobním závodě BETONBAU
  počet míst omezen, nutná rezervace předem
 • 13:30 Oběd
Přihlášky zasílejte na email roman.pos@betonbau.com, Roman Pos, tel. 602 340 267.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.