logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Prefabrikované vodojemy z vodostavebního betonu

Společnost BETONBAU vyrábí a dodává vodojemy z prefabrikovaného vodostavebního betonu. Doba realizace hrubé stavby je tak zkrácena na minimum, životnost betonové konstrukce bez dodatečných hydroizolací naopak prodloužena na maximum.

Vodojemy a vodoměrné šachty BETONBAU jsou ručeny zejména pro obce, výrobní areály, rekreační a ubytovací zařízení. V obci mohou sloužit i jako požární vodojemy. Kapacita se pohybuje u běžných projektů od 15 do 360 m3.

Bezesparé železobetonové nádrže vyrábí firmy BETONBAU technologií zvonového lití. Dno a všechny 4 stěny se odlévají najednou. Hutnění betonu se provádí pomocí vibrací celé formy. Vznikají tak prostorové prefabrikáty ve tvaru vany, které jsou dokonale vodotěsné a nevyžadují dodatečnou hydroizolaci. Výše uvedené výhody jsou běžnou betonáží na stavbě nedosažitelné. Životnost vodojemu odpovídá špičkové kvalitě betonové konstrukce bez dodatečných hydroizolací.


Základní typovou řadu tvoří jedno-, dvou-, čtyř- až šestikomorové systémy s horním technologickým domkem.

Díky prefabrikaci je také možné snížit konstrukční tloušťku stěn na 14 cm a dna na 20 cm. V porovnání s monolitickými konstrukcemi lze tedy dosáhnout značné úspory materiálu.

Betonové konstrukce mají certifikát zdravotní nezávadnosti a jsou vhodné pro styk s pitnou vodou.

Realizace může není omezena teplotami, tak jako u monolitických konstrukcí prováděných přímo na stavbě. Pouze přístupová cesta vyžaduje dostatečné zhutnění a přístup pro mobilní jeřáb a vozidlo s nadrozměrným nákladem. Hrubou stavbu lze pak dokončit během jediného dne.

Při montáži není potřeba žádné zvláštní zařízení staveniště. Při realizaci nevzniká téměř žádný odpad. Proto lze doporučit tento postup i pro chráněné krajinné parky.

Společnost BETONBAU nabízí mnoho technologií pro povrchovou úpravu horní stavby. Stavba pak dobře zapadá do svého okolí.

BETONBAU nabízí kromě výroby, dopravy a montáže i poradenství, podklady pro projektovou dokumentaci, údržbu, revize a pozáruční servis. Projekty lze realizovat i „na klíč“ včetně technologické části.

Více informací naleznete na www.betonbau.cz.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.