logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Inovativní způsob přípravy suché betonové směsi

Dosud se vyzdvihovaly vlastnosti suchých betonových směsí z pohledu využití tohoto materiálu. Baumit nyní přidává výhody v oblasti ekologie, efektivity a také zdraví. O tom všem je totiž suchá betonová směs Baumit ALL IN Beton B 20, novinka roku 2022.

Suché betonové směsi dnes patří k základním kamenům převážné většiny stavebních realizací. Nabídka suchých betonových směsí Baumit je z pohledu jejich využití a zaměření na současném stavebním trhu velmi široká. Je to dáno celkovou filozofií tohoto renomovaného výrobce stavebních materiálů nabídnout v každé situaci to nejlepší řešení s nejvyšší kvalitou.

Uvedeme-li příklady, Baumit dokáže spolehlivě řešit použití svých betonových směsí v případě vodopropustných systémů či naopak u vodohospodářských staveb s požadavkem odolnosti proti průniku vlhkosti. Speciální suchou betonovou směs naleznete v nabídce Baumit také v případě, kdy je cílem zalití železobetonových konstrukcí, injektáž dutin nebo zmonolitnění velkorozměrových skeletů, tedy všude tam, kde je potřeba zvětšovat objem betonové směsi v místě aplikace.

Vhodné řešení v sortimentu suchých betonových směsí má Baumit také v případě specifických rekonstrukcí staveb, např. u podlahových betonových potěrů s požadavkem zajistit předepsané tepelněizolační vlastnosti a také předepsaný stupeň požární ochrany. Svět betonových směsí se však neomezuje jen na rozsáhlé stavební celky, často s použitím velkých mobilních sil při jednotlivých realizacích. Suché betonové směsi Baumit jsou také doménou šikovných stavařů, domácích kutilů nebo zahrádkářů. Právě v nabídce základních suchých betonových směsí přichází nyní čas na zajímavou novinku.

Baumit All IN Beton B 20 je vhodný např. pro základy i opěrné zdi
Baumit All IN Beton B 20 je vhodný např. pro základy i opěrné zdi

Baumit All IN Beton B 20 je vhodný např. pro základy i opěrné zdi

Inovace v obalovém materiálu

Mluvíme-li o základní produktové řadě suchých betonových směsí, máme na mysli především výrobek Baumit B 20 (nebo verzi B 30) pro malé i větší stavební celky. Příkladem jejich použití jsou především betonáže schodů, překladů či podkladů pod dlažbu. A právě u tohoto základního betonu nabízí výrobce novou alternativu s označením Baumit ALL IN Beton B 20, která poskytuje v nezměněné podobě všechny deklarované vlastnosti již zmíněného sesterského produktu Baumit B 20. Ba co více, nabízí dokonce několik dalších užitečných benefitů. Jedná se opět o beton třídy C 16/20, avšak jeho hlavní inovace, kterou jako první představuje na trhu právě Baumit, spočívá v použití nového samorozpustitelného obalu. Ten umožňuje bez nutnosti jeho otevírání následné ruční či strojní zpracování a přípravu betonové směsi. Pytel z tohoto inovativního přírodního materiálu, kterým je celulóza, se tak rovnou vkládá do stavebního vědra či míchačky. Dodáním potřebného množství čisté vody (cca 3–4 litry/balení) s důsledným promícháváním směsi po dobu 4 minut dostáváme finální podobu betonu pro jeho následnou aplikaci. Rozměry 30 kg balení této novinky umožňuje použití současně až třech těchto pytlů do velikostně odpovídající stavební míchačky. A jaké další benefity nabízí suchá betonová směs Baumit ALL IN Beton B 20?

Zpracování Baumit ALL IN Betonu B 20
Zpracování Baumit ALL IN Betonu B 20
Zpracování Baumit ALL IN Betonu B 20

Zpracování Baumit ALL IN Betonu B 20

Bez prachu a odpadu

Velmi jednoduchým zpracováním celého obsahu pytle včetně jeho samorozpustitelného obalu dochází k obohacení betonové směsi o přírodní celulózová vlákna, která následně slouží k jejímu vyztužení. Realizační firmě, ale i domácímu kutilovi, tím také odpadají problémy spojené s likvidací vyprázdněných pytlů a jejich doprava do tomu určených sběrných míst. Přirozenou výhodu časově rychlejšího a snadnějšího zpracování této nové suché betonové směsi doplňuje také významný ekologický faktor. Při ručním i strojním zpracování totiž dochází ke 40% snížení prašnosti, což je z pohledu ochrany a bezpečnosti zdraví přímého zpracovatele betonu na stavbě velmi důležitý údaj.

Příslib do budoucnosti

Zcela prokazatelné přednosti celkového zpracování nové suché betonové směsi Baumit ALL IN Beton B 20 dávají předpoklad k dalšímu rozsáhlejšímu využití premiérově použitého inovativního obalového materiálu. „Jsme samozřejmě nesmírně rádi, že představení této nové suché betonové směsi pro jednoduché i složitější aplikace přináší uživatelům tolik výhod. Z našeho pohledu bylo přirozené, podívat se na problematiku betonování i z trochu jiného úhlu a nabídkou takové inovace přispět nejen k časovým a finančním úsporám na stavbách, ale pomoci výrazně redukovat i zatížení zdraví všech, kdo betonovou směs přímo zpracovává. Pilotním projektem pro nasazení této novinky v praxi bylo Německo a my už dnes dostáváme odtud velmi pozitivní ohlasy. Potvrzuje to správný směr v našem vývoji, a proto lze do budoucna očekávat rozšíření nového samorozpustitelného obalu i pro jiné produktové řady výrobků,“ připomněl vývojovou fázi a výhled do blízké budoucnosti v nasazení těchto typů obalových materiálů Ing. Martin Herclík, produktový manažer společnosti Baumit. Betonování tak nebylo nikdy v minulosti snazší.Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.

Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.