logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Betony pro nejdelší dálniční tunel na Slovensku Višňové

Na nejsledovanější stavbu Slovenska dodal ZAPA beton jako výhradní dodavatel betonu k dnešnímu dni téměř 500.000 m3 betonu. Jednalo se především o stříkaný beton pro primární ostění, beton pro sekundární ostění a výplňovou maltu ZAPA MILKMALT. V případě stříkaného betonu s rozptýlenou výztuží se jednalo o vůbec první použití této technologie v tunelu na Slovensku.

Pro zajištění betonáže postavil ZAPA beton dvě betonárny: první u západního portálu Višňové a druhou u východního portálu Dubná Skala. Hlavním produktem je základní směs pro stříkaný beton s použitím rozptýlené výztuže nebo bez ní v závislosti na konstrukční funkci betonu. Po přidání urychlovače tuhnutí se základní směs stává stříkaným betonem, pro který platí ustanovení EN 14487-1 a TKP 26 – tunely.

Betonová směs je speciálně navržena pro každou jednotlivou technologii s ohledem na potřebné pevnostní parametry i aplikační stroj. Receptura je vyvážená díky přesnému poměru cementu, písku a kameniva do maximální frakce 8 mm. To zajišťuje betonové směsi dobrou stříkatelnost, vysokou lepivost k podkladu a minimální spad.

Beton pro primární ostění je specifikován jako C 30/37 - XC4,XD2 (SK) - Cl 0,2 - Dmax8 - F5, tzn.:

 • pevnostní třída C 30/37,
 • stupeň vlivu prostředí:
  • koroze vlivem karbonatace XC4,
  • koroze vlivem chloridů XD2,
  • obsah chloridů Cl 0,2,
 • maximální velikost zrna kameniva Dmax 8 mm,
 • konzistence F5.

Lepená ocelová vlákna se dávkují v množství 25 kg/m3.

Stříkaný beton byl použit i mimo tunel na zpevnění svahů dálnice D1 v úseku Lietavská Lúčka - Višňové – Dubná Skala.

Primární ostění a aplikace stříkaného betonu na zajištění čelby
Primární ostění a aplikace stříkaného betonu na zajištění čelby
Sekundární ostění
Sekundární ostění

Pro sekundární ostění se vyrábí beton specifikace C 30/37 – XC4, XD2, XF4 (příp. XF2) (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S5.

Vstupní suroviny tvoří:

 • cement Hranice CEM II/A-LL 42,5R a a CEM III/A 42,5N,
 • těžené říční kamenivo
 • podzemní voda,
 • přísady.

Pro výplně dutin se používá vysoce provzdušněná cementová malta ZAPA MILKMALT s objemovou hmotností 1700 – 2000 kg/m3 a pevností v tlaku 1,0 – 7,0 MPa. Tato speciální malta se ukládá v závislosti na úpravě receptury buď čerpáním nebo litím přímo z autodomíchávače.

Posuvné bednění pro sekundární ostění
Posuvné bednění pro sekundární ostění
Ukládka vysoce tekuté výplňové malty ZAPA MILKMALT
Ukládka vysoce tekuté výplňové malty ZAPA MILKMALT

Po 1250 dnech intenzivní a náročné práce byly v září 2018 proraženy oba tubusy v délce cca 7,52 km.

Průměrná rychlost ražení byla v úrovni 12,75 m denně. Vytěženo bylo celkově 1,6 miliónu m3 horniny. Část vytěženého materiálu se používá na jiné stavby v daném úseku.

Geologické a hydrogeologické podmínky zahrnují celé spektrum hornin od usazených jílovců a pískovců až po vyvřelé horniny tvořené granitoidy. Četné střižné zóny horninového masivu protínají tunelové roury v relativně krátkých intervalech 10 až 100 m. Přítok vody je v úrovni 150 až 220 l/s.

Tunel je technicky řešen profilem s mezistropem v jednom větracím úseku u východního portálu. Větrání probíhá podélně s bodovým odsáváním dýmu ve vzájemných vzdálenostech max. 3000 metrů. Počet nouzových zálivů je 10, počet příčných propojení 29.

Výstavba probíhá především pomocí tunelovací metody ADECO – RS (Analysis of COnrolled DEformation in Rock and Soil), při které se zvyšuje tuhosti jádra ještě před samotnou ražbou, používá se tuhého primární ostění a tunel se razí na plný profil. Betonáž tuhého definitivního ostění pak probíhá v technologicky minimálním odstupu od čelby s rychlým uzavíráním spodní klenby.

Ražení probíhalo na čtyřech čelbách současně. Na prvních cca 100 metrů byla použita metodou ražení NRMT (Nová rakouská tunelovací metoda). Na odstřely bylo použito cca 1037 tun trhavin.

Tunel Višňové je stavba vysokého dopravního významu a má za cíl snížit nehodovost v daném úseku o 80%. Předpokládaná úspora času pro osobní vozidla bude 15 minut, pro nákladní 18 minut. Řidiči také zkrátí ujetou vzdálenost o 9 km.

Tunel šířkové kategorie 2T 7,5/100 podle STN 737507 má délku jižní tunelové roury 7537,1 m, severní tunelová roura má 7503,1 m. Návrhová rychlost aut je plánována na 100 km/h. Výška průjezdného průřez bude 4,8 metru.

Zhotovitelem je sdružení společností Salini Impregilo a Dúha. Celková cena tunelu bude 409,8 milionu eur.


ZAPA beton a.s.
logo ZAPA beton a.s.

Výroba, doprava a ukládání betonových směsí. Výroba u ZAPA beton a.s. probíhá na úrovni jednotlivých středisek (betonáren či výroben kameniva), v základním členění na regiony Čechy a Morava. Stejné oblastní rozdělení platí (u transportbetonu) i pro ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.