logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.


31.12.2019
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

Objem spalovacího vzduchu určuje požadavky na jeho přívod. Objem spalin je základem pro přesný výpočet spalinové cesty, komínu.

14.9.2010
Jiří Hemerka, dipl. tech.

Na první pohled nepodstatné pochybení ve zpracování revizní zprávy může mít nepříjemné následky při soudním řešení mimořádné události, která s revidovaným elektrickým zařízením souvisí. To byl také jeden z důvodů pro zpracování tohoto příspěvku.

17.8.2009
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.

Dle současné mezinárodní normalizace v Evropě a ČSN se vzduchové filtry dělí na filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic u běžného větrání, které se zkouší a třídí dle převzaté evropské normy ČSN EN 779 a na filtry s vysokou účinností (vysoce účinné filtry), které se zkouší a třídí dle převzaté normy ČSN EN 1822.

3.8.2009
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.

Ochrana a tvorba vnitřního (pracovního a obytného) prostředí patří mezi hlavní oblasti ochrany životního prostředí, neboť ve vnitřním prostředí tráví člověk převážnou část svého života. K vytvoření tepelné pohody a zdravotní nezávadnosti prostředí je zde zapotřebí splnit celou řadu podmínek - činitelů pohody prostředí, mezi které patří čistota vzduchu ve vnitřním prostředí.

14.4.2005
Jiří Hemerka, dipl. tech.

Pokračování vysoce užitečného přehledu, kde ovšem autor již v úvodu prvního dílu předeslal, že se jedná o téma velice ožehavé, při jehož výkladu se názory uznávaných odborníků často liší.

7.4.2005
Jiří Hemerka, dipl. tech.

Důvodem k napsání článku je poměrně obtížné zjištění požadavků dříve platných norem, jejichž obsah je nutno znát pro vyhodnocení elektroinstalace v době jejího vzniku.

3.1.2005
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Znečišťující látky ve spalinách z různých paliv, porovnání s emisními limity a příklady výpočtu předpokládané koncentrace.

27.12.2004
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Příspěvek podává obsáhlou, komplexní informaci o současné legislativě v ochraně ovzduší ve vztahu k stacionárním zdrojům znečišťování. Popisy mechanizmu vzniku hlavních znečišťujících látek a jejich působení na ovzduší a zdraví člověka. Přímé praktické využití zde naleznou projektanti a provozovatelé kotlů. Druhá část příspěvku upozorňuje na novou legislativu se zaměřením na spalovací zdroje, v přehledných tabulách jsou uvedeny sazby pro zpoplatněné látky a emisní limity podle druhu paliva.

20.12.2004
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Příspěvek podává obsáhlou, komplexní informaci o současné legislativě v ochraně ovzduší ve vztahu k stacionárním zdrojům znečišťování. Popisy mechanizmu vzniku hlavních znečišťujících látek a jejich působení na ovzduší a zdraví člověka. Přímé praktické využití zde naleznou projektanti a provozovatelé kotlů. Příspěvek je rozdělen na tři články, první část je zaměřena na popis hlavních znečisťujících látek vznikajících při spalování, vysvětlení pojmů a mechanizmu vzniku emisí, působení imisí a obsahuje i souhrnnou přehlednou informaci o nové legislativě v ochraně ovzduší se zaměřením na malé zdroje. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.