logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Silniční svodidla tvoří nevšední část fasády dvoupatrové železobetonové stavby

Parkovací dům v Dolních Břežanech od studia Fránek Architects

Parkovací dům v Dolních Břežanech s parkovacími plochami, rampou a dvěma komunikačními jádry jako dvoupatrová kompletně železobetonová stavba s pojezdnou střechou pro parkování až 200 aut. Severní fasáda je tvořena silničními svodidly, která opisují poloměr fasády jako analogie zatáčky.

Reklama

Gabriel Laub: „V západních zemích je revoluce nemožná. Kdyby svolali všechny revolucionáře, nenajdou místa na parkování.“

Pohled na oblou část fasády ze svodidel (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Pohled na oblou část fasády ze svodidel
Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com

Svodidla jako synonymum bezpečnosti, ale i součást estetiky

Chcete parkovat bezpečně v Dolních Břežanech? Pak využijte dům, který je synonymem silniční bezpečnosti. Dal by se nazvat parking za svodidly. Ano, opravdu hovoříme o jednom z bezpečnostních prvků silnic a hlavně dálnic. Ocelový sloupek s pásnicí ze silnostěnného profilovaného plechu s vloženým distančním dílem. Přesně ta svodidla, která nás udržují na silnici a každý z nás jich viděl tisíce kilometrů.

Pohled shora (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Pohled shora
Perforované železobetonové fasády (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Perforované železobetonové fasády
Perspektiva (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Perspektiva

Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com

Potkali jsme se zde s fasádami z prvků k tomu určených i těmi, kdy architekt vtipně využil materiálu, jež se ideově nabízel, popřípadě charakterizoval danou stavbu a to, co se uvnitř odehrává. Viděli jsme zde kupříkladu fasádu z plastových židlí nebo z nestejnoměrně perforovaného plechu. Fasáda od pana architekta Fránka patří k těm druhým. Železobetonová dvoupatrová budova je zcela prosté a pragmatické parkování na třech úrovních pro 200 automobilů. Na pozemku, který je lichoběžníkového tvaru omezeného zatáčkou lemující silnice se nabízelo tuto kubaturu stavby odlehčit a zjemnit částí oblé fasády. Svodidla se svými profilovanými pásnicemi fasádu horizontálně „nadrobila“ a ze strany silnice stavbu esteticky dotvořila.

Pohled ze silnice (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Pohled ze silnice
Perforovaný průzor (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Perforovaný průzor
Přisvětlení interiéru (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Přisvětlení interiéru

Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com

Studio Fránek Architects se v našem povídání objevilo vícekrát a vždy to bylo se skvělým nápadem, který dělá architekturu tou, co zaujme, je osobitá, ale zároveň funkční. Pan architekt je zkušený „bard“ oboru, tudíž ani v Dolních Břežanech tomu není jinak. Prohlédnout si tuto realizaci můžete s pocitem, že něco ryze funkčního může dobře vypadat za pomoci jednoduchých prvků k vyjádření té části estetické. Vše dotvořeno pocitem bezpečí. Přece parkujete bezpečně za svodidly. Tak to přece má být. To je stále o tom nápadu, který se počítá. Pro ucelenost celého konceptu je objekt přisvětlen perforovanými stěnami, které sem pouští tlumené denní světlo a jsou hravé a zajímavé. Při zevrubném pohledu pochopíte, že otvory jsou tvořeny dvěma profily svodidel, složenými do takové „kuželky“, která tvoří nevšední tvar průzorů. Otvory vytváří na podlaze, s měnící se denní dobou, efektní hru světel. Jednoduché, prosté a opět nápadité. Takže zde máme další zajímavý kousek zdařilé architektury a je, na co se koukat, i když je to zdánlivě „jenom parkovací dům“.

Situace – širší souvislosti (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Situace – širší souvislosti
Půdorys 1. NP (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Půdorys 1. NP
Večerní nasvětlení (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Večerní nasvětlení
Perforace fasády (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Perforace fasády

Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com

Parkovací dům v Dolních Břežanech

Základní popis

Dvoupatrová kompletně železobetonová stavba s pojezdnou střechou umožní parkování až 200 aut ve třech úrovních.

Studio Fránek Architects
Autor Zdeněk Fránek
Kontaktní e-mail info@franekarchitects.cz
Web www.franekarchitects.cz
Sociální média www.instagram.com/franekarchitects
Adresa studia Kamenná 13, 639 00 Brno, Česká republika
Projekční tým Jiří Železný, Jiří Vítek, Martina Hamrová, Libor Šenekel, Tamas Tarics
Umístění projektu Dolní Břežany 232/5
Země projektu Česká republika
Skica řešení (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Skica řešení
Řez objektem (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Řez objektem
Pohled na fasádu ze svodidel (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Pohled na fasádu ze svodidel

Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com
Rok projektu 2017–2018
Rok dokončení 2021
Zastavěná plocha 2 769 m2
Hrubá podlahová plocha 8 132 m2
Užitná plocha 7 956 m2
Plocha pozemku 4 431 m2
Rozměry 81,3 m/45,5 m/9,3 m
Náklady 73 000 000 Kč
Detail perforace (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Detail perforace
Večerní osvětlení objektu (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Večerní osvětlení objektu
Perforace fasády (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Perforace fasády
Schodiště (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Schodiště

Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com
Klient Město Dolní Břežany
E-mail klienta kancelar@dolnibrezany.cz
Web klienta www.dolnibrezany.cz
Fotografie Petr Polák, petrpolak.photo, polak@studiopetrohrad.cz
Pavel Kučera, www.pkucera-photo.com, pkuceraphoto@gmail.com
Spolupráce Realizace: PKS, www.pks.cz

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva

Dvoupatrová kompletně železobetonová stavba s pojezdnou střechou umožní parkování až 200 aut ve třech úrovních. Půdorysně tvoří trojúhelník s jednou konvexně prohnutou stranou, využívá svažitost pozemku a respektuje sklon terénu. Dispozičně objekt obsahuje parkovací prostory s rampou a dvěma komunikačními jádry. Fasádu od severu tvoří silniční svodidla s větrací funkcí. Tato svodidla jsou ohýbána do poloměru fasády = zatáčky. Fasády východní a jižní jsou železobetonové s malými provětrávacími otvory v rozmanitém paternu a budou porůstat popínavými rostlinami. Tyto otvory jsou zkonstruovány z fragmentů silničních svodidel stejného typu jako je na severní fasádě a použitými jako ztracené bednění. Jsou svařené k sobě pod různými úhly. Mají zabránit oslňování rodinných domků v těsném okolí parkovacího domu před reflektory automobilů v nočních hodinách. Uvnitř pak umožňují filtrované nasvětlení interiéru rozptýleným fragmentovaným světlem, podobné jako známe z orientu. Takto použité prvky žárově zinkovaných svodidel opticky a výrazově propojují všechny tři fasády objektu.

Noční pohled (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Noční pohled
Horní podlaží za svodidly (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Horní podlaží za svodidly
Perforace fasády (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Perforace fasády

Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com

LED osvětlení umístěné na svodidlech severní fasády odkazuje na dlouhou expozici průjezdu aut. Jezírko před parkovacím domem sbírá dešťové vody a pomáhá tak retenci k užitkovému nakládání s vodou. Tři stříšky v nejvyšší úrovni objektu jsou pokryté vegetací. Celý objekt by se v budoucnu měl utopit v zeleni.

Materiály

ocel – svodidla
železobeton – konstrukce

Značky

osvělení — myLIGHT/www.mylight.cz
svodidla — SAFEROAD Plzeň/www.saferoad.cz
bednění — doka/www.doka.com

O studiu Fránek Architects

Zdeněk Fránek se narodil v Boskovicích. Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. Od roku 2012 do roku 2018 byl děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

Realizoval řadu výstav, mimo jiné v roce 2007 výstavu Perspektivy v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze, 2011–2012 výstavu Útroby architektury v Domě umění města Brna, 2012 výstavu v Galerii CCC v Pekingu, 2016 výstavu Míra & Měřítko v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze, 2019 výstavu Mental Relief v Domě umění v Českých Budějovicích a v roce 2020 výstavu Figures v Galerii Jaroslava Sutnara v Plzni.

V zahraničí přednášel na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, New Delhi, Pekingu, Santiagu de Chile, Pekingu, Mexico City, New Orleansu, Vídni a dalších.

Noční nasvícení (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Noční nasvícení
Kombinace osvětlení (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Kombinace osvětlení
Horní podlaží (Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com)
Horní podlaží

Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com

Použité podklady:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – STUDIO FRÁNEK ARCHITECTS a Vendula Tůmová, LINKA NEWS s.r.o.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.