logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

15. ročník soutěže King of Daylight 2019

Pod záštitou společnosti VELUX se konalo v Brně 11. června 2019 vyhlášení soutěže pro studenty středních škol King of Daylight. 15. ročník soutěže, která se dříve nazývala Život pod střechou. Odborná porota vybírala nejlepší studentské projekty v kategorii Rodinný dům na určeném pozemku a Freestyle.

Reklama

Oscar Niemeyer brazilský architekt: „Architektura se rodí v hlavě.“

Pod záštitou společnosti VELUX se konalo v Brně 11. června 2019 vyhlášení soutěže pro studenty středních škol King of Daylight. Je to vlastně 15. ročník soutěže, která se nazývala v minulých ročnících Život pod střechou. Odborná porota vybírala nejlepší studentské projekty domů s dostatkem přirozeného světla a čerstvého vzduchu. Tento ročník byl bezkonkurenčně „našlapaný“ co do počtu soutěžících - 251 středoškoláků z 21 průmyslových stavebních středních škol z celé naší republiky. Opět již po několikáté (absolvuji už tuším svůj čtvrtý ročník) musím s radostí zkonstatovat, že omladina, která nám jde v patách je velmi šikovná. Některé projekty byly provedeny velice zručně a nápaditě, mrkavé vizualizace, leckdy na úrovni studentů škol vysokých. Uvědomte si, že pořád hovoříme o studentech středních škol, a to 2. a 3. ročníků. Sledovat to byla pro mě veliká radost a zadostiučinění, oproti situacím, kdy váhám nad smyslem některých věcí, chování druhých a úvahami, co nás čeká a co zde zanecháváme našim dětem.

Pohled do atria
Pohled do atria
Generální ředitelka Dagmar Plevačová
Generální ředitelka Dagmar Plevačová
Ing. arch. Klára Bukolská
Ing. arch. Klára Bukolská

VELUX letos poprvéocenil také střední školy s nejvyšším počtem odevzdaných prací. Více než 20 prací přihlásili studenti SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě a studenti SPŠ stavební Havířov. Více než 35 prací odevzdali studenti SPŠ stavební Brno a studenti SPŠ stavební Opava. Celá akce se konala v krásné starobylé dvoraně Domu pánů z Kunštátu na Dominikánské ulici v centru Brna. Otevřené atrium je více než důstojný prostor pro příležitostné výstavy, akce, setkání, rauty a posezení. Na akci byli přítomní ocenění studenti, kteří své projekty představili, vedoucí jejich prací, a také členové poroty - Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D. (děkan Fakulty architektury VUT v Brně), Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. (Fakulta architektury ČVUT v Praze) a Ing. arch. Klára Bukolská (VELUX).

Zde necháme promluvit tiskovou zprávu „King of Daylight“, která podává vyčerpávající informace:

Smyslem soutěže je učit už nejmladší generaci projektovat budovy, které jsou dobře prosvětlené, snadno větratelné a příjemné k životu. Oceňovány jsou návrhy domů, kde denní světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do objektu střechou, prostřednictvím střešních oken, světlíků nebo světlovodů. Hlavními kritérii jsou architektonická kvalita stavby, dispoziční řešení, ale hodnotí se i energetická efektivita svnitřním prostředím.

Soutěží se tradičně ve dvou kategoriích:

Rodinný dům na určeném pozemku a Freestyle , tedy jakýkoliv typ stavby.

  • V prestižnější a početněji zastoupené kategorii Rodinných domů letos zvítězil Ondřej Bradávka ze SPŠS Opava s návrhem rodinného domu postupně stoupajícího po svažitém terénu.
  • Kategorii Freestyle ovládl Ondřej Šumpich ze SŠ stavební Třebíč, který navrhl multifunkční kavárnu s terasou.

V obou kategoriích bylo oceněno ještě dalších devět prací. Odměny získali také učitelé/vedoucí práce úspěšných studentů a čtyři školy s nejvyšším počtem přihlášených soutěžících. Celkem společnost VELUX Česká republika v letošní soutěži rozdala odměny ve výši přesahující 130 tisíc korun.

Pochvala nejen od porotců

Do finále letos postoupilo 87 nejlepších prací, jejichž vysoká úroveň občas zaskočila i zkušené architekty zasedající v porotě. „Byla to moje první zkušenost s touto soutěží a překvapila mě kvalita prací, která u některých byla až na profesionální výši,“ pochválil středoškoláky děkan Fakulty architektury VUT v Brně Jan Kristek.

Chci říci těm, co nevyhráli, že důležité je, co si ze soutěže odnesou. Občas je potřeba si něco vyzkoušet a třeba i selhat, o to je ta zkušenost cennější. Zkoušejte to dál. Kdo chce, nabízím mu konzultaci přímo na děkanátu,“ řekl děkan Kristek studentům.

Konzultace studentům nabídl také druhý člen poroty Jan Hlavín z Ústavu stavitelství ČVUT v Praze. „Spousta prací byla zpracována důkladně po stavební stránce a některé měly ještě navíc bonus umělecké hodnoty. Výsledkem pak byla architektura, která pojí základní stavitelství s výtvarným uměním. Právě ona je důvodem, proč se nám stavba líbí,“ řekl o soutěžních návrzích architekt Hlavín a vyzval studenty, aby se nebáli konzultovat výtvarné otázky a řešení prostoru nebo prosvětlení s odborníky z vysokých škol.

Třetí členkou poroty byla hlavní architektka společnosti VELUX Česká republika Klára Bukolská. Protože soutěž hodnotí dlouhodobě, mohla porovnat jednotlivé ročníky a vývoj přihlášených prací. „Meziročně se nám hlásíte ve větším počtu a musím říct, že práce jsou rok od roku vždycky o trošičku lepší,“ konstatovala a mladým lidem vzkázala:„Stavba není digitální svět, který za chvíli zmizí, ale zůstává s námi desítky let. Proto doufám, že ve stavebnictví zůstanete a budete vytvářet lepší a krásnější prostředí, ve kterém všichni žijeme.

Pohled na oceněné i porotu
Pohled na oceněné i porotu
Pohled na oceněné i porotu

Pohled na oceněné i porotu

Finalisty soutěže King of Daylight pozdravila také generální ředitelka společnosti VELUX pro Českou a Slovenskou republiku Dagmar Plevačová. „Jsme velmi rádi, že můžeme dát mladým talentům tuto příležitost. Proto děkuji vám všem za úsilí, energii, čas a kreativitu, které soutěži každý rok dáváte, a to jak vy, studenti, tak vy, profesoři. Každý rok sleduji zlepšení v množství i v kvalitě a musím říci, že i práce, které letos nevyhrály, byly úžasné,“ zdůraznila Dagmar Plevačová a pogratulovala všem finalistům.

King of Daylight 2019 – výsledky

Rodinný dům na určeném pozemku

I. cena v kategorii Rodinný dům na určeném pozemku

Ondřej Bradávka, SPŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer

Porota ocenila originalitu návrhu, který hledal odpovědi na dané místo ve svažitém terénu. „Z těchto odpovědí vyplynulo řešení dispozic, interiéru i vztah horního patra se spodním. Nejvíce oceňuji samostatnost práce a proces hledání, což je podle mě to nejdůležitější, k čemu by studenti architektury měli dojít. Půdorys není standard, který je k vidění v katalogu, ale vychází z práce s terénní situací. Byť se jedná o originální řešení, všechno funguje provozně i vizuálně. Projekt může na někoho působit zvláštně, to ale obvykle bývá znak řešení, který posouvá uvažování někam dál,“ řekl o vítězném návrhu Jan Kristek.

Tvar budovy vyplývá z mého záměru přivést do domu východní světlo. Proto ty hrby, které tvoří gradaci prostoru,“ popsal ideu svého návrhu Ondřej Bradávka, který zhodnotil účast v soutěži jako výbornou zkušenost: „Byla to pro mě první soutěž a dala mi možnost pracovat se světlem v interiéru. Vyzkoušel jsem si program DaylightVisualizer a líbila se mi také práce s výrobky firmy VELUX. Uvažuji o studiu architektury, ale momentálně je mojí prioritou dokončit třetí ročník střední školy.

II. cena v kategorii Rodinný dům na určeném pozemku

Robin Vitásek, SPŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer

Porota ocenila jednoduchost stavby s jasnou dispozicí, kterou ozvláštňuje postavení dvou objektů vůči sobě do písmene V. Vznikají tak zajímavá místa v interiéru i exteriéru, přičemž uzavření zvenčí a otevření do dvorní části dodává bydlení kvalitu. Na jednopodlažním objektu porota vyzdvihla také práci se světlem, kdy dům přijímá denní světlo ve všechny denní doby.

Odměny v kategorii Rodinný dům na určeném pozemku

  • Marius Caminschi, VOŠ a SPŠ Stavební Dušní, Praha, vedoucí práce: Ing. Kateřina Mestková
  • Ondřej Kuba, SPŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer
  • Pavel Zámečník, SPŠ stavební Hradec Králové, vedoucí práce: Ing. Iva Burianová
  • Filip Zatloukal, SPŠ stavební Brno, vedoucí práce: Ing. Darek Skříček
Společné foto
Společné foto
Všichni ocenění
Všichni ocenění
Jedna z oceněných
Jedna z oceněných

Freestyle – jakýkoliv typ stavby

I. cena v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby

Ondřej Šumpich, SŠ stavební Třebíč, vedoucí práce: Ing. arch. Petra Beránková

Návrh kavárny Café Art s terasou, výstavním prostorem a propojením do zahrady porotu zaujal profesionálním řešením. „Jde o velmi malý objekt, ale na malém prostoru autor buduje zajímavý scénografický zážitek, a to jak pohybem člověka skrze pavilon, tak prostřednictvím světla přivedeného shora. Ocenili jsme velmi zajímavou práci s prostorem a profesionální, vyspělý přístup,“ zhodnotil práci Jan Hlavín.

II. cena v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby

Sandra Skřivánková, SŠ stavební Třebíč, vedoucí práce: Ing. arch. Petra Beránková

Porotci ocenili návrh realizovatelný s minimem nákladů, který by zajímavým způsobem oživil městskou lokalitu. Projekt využití zanedbané proluky počítá s letním kinem i barem, pracuje se střešním výhledem na řeku a zajímavě využívá světlíky pro přivedení světla shora.

III. cena v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby

Hana Němcová, SPŠ stavební Brno, vedoucí práce: Ing. Ondřej Lyčka

U návrhu mateřské školy porota ocenila kvalitní práci s hmotami, přehlednou dispozici a hezký kontakt s venkovním prostředím. Práce dobře využívá přirozené světlo, které do interiéru vstupuje ze všech stran.

Odměny v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby

  • Matyáš Černík, SPŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer
  • Jan Štangl, SPŠ stavební Brno, vedoucí práce: Ing. Ondřej Lyčka

Ocenění pro školy

Poprvé byly oceněny střední školy s nejvyšším počtem odevzdaných prací. Více než 20 prací přihlásili studenti SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě a studenti SPŠ stavební Havířov. Více než 35 prací odevzdali studenti SPŠ stavební Brno a studenti SPŠ stavební Opava.

Učitelé obou nejaktivnějších škol se shodli, že soutěž King of Daylight je pro studenty velkým přínosem.

Studenty hrozně baví pracovat s vizualizačními programy, navrhovat interiéry a osvětlení. A je pro ně výborná zkušenost, když mohou zkonzultovat práce i s někým jiným než se svými učiteli,“ řekla na vyhlášení profesorka SPŠ stavební Brno Jana Leischnerová. Zároveň pochválila i vzdělávací workshopy, které VELUX pravidelně pořádá pro studenty středních škol.

Poslední dva roky se workshopu účastní všichni naši studenti 3. ročníku zaměření Pozemní stavby a rekonstrukce a pravidelně ho hodnotí jako nejlepší mimoškolní vzdělávací akci. Vyzkouší si tam osazení střešního okna, mají teoretickou přednášku o prosvětlení a končí to prací, kterou jim vyhodnotí architekti firmy VELUX. Moc je to baví a hodně si z toho odnesou,“ řekla Jana Leischnerová.

Soutěž King of Daylight studentům dává možnost vyzkoušet si něco, co si na stavební průmyslovce běžně nevyzkouší. Je to důslednější práce soustředěná nejen na stavební stránku věci, protože řeší i architekturu, prosvětlení a uchopení prostoru. Současně jim to dává možnost konfrontace se stejně starými spolužáky nebo studenty, kteří studují totéž jinde, takže velice jednoduše zjistí, jak na tom jsou. A musím říci, že studenti jsou čím dál šikovnější a dokáží dobře využít nové technologie, které se pořád objevují,“ prohlásil Tomáš Fischer ze SPŠ stavební Opava. Zároveň vysoce ocenil kvalitu samotné soutěže: „I další stavební firmy dělají studentské soutěže a my se účastníme v podstatě všech. Ale soutěž, kterou pořádá VELUX, klade větší důraz na architekturu, takže jde o zajímavější a tím také atraktivnější práci pro studenty. Navíc se tady vždycky sejde vysoce kompetentní porota a pro středoškoláky je hodně cenné, když získají názor od člověka z praxe nebo třeba odděkana fakulty.

O společnosti VELUX

Téměř 80 let skupina VELUX vytváří lepší životní podmínky lidem na celém světě a zpřístupňuje jim denní světlo a čerstvý vzduch střešními okny. V našem výrobním programu jsou střešní okna a výrobky pro prosvětlení ploché střechy i široká škála ozdobných prvků a žaluzií, rolet, instalačních řešení a inteligentních ovládacích prvků pro domácnosti. Tyto produkty přispívají k zajišťování zdravého a udržitelného prostředí v interiérech pro práci a studium i hru a potěšení. Fungujeme globálně – prodáváme a vyrábíme ve více než 40 zemích a na celém světě zaměstnáváme na 14 500 lidí. Vlastníkem skupiny VELUX je společnost VKR Holding A/S, jejíž akcie drží několik nadací a rodina.

Potud tisková zpráva Lenky Zemanové, Ogilvy

Potěšení na straně všech

Celé vyhlášení mělo neformální pohodový rámec. Vše bezchybně zvládnuté, hladký průběh vyhlašování, bez zbytečných prostojů. Občerstvení, raut, možnost konzultací, interaktivní setkání, to vše je sympatická vstupenka těchto oceněných studentů do rámce opravdového života. Rád zopakuji to, co je už notoricky známé, ale skvělé, proto lze opakovat do nekonečna. Jedna z nejsilnějších značek světa VELUX, poplatná svému předsevzetí vracet část svého obratu na věci smysluplné, pořádala 15. ročník této soutěže. To číslo je zajímavé už jenom proto, že se nejedná o ojedinělý pokus, ale konzistentní postoj, stabilní část firemní politiky. Společnost určitě není jediná, která má takový přístup. Nicméně tentopřístup je výjimečný, před kterým smekám.

Vykradu dovětek při setkání „Potěšení na mé straně “ a zaměním ho za „Potěšení na straně všech“. Tak nějak to totiž bylo.

  • Použité fotografie:archív Veluxa Lenka Zemanová, Ogilvy
  • Citát: citaty.net
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.