logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Pilotní projekt cohousingového seniorského bydlení v Praze - Cohousing Plus

Pilotní projekt Cohousing Plus bude představen na veletrhu FOR SENIOR, který se koná v Praze Letňanech do 6. 4. 2014. Návrh i celý koncept Cohousingu Plus v sobě propojuje individuální a komunitní bydlení a může tak výrazně přispět ke zkvalitnění života seniorů - vytváří prostor pro fungující společenství.

Reklama

COHOUSING PLUS v Hloubětíně

První pilotní projekt cohousingového seniorského bydlení Cohousing Plus je připravován v Hloubětíně, tedy v části Prahy, která v sobě spojuje výhody městského a vesnického charakteru. Koncept Cohousingu Hloubětín se nachází v bezprostřední blízkosti veškeré dopravní infrastruktury včetně stanice metra B. Areál přímo sousedí s Hloubětínským zámkem, jeho parkovou úpravou a blízkou občanskou vybaveností – lékárnami, obchody, lékaři, ale třeba i krytým plaveckým areálem. Cohousing Hloubětín se nachází přímo u Pražského zlomu, který je unikátní přírodní lokalitou.

Seniorské bydlení v Praze - Cohousing Plus
Seniorské bydlení v Praze - Cohousing Plus
 • Bydlení v zeleni v sousedství Hloubětínského zámečku
 • Infrastruktura a bohatá občanská vybavenost přímo v místě
 • Stanice metra linky B v bezprostřední blízkosti
 • Urbanistické a architektonické uspořádání podporující mezilidské vztahy
 • Individuální bytové jednotky zajišťující soukromí obyvatel
 • Velký důraz na společné a společenské místnosti, především společenský dům
 • Vzájemná podpora a kooperace v rámci Cohousingu s možností asistované zdravotní péče
 • Zapojení Cohousingu do přirozeného prostředí - dostatek sociálních kontaktů umožňující aktivní prožití seniorského věku


COHOUSING PLUS: komunitní bydlení pro aktivní seniory

Cohousing je koncept blízkého sousedského bydlení určený lidem, pro které je důležité cítit se někde doma, cítit sounáležitost k místu i ke komunitě, která ho obývá. Hlavní princip cohousingu spočívá ve sdružení privátních a společně vlastněných prostor a sdílených aktivitách. Na základě dlouhodobých demografických prognóz lze v budoucích letech očekávat nárůst podílu obyvatel seniorského věku až na 30 - 40 % z celkové populace. Proces a tempo stárnutí nelze zastavit. Pokud se tyto prognózy mají stát realitou, nezbývá než se na tuto situaci komplexně připravit.

 • Domov ve fungující komunitě může být odpovědí na řešení otázky bydlení pro seniory, které by tolik nezatěžovalo rodinu a stát
 • „Blízké sousedské bydlení“ vhodné pro vitální a činorodé seniory, kteří stojí o to bydlet v přátelském prostředí se zdravými sousedskými vztahy, kde se lidé navzájem znají a mají k sobě důvěru.
 • Na rozdíl od „tradičních“ domovů pro seniory – umožňuje věkově i sociálně podobně postaveným

 Seniorské bydlení v Praze - Cohousing Plus
Seniorské bydlení v Praze - Cohousing Plus

Kancelář UNIT architekti se různými formami komunitního bydlení dlouhodobě zabývá a projekt Cohousing Plus v Hloubětíně vychází právě z jejích návrhů a projektů.

O cohousingu na TZB-info
 • Co je cohousing: typologicky musí návrh (senior) cohousingu jako celek podporovat komunitní život. Zástavba je nízkopodlažní (max. 3 NP), vzdálenosti mezi objekty jsou malé. Celý areál je pro pěší, parkování aut je pouze na okraji. Důležitá je bezbariérovost a dostupnost občanského vybavení. Centrem aktivit je společenský dům.
 • Senior cohousing je určen nejen pro seniory ale již pro lidi od středního věku, kteří myslí na stáří.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.