logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Snižování spotřeby energie klimatizačních systémů – legislativa a monitoring

Společnost pro techniku prostředí vás zve na odborný seminář. V rámci programu semináře budou 15. května představeny aktuální opatření ovlivňující projektování i provozování klimatizačních systémů.

Reklama

15. 5. 2024
Masarykova kolej – ČVUT v Praze, od 9 h.

V rámci programu semináře budou představeny aktuální opatření ovlivňující projektování i provozování klimatizačních systémů. A to jak kontroly klimatizačních systémů vycházející z EPBD, tak Taxonomie, která je další součástí snah o snižování spotřeby energie a uhlíkové stopy. Bude též z pohledu projektanta větrání a klimatizace představena nová vyhláška o dokumentaci staveb. Další přednášky budou věnovány energetickým úsporám, monitorování provozu a pilotnímu projektu řízení spotřeby. Věřím, že vás program semináře zaujme a těším se na setkání. Více o semináři zde.
Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant semináře

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.