logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Hydrogen Days 2024 – experti na vodíkové technologie z celého světa v Praze

Foto © malp, Fotolia.com

ČR se nedávno stala majitelem téměř 4 000 km plynovodů a související infrastruktury. Můžeme strategicky rozhodovat o trasách, kapacitách a technických parametrech vodíkových koridorů a zajistit tak efektivní a bezpečný transport vodíku a jeho dovoz do země.

Reklama

V české legislativě vodík stále nemá pevné místo

Evropská unie loni přijala klíčovou revizi směrnice Renewable Energy Directive na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, která přináší pro Českou republiku i závazné cíle pro spotřebu obnovitelného vodíku v dopravě a průmyslu.

  • V průmyslu má být podle směrnice do roku 2030 přibližně 42 % šedého vodíku nahrazeno vodíkem obnovitelným.
  • V Česku mají podle směrnice také vzniknout takzvané „akcelerační zóny“, kde bude jednodušší a rychlejší budovat nové zdroje obnovitelné energie.

V Praze se konala evropská odborná konference s experty na vodíkové technologie z celého světa.

Vodík se loni sice dostal do energetického zákona, to ale byl jen první nezbytný krok. Nyní usilujeme o to, aby Česká republika přišla s komplexní revizí legislativy speciálně zaměřenou na rozvoj vodíku jako energetického plynu a paliva, a to i s ohledem na nové unijní směrnice a nařízení. Již brzy se ale dočkáme aktualizace Vodíkové strategie, která bude řadu problémů adresovat,“ upozorňuje Veronika Vohlídková, výkonná ředitelka České vodíkové technologické platformy HYTEP.
K nasazení vodíku v energetice pak doplňuje Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy HYTEP: „Hovořilo se např. o výrobě a skladování vodíku a energie, související infrastruktuře, kogeneračních systémech nebo palivových článcích.

V době konání konference došlo na MPO ČR k slavnostnímu podpisu memoranda o spolupráci s korejským inovačním centrem pro vodíkové palivové články.
Přečtěte si také Spolupráce s korejským inovačním centrem pro vodíkové palivové články Podívejte se na video v článku

Akvizice plynovodů pro budoucí transport vodíku byla strategická

Český stát se nedávno stal majitelem téměř 4 000 km plynovodů a související infrastruktury. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely bude hrát státní vlastnictví této infrastruktury důležitou roli při budování evropské vodíkové sítě a plánovaném transportu vodíku z Německa či Ukrajiny do České republiky.

Můžeme strategicky rozhodovat o trasách, kapacitách a technických parametrech vodíkových koridorů a zajistit tak efektivní a bezpečný transport vodíku a jeho dovoz do země,“ vysvětluje ministr Síkela.

Nejvýznamnějším partnerem v oblasti vodíkových technologií je pro Českou republiku jednoznačně Německo. „Nejdůležitějším projektem je Czech German Hydrogen Interconnector, který vznikne přestavbou stávajícího plynovodu na zemní plyn na přepravu vodíku. Dalšími důležitými partnery pro ČR v oblasti vodíkových technologií jsou také Francie, Holandsko, Polsko, Jižní Korea nebo Japonsko,“ doplňuje Síkela.

Vodík je šancí pro uhelné regiony

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka MŽP připravuje se všemi uhelnými kraji, tedy Ústeckým, Moravskoslezským a Karlovarským krajem, podporu na rozvoj tzv. vodíkových údolí ve Fondu spravedlivé transformace. Zde se chce zaměřit na podporu strategického a akčního plánování rozvoje v oblasti vodíku.

Konference Hydrogen Days 2024 se uskutečnila pod záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Hlavního města Prahy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.