logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Servopohony, čidla teploty, vlhkosti a koncentrace CO2 a další novinky Belimo

Firemní školení značky Belimo, které proběhlo v září, potvrdilo její inovativnost. Špičková kvalita a vlastnosti výrobků této švýcarské značky jsou tradičně známé a její novinky vytváří další příležitosti k úsporám energií. Jaké? Nechte se též proškolit.

Reklama

Dnes však již nejde jen o servopohony. Tam, kde se pracuje s vodou, ať již studenou pitnou, teplou, chladicí nebo otopnou, je velmi důležité sladění vlastností armatury a servopohonu. Elektronický systém řízení servopohonů, do jehož software je vložen matematický popis měnících se vlastností armatur od stavu plně zavřeno až plně otevřeno, umožňuje adaptovat armaturu se servopohonem nebo i skupiny těchto kombinací přesně tak, jak to vyžadují provozní podmínky.

Ve spojení s čidly teploty, tlaku, případně i měřidly toku tepelné energie snižovat režijní spotřebu energie na pohon čerpadel, optimalizaci činnosti tepelných výměníků, zdrojů tepla. Ve vzduchotechnické oblasti pak přesně řídit průtoky vzduchu a ve spojení s elektronicky řízeným výkonem ventilátorů omezovat provozní spotřebu energie při udržování požadovaného vnitřního klimatu v místnostech atp. A nelze opomenout ani ovládání protipožárních klapek, které je na dálku kontrolovatelné, a tedy trvale funkční.

Obr. Školení zahájil Ing. Filip Hajšo, obchodní ředitel
Obr. Školení zahájil Ing. Filip Hajšo, obchodní ředitel

Ovšem nejde jen o tu chytrost, sofistikovanost, ale i o jednoduchost montáže, jistotu při připojování na elektrické napájení a datové sběrnice, případně i vyčítání parametrů servopohonu a jejich úpravu.

NFC systém dostupný prakticky ve všech dnes nabízených chytrých telefonech je ideálním, jednoduchým a hlavně investičně nenáročným způsobem komunikace mezi aplikací Belimo a nastavovaným servopohonem.

Integrace minimotoru přímo do desky tištěných spojů s mikroprocesorem a dalšími elektronickými součástkami umožnila až neuvěřitelné zmenšení rozměrů servopohonů s momentem do 1 Nm, jak to dokazuje novinka UM1. V blízké době do sortimentu Belimo přibude tento servopohon i s havarijní funkcí.

Často je projektanti ptají, zda lze překlenout krátkodobý výpadek napájení elektřinou, aby to servopohon nevyhodnotil jako havarijní stav. Možnosti jsou, pro přemostění doby výpadku lze nastavit dobu až několika sekund.

Obr. Pro každé školení je důležitý optimální počet účastníků. Tak, aby se mohli i aktivně zapojit svými otázkami.
Obr. Pro každé školení je důležitý optimální počet účastníků. Tak, aby se mohli i aktivně zapojit svými otázkami.

Výběr servopohonů s havarijní funkcí pro vzduchotechnické klapky je usnadněn možností jejich oboustranné montáže, není nutná volba směru havarijního směru činnosti servopohonu.

Při venkovním umístění servopohonu je nutné vzít v úvahu, ze krytí IP54 je ochranou proti stříkající vodě, ale nikoliv proti zaplavení, působení sněhu a UV slunečního záření. Řešením může být dodatečný plechový kryt od klempíře, plastová stříška, ale lze i zvolit vyšší krytí, například IP66, IP 67.

V některých provozech, například v potravinářství, vinařstvích, pivovarech je nutné řešit odolnost proti různým chemickým látkám, zvýšené vlhkosti vzduchu aj. I pro tyto náročné podmínky má Belimo osvědčená řešení.

Obr. Největší prostor a šíři záběru k představení inovací Belimo měl Petr Oliva. Jeho kolega Zdeněk Malík se druhý den školení zaměřil i na možnosti Belimo cloudu a struktuře informací na www.belimo.cz
Obr. Největší prostor a šíři záběru k představení inovací Belimo měl Petr Oliva. Jeho kolega Zdeněk Malík se druhý den školení zaměřil i na možnosti Belimo cloudu a struktuře informací na www.belimo.cz

Servopohony kombinované s kulovým kohoutem mají menší rozměr oproti kombinaci s ventilem. Nicméně i tam, kde už je ventil, lze ve spolupráci s odborníky Belimo najít vhodné řešení.

Na inovacích Belimo je vidět i to, jak velkou pozornost věnují konstruktéři nárokům na práci instalační firmy. Příkladem může být systém quick compact valve QCV, kdy se servopohon na kohout jen naklapne a jeho poloha je daná konstrukcí.

Je důležité, že kolový kohout je i vzduchotěsný? Pokud má být regulace přesná a stav zavřeno má skutečně znamenat zavřeno, pak je těsnost armatury zásadní předností.

Rozhoduje rychlost přestavení servopohonu? Jsou aplikace, kde je rychlost důležitým předpokladem úspor. Proč má například voda jako teplonosná látka téci, když už v daném okruhu teplo není potřeba? I na tento problém se Belimo podrobněji podívalo a navrhlo rozdělovač pro více otopných okruhů nikoliv s termopohony, ale motorizovanými servopohony. Běžná doba přestavení termopohonu se může pohybovat až k 6 minutám, zatímco motorek to zvládne mnohem rychleji. A co je souběžně zajímavé, tak spotřeba elektrické energie na pohon motorku je mnohem menší než spotřeba termopohonu.

Kombinaci servopohonu, kulového kohoutu a měřidla procházející tepelné energie uvedenou na trhu Belimem už před cca deseti lety praxe přijala a v energeticky úsporných budovách se stává standardem. Podobně velký a zásadní inovativní skok přineslo řešení trojcestné armatury pro rozvody chladicí vody s využitím motýlových klapek se servopohony. Vyrovnanou průtokovou charakteristiku zajišťuje řídící software využívající přesný matematický popis průtokových vlastností použitých klapek a vzájemné sladění jejich nastavení.

Relativně novou oblastí působnost značky Belimo je měření tepla podložené certifikací MID, tedy použitelné nejen pro řízení parametrů soustavy, ale i fakturaci tepla.

Obr. Poznáte, kde to je? Ano, vpravo je komín proslavený filmem Postřižiny v pivovaru Dalešice, kde se školení konalo.
Obr. Poznáte, kde to je? Ano, vpravo je komín proslavený filmem Postřižiny v pivovaru Dalešice, kde se školení konalo.

V krátkosti nelze popsat vše, o čem se na dvoudenním školení Belimo hovořilo. Pozornost by si jistě zasloužily i komunikační schopnosti, výhody a nevýhody různých způsobů a sběrnic, schopnosti vzájemného propojování čidel a servopohonů, vytváření optimálních propojovacích schémat atp. Kdo chce vědět více, může se obrátit na odborné poradce Belimo, například i přes webovou stránku https://www.belimo.cz/kontakty/.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.