logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vzpomínka na doc. Ing. Karla Papeže, CSc.

doc. Ing. Karel Papež, CSc.

Ve věku 82 let zemřel po krátké nemoci doc. Ing. Karel Papež, CSc. Svůj odborný život spojil s rozvojem a výukou oboru Technická zařízení budov.

Reklama

Dokázal díky svému působení provázat akademický svět s praxí

Ve věku 82 let zemřel po krátké nemoci doc. Ing. Karel Papež, CSc. Svůj odborný život spojil s rozvojem a výukou oboru Technická zařízení budov. Na fakultě aktivně působil do svých posledních dnů jako vynikající pedagog a uznávaný odborník od roku 1963, kdy nastoupil na katedru TZB jako absolvent oboru Architektura a pozemní stavby.
V letech 1990–2004 byl vedoucím Katedry technických zařízení budov. Za jeho vedení se zvýšil zájem o obor a svým lidským i odborným přístupem vytvořil kolegiální tvůrčí atmosféru na katedře s podporou novým myšlenkám i směrům rozvoje. Docent Papež dokázal díky svému působení provázat akademický svět s praxí a významně zvýšil prestiž oboru i univerzity v praxi. Je nositelem Šolínovy medaile Fakulty stavební ČVUT.

Byl autorem mnoha skript, odborných článků, publikací a příruček. V rámci své pedagogické činnosti se podílel na tvorbě učebních osnov a nových předmětů a své zkušenosti nezištně předával studentům, doktorandům i mladším kolegům. Pod jeho vedením obhájilo své závěrečné práce 8 doktorandů a nespočet bakalářů a diplomantů.

Docent Papež byl praxí i akademickou obcí uznávaným odborníkem v oblasti vzduchotechniky a větrání a v jeho osobě odchází významná osobnost odborné komunity.

K jeho dílům patří například projekt zařízení pro úpravu vnitřního mikroklimatu v kapli sv. Kříže na hradě Karlštejn a mnoho dalších.
Své odborné schopnosti uplatnil jako člen redakčních rad odborných časopisů, ve ČKAIT, kde byl autorizovaným inženýrem pro obory Technika prostředí staveb, Technologická zařízení staveb a Energetické auditorství, působil dlouhá léta jako zkušební komisař, předseda ediční rady. V rámci Společnosti pro techniku prostředí byl předsedou odborné sekce Obytné prostředí a dokázal vždy kolem sebe vytvořit přátelskou a tvůrčí atmosféru.

S osobou docenta Papeže ztrácíme nejen kolegu, učitele, významnou odbornou osobnost ale především vzácného, skromného a obětavého člověka, který nám bude chybět.


Osobní poznámka z redakce TZB-info

V době, kdy jsem nastupovala do svého prvního zaměstnání, na místo asistentky na katedru TZB na Fakultě stavební ČVUT, byl doc. Papež vedoucím katedry. Ač čerstvé absolventce, navíc se specializací Provádění staveb, se mi dostalo nejen důvěry, ale v jeho osobě také maximální podpory. Velmi si vážím toho, jaká byla pod jeho vedením na katedře atmosféra, jak mě kolegové přijali a jaká to byla pro mě pomoc na startu profesního života. Karel, mohu-li při vzpomínce použít toto osobní oslovení, měl vždy čas vyslechnout, poradit a pomoci.

Byl ranní ptáče a řada rozhovorů v jeho kanceláři v brzkých ranních hodinách mi zůstává v paměti. Probrali jsme rodinu i vzduchotechniku. Stálo za to si přivstat a využít příležitosti s ním povídat. Jedním z takových rozhovorů byla i chvíle, kdy jsem měla v rukou výpověď a odcházela z katedry vyslechnout další profesní výzvu z praxe. I tehdy se mi dostalo milých slov, cenných rad a ujištění, že kdykoliv budu potřebovat, mohu se obrátit. A čas potvrdil, že to nebyla jen tak planá nabídka.

Když jsme se poslední dobou potkávali zejména u státnic, vždy měl nějakou inspiraci z praxe pro TZB-info a nikdy nezapomněl ani na tu milou osobní rovinu, zeptat se na rodinu a tak. I proto je má tichá vzpomínka na mého prvního šéfa a skvělého kolegu napůl profesní a napůl osobní. Karle, děkuji.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a ESTAV.cz
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.