logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě 2010 až 2020 v sektoru vytápění a chlazení

Analýza provedená MPO podle mezinárodní metodiky Eurostat – SHARES ukazuje plnění úkolu, ke kterému se ČR zavázala. Sektor vytápění a chlazení si vede relativně dobře s podílem 24 % obnovitelných zdrojů energie na spotřebě, nicméně meziroční růst není dostatečně rychlý.

Reklama

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo dílčí statistickou zprávu o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) zaměřenou na podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie.

Zpráva obsahuje souhrnný přehled o podílu hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) na celkové hrubé konečné spotřebě energií v ČR. Tento podíl je počítán na základě mezinárodní metodiky Eurostat – SHARES. Nejedná se o prostý podíl reálné hodnoty OZE ku celkové konečné spotřebě, který by bylo možno stanovit přímo z energetické bilance, ale při výpočtu jsou požadovány např.: normalizace hodnot výroby elektřiny z vodních a větrných elektráren; odpočet podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů využité v dopravě; specifické započítávání kapalných biopaliv a letecké dopravy a jiné.

Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě v roce 2020 podle mezinárodní metodiky výpočtu EUROSTAT — SHARES činil 17,5 %. Na spotřebě elektřiny se OZE podílely 15 %, na spotřebě v dopravě 9 % a na konečné spotřebě při vytápění a chlazení (dále jen H&C) 24 %.

Oproti Souhrnné energetické bilanci (v nové metodice Eurostatu 2018/2019) jsou v modulu SHARES použity rozdílné absolutní hodnoty (hrubých) konečných spotřeb. Tento rozdíl bohužel znesnadňuje orientaci v této otázce nejen pro širší odbornou veřejnost, ale značně komplikuje i modelování budoucího vývoje energetické bilance a jednotlivých závazků ČR vůči Evropské unii.

Podíly hrubé konečné spotřeby energie z OZE se mohou meziročně změnit z důvodu retrospektivní úpravy energetické bilance, kdy jsou upřesňována data o celkové konečné spotřebě. V letošním roce však tyto změny byly minimální, a to v řádu setin procenta celkového podílu.


Sektorový indikativní cíl ve vytápění a chlazení do roku 2030 je založen na zvyšování podílu energie z OZE ve vytápění a chlazení o 1,1 nebo 1,3 procentního bodu (p.b.) ročně (bez nebo s odpadním teplem). V roce 2020 došlo k meziročnímu nárůstu 0,9 p.b.Za rok 2020 bylo v sektoru H&C spotřebováno 137 395 TJ energie z obnovitelných zdrojů.


Celé znění zprávy je na webu MPO.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.